Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Marks Mekaniska Aktiebolag

Organisationsnummer

559080-5809

Telefon

0320-79 44 00

Adress

Fritslavägen 34
511 57 Kinna

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer

Fritslavägen 34

Översikt bokslut 2017-2020

 • 2020

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Magnus Johnsson 50-75%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Marks Mekaniska Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Magnus Johnsson (49)

Styrelsesuppleant

Christina Johansson (53)

Revisor för bolaget

Revisor

Anders Andersson (56)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Marks Mekaniska Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Marks Mekaniska Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Marks Mekaniska Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559080-5809
Firmanamn Marks Mekaniska Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2021-02-11
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Fritslavägen 34
Postadress 511 57 Kinna
Säte Mark, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2016-10-17
Bolaget registrerat 2016-10-17
Firmanamn registrerat 2017-05-03
Bolagsordning 2017-12-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
25620 - Metallegoarbeten
33120 - Reparation av maskiner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verksamhet, utföra tjänster och arbeten samt försäljning av varor för verkstadsindustrin och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2017-2020

Omsättning och resultat 2017-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 74,9 81,0 90,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 14,0 9,5 5,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1,8 1,1 3,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 488 678 671
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 555 410 297
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 914 1 162 773
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -24,5 64,0
Bokslutsperiod 2020 2019 2017
Bokslutsperiod 2019-05-01 2020-04-30 2018-01-01 2019-04-30 2016-10-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 16 15
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 21 058 27 891 17 011
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 19 965 25 672 16 465
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 093 2 219 546
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -9 635 -23 789 -13 938
Övriga rörelsekostnader -1 -139 -13
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -3 406 -13 787 -7 331
Personalkostnader -6 101 -9 834 -6 535
Avskrivningar -128 -168 -72
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 360 510 599
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 100 191 64
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 100 191 64
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 260 319 536
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 260 319 536
Bokslutsdispositioner -50 206 -206
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -50 206 -206
Resultat före skatt 210 525 330
Skatt 53 16 100
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 157 509 230
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 051 8 280 8 680
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 051 8 280 8 680
Anläggningstillgångar 359 459 553
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 359 459 553
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 359 459 553
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 691 7 821 8 127
Summa varulager 2 154 2 363 1 446
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 2 154 2 363 1 446
Summa kortfristiga fordringar 4 537 4 051 6 681
Kundfordringar 2 208 1 276 4 859
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 474 2 177 743
Övriga kortfristiga fordringar 1 855 598 1 079
Summa kassa och bank 0 1 408 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 0 1 408 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 945 788 280
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 895 738 230
Balanserat resultat 738 230 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 157 509 230
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 50 0 205
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 055 7 492 8 195
Summa långfristiga skulder 0 750 800
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 750 800
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 6 055 6 742 7 395
Skulder till kreditinstitut, korta 560 1 008 984
Leverantörsskulder 1 056 1 080 1 671
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 253 1 481 300
Övriga kortfristiga skulder 3 186 3 173 4 440
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 11 24 22
Företagsinteckningar 0 1 800 1 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 3 009 4 553 5 152
Summa säkerheter 3 009 6 353 6 952
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 800 800 800
Utnyttjad checkräkningskredit - 808 784
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Marks Mekaniska Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Marks Mekaniska Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag