Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Vargviken AB

Organisationsnummer

559042-8925

Adress

Bergegårdsvägen 14
423 53 Torslanda

Antal ansvariga

3 st

Bergegårdsvägen 14

Översikt bokslut 2016-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Jan Marcus Hansson 25-50%
Niklas Thorén 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Vargviken består av

Ordförande

Niklas Thorén (52)

Styrelseledamot

Niklas Thorén (52)

Jan Marcus Hansson (47)

Styrelsesuppleant

Krister Olofsson-Prsa (45)

Revisor för bolaget

Revisor

Aase Riis-Björnstad (61)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Vargviken AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Vargviken AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Vargviken

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559042-8925
Firmanamn Vargviken AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom delning 2020-06-10
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Bergegårdsvägen 14
Postadress 423 53 Torslanda
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2015-12-18
Bolaget registrerat 2015-12-18
Firmanamn registrerat 2016-01-22
Bolagsordning 2015-12-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-12-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, förvalta fast och lös egendom samt inneha och sköta koncernens varumärken samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även erbjuda tjänster och rådgivning inom management samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2016-2019

Omsättning och resultat 2016-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 299,0 381,3 373,4 664,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 6,0 17,7 13,6 39,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 26,7 11,8 67,3 197,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 377 -371 1 850 852
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 377 572 124 630
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 663 600 1 373 1 268
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 10,4 -34,5 8,3
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2015-12-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 13
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 988 1 800 2 746 2 535
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 988 1 800 2 746 2 535
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 611 -2 171 -809 -1 682
Övriga rörelsekostnader 0 0 -87 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -481 -454 -562 -423
Personalkostnader -1 130 -1 717 -247 -1 259
Avskrivningar 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 377 -371 1 850 852
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 4 698 590 0 4 159
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 153 587 0 4 159
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 3 0 0
Övriga finansiella kostnader 4 541 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 015 212 1 849 5 011
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 015 212 1 849 5 011
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Resultat före skatt -4 015 212 1 849 5 011
Skatt 6 0 414 191
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -4 021 212 1 435 4 820
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 967 9 702 11 084 12 306
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 967 9 702 11 084 12 306
Anläggningstillgångar 3 198 7 789 7 738 7 642
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 198 7 789 7 738 7 642
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 198 7 789 7 738 7 642
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 770 1 914 3 346 4 664
Summa varulager 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 204 869 2 360 3 815
Kundfordringar 594 20 899 976
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 587 824 1 457 2 830
Övriga kortfristiga fordringar 23 25 4 9
Summa kassa och bank 566 1 045 986 849
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Kassa och bank 566 1 045 986 849
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 296 1 717 1 505 4 870
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 246 1 667 1 455 4 820
Balanserat resultat 4 267 1 455 20 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 021 212 1 435 4 820
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 4 671 7 985 9 579 7 436
Summa långfristiga skulder 4 079 7 483 8 683 6 734
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 079 7 483 8 683 6 734
Summa kortfristiga skulder 592 502 896 702
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 25 25 40 18
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 567 477 856 684
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3 3 2 2
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 150 0 0 0
Summa säkerheter 150 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 150 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 150 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - 0
Utnyttjad checkräkningskredit - - - -
Räntenetto finansbolag - - - -
Utdelning 0 0 0 4 800

Årsredovisning

Vargviken AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Vargviken

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Bergegårdsvägen 14
423 53 Torslanda
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress