Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Spaghettiträdet holding AB

Organisationsnummer

559073-1468

Telefon

-

Adress

Reprovägen 12
183 77 Täby

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer

Reprovägen 12 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2011-2018

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Magnus Ledin 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Spaghettiträdet holding AB

Magnus Ledin (54)

Styrelsen i Spaghettiträdet holding består av

Styrelseledamot

Magnus Ledin (54)

Styrelsesuppleant

Christian Peter Lagerlöf (47)

Revisor för bolaget

Revisor

John Larsson (36)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Spaghettiträdet holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Spaghettiträdet holding AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Spaghettiträdet holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559073-1468
Firmanamn Spaghettiträdet holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2021-08-02
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Reprovägen 12
Postadress 183 77 Täby
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2016-07-29
Bolaget registrerat 2016-08-22
Firmanamn registrerat 2020-10-07
Bolagsordning 2020-09-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-05-29
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvalta aktier och andelar i andra företag och att bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2017-2018

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,1 41,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 85,3 99,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -26 -2
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2018 2017
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2016-08-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -26 -2
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -26 -2
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -26 -2
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 33 890 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 33 890 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -33 915 -2
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -33 915 -2
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -33 915 -2
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -33 915 -2
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 204 031 204 057
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 204 031 204 057
Anläggningstillgångar 204 009 204 009
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 204 009 204 009
Andelar i koncern- och intresseföretag 204 009 204 009
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 22 48
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 6 0
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 0
Summa kassa och bank 16 48
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 16 48
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 174 031 203 942
Summa bundet eget kapital 4 054 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 3 999 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 0
Summa fritt eget kapital 169 977 203 892
Balanserat resultat -2 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 203 894 203 894
Årets resultat -33 915 -2
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 30 000 115
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 30 000 115
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 30 000 115
Övriga kortfristiga skulder 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 204 009 204 009
Summa säkerheter 204 009 204 009
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 216 16 830
Summa ansvarsförbindelser 12 216 16 830
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Spaghettiträdet holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Spaghettiträdet holding

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Reprovägen 12
183 77 Täby

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

MitmanWal Boländerna AB Aktiv
Jonas Mitsem (Ordförande)
Aktiv Jonas Mitsem (Ordförande)
Ledin HS Aktiebolag Aktiv
Johan Anders Harald Ledin (Styrelseledamot)
Aktiv Johan Anders Harald Ledin (Styrelseledamot)
Ledin Invest Aktiebolag Aktiv
Fredrik Ledin (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Ledin (Styrelseledamot)
Activa Service i Sverige Aktiebolag Aktiv
Daniel Carvalho De Oliveira (Ordförande)
Aktiv Daniel Carvalho De Oliveira (Ordförande)
Hepatica Invest Aktiebolag Aktiv
Magnus Ledin (VD)
Aktiv Magnus Ledin (VD)
R.P.E. SWEDEN AB Aktiv
Alex Byeno (Styrelseledamot)
Aktiv Alex Byeno (Styrelseledamot)
Oliveira & Kressner Real Estate Arninge AB Aktiv
Daniel Carvalho De Oliveira (Styrelseledamot)
Aktiv Daniel Carvalho De Oliveira (Styrelseledamot)
Dahl & Co AB Aktiv
Annika Dahl (VD)
Aktiv Annika Dahl (VD)
Ania's städ Roslagen AB Aktiv
Anna Retelewska (Styrelseledamot)
Aktiv Anna Retelewska (Styrelseledamot)
Splendere AB Aktiv
Magnus Ledin (Styrelseledamot)
Aktiv Magnus Ledin (Styrelseledamot)
Activa Care AB Aktiv
Daniel Carvalho De Oliveira (Styrelseledamot)
Aktiv Daniel Carvalho De Oliveira (Styrelseledamot)
Activa Gruppen i Sverige AB Aktiv
Daniel Carvalho De Oliveira (Styrelseledamot)
Aktiv Daniel Carvalho De Oliveira (Styrelseledamot)
Jul Bygg AB Aktiv
Pawel Krzyzaniak (Styrelseledamot)
Aktiv Pawel Krzyzaniak (Styrelseledamot)
Oliveira & Kressner Invest AB Aktiv
Daniel Carvalho De Oliveira (Ordförande)
Aktiv Daniel Carvalho De Oliveira (Ordförande)
Nordic Building & Paint Labs AB Aktiv
Peter Karl Weissenborn (VD)
Aktiv Peter Karl Weissenborn (VD)
Nordic Energy AB Aktiv
Alex Byeno (Styrelseledamot)
Aktiv Alex Byeno (Styrelseledamot)
Oliveira & Kressner Real Estate Täby Kyrkby AB Aktiv
Richard Kressner (Styrelseledamot)
Aktiv Richard Kressner (Styrelseledamot)
Adventure Golf Sweden AB Konkurs
Sami Utter (Styrelseledamot)
Konkurs Sami Utter (Styrelseledamot)
Spaghettiträdet holding AB Konkurs
Magnus Ledin (VD)
Konkurs Magnus Ledin (VD)
Mannerstål Förvaltning AB Aktiv
Erik Mannerstål (Styrelseledamot)
Aktiv Erik Mannerstål (Styrelseledamot)
Fastighetsaktiebolaget Täby Tryckaren 10 Aktiv
Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Mitman 1 Bränninge AB Aktiv
Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Mitman 2 AB Aktiv
Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Pita Orientbröds fastighetsförvaltning AB Aktiv
Jonas Mitsem (Ordförande)
Aktiv Jonas Mitsem (Ordförande)
Övra Runby Fastighetsutveckling i Upplands Väsby AB Aktiv
Jonas Mitsem (Ordförande)
Aktiv Jonas Mitsem (Ordförande)
Arenas Consultancy AB Aktiv
Julia Arenas (VD)
Aktiv Julia Arenas (VD)
Nordic Treeholm AB Aktiv
Yufeng Mao (VD)
Aktiv Yufeng Mao (VD)
T-Triumf Redovisning AB Aktiv
Daniela Mandzukovska-Trivakovic (Styrelseledamot)
Aktiv Daniela Mandzukovska-Trivakovic (Styrelseledamot)
Viggso Velamsund AB Aktiv
Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Elwalmar 5 AB Aktiv
Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Viggsö Bostad AB Aktiv
Henrik Hartler (VD)
Aktiv Henrik Hartler (VD)
Mitman 7 A AB Aktiv
Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Ar Industrifastigheter AB Aktiv
Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Mitsem (Styrelseledamot)
Bostadsrättsföreningen Näckrosen i Huddinge Aktiv
Ulrica Sophie Svartengren (Ordförande)
Aktiv Ulrica Sophie Svartengren (Ordförande)
Personer

Det finns 1 person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress: