Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Västfasad AB

Organisationsnummer

559043-3891

Telefon

-

Adress

c/o Advokatfirman Westlund
Göteborgsvägen 14
441 32 Alingsås

Antal ansvariga

1 st

Vad är Västfasad?

Västfasad AB är ett aktiebolag som ska bedriva byggverksamhet och bemanning och därmed förenlig verksamhet. Västfasad AB har 10 anställda och gjorde ett resultat på -994 KSEK med omsättning 3 991 KSEK under 2017. Läs mer om Västfasad

Göteborgsvägen 14

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2016-2017

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Västfasad AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Västfasad består av

Likvidator

Ture Bertil Westlund (66)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Västfasad AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Västfasad

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559043-3891
Firmanamn Västfasad AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Göteborgsvägen 14
Postadress 441 32 Alingsås
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2015-12-21
Bolaget registrerat 2015-12-21
Firmanamn registrerat 2016-02-15
Bolagsordning 2016-02-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-08-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43342 - Glasmästeriarbeten
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och bemanning och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2016-2017

Omsättning och resultat 2016-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 24,9 22,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -78,9 5,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -24,9 1,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -834 113
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 270 743
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 399 1 272
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -21,6
Bokslutsperiod 2017 2016
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2015-12-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 991 5 089
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 991 4 701
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 388
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 540 -3 931
Övriga rörelsekostnader -33 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -84 -155
Övriga externa kostnader -1 636 -760
Personalkostnader -2 696 -2 971
Avskrivningar -124 -45
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -958 68
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 35 9
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 35 9
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -994 59
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -994 59
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -994 60
Skatt 0 16
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -994 44
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 839 1 779
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 839 1 779
Anläggningstillgångar 466 1 117
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 466 797
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 466 797
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 320
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 320
Omsättningstillgångar 373 662
Summa varulager 0 388
Pågående arbeten för annans räkning 0 388
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 316 259
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 316 259
Summa kassa och bank 57 15
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 57 15
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -662 94
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital -712 44
Balanserat resultat 282 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -994 44
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 501 1 685
Summa långfristiga skulder 0 491
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 491
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 501 1 194
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 67 54
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 434 1 140
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 10 4
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 239 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 239 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Västfasad AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Västfasad

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2017

Antal anställda
10
Könsfördelning styrelse
NaN % män (0), NaN % kvinnor (0)
Omsättning
3 991 KSEK (-21,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-958 KSEK (-1 508,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
16 KSEK

Västfasad AB har 10 anställda och gjorde ett resultat på -994 KSEK med omsättning 3 991 KSEK under 2017.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -21,6 %. Västfasads vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -24,9 % vilket ger Västfasad placeringen 369 436 i Sverige av totalt 663 362 aktiebolag. Det ger samtidigt Västfasad placeringen 24 959 av kommunens totalt 48 869 aktiebolag.

Likvidator för Västfasad AB är Ture Bertil Westlund.

Under de senaste 5 åren har Västfasad betalat in totalt 16 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 346 761 av Sveriges alla 663 362 aktiebolag.

Västfasad AB har organisationsnummer 559043-3891. Västfasad har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Västfasad AB på adress Göteborgsvägen 14, 441 32 Alingsås.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.

Registrerat på adressen

Göteborgsvägen 14
441 32 Alingsås
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress