Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

ESE Sweden Holding AB

Organisationsnummer

559025-2234

Telefon

-

Adress

Box 47
284 21 Perstorp

Antal ansvariga

3 st

Vad är ESE Sweden Holding?

ESE Sweden Holding AB är ett aktiebolag som har till föremål att direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av utrustning för avfallshantering och därmed förenlig verksamhet. Läs mer om ESE Sweden Holding

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för ESE Sweden Holding AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i ESE Sweden Holding AB

Dan Håkansson (49)

Styrelsen i ESE Sweden Holding består av

Ordförande

Dan Håkansson (49)

Styrelseledamot

Dan Håkansson (49)

Gustaf Johnson (61)

Jensen, Kjeld

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Christer Kilefors (58)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för ESE Sweden Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

ESE Sweden Holding AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om ESE Sweden Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559025-2234
Firmanamn ESE Sweden Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 47
Postadress 284 21 Perstorp
Säte Perstorp, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2015-09-03
Bolaget registrerat 2015-09-03
Firmanamn registrerat 2015-09-23
Bolagsordning 2020-02-03
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål att direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av utrustning för avfallshantering och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2019 2018 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 116,6 116,6 114,2 5,4 8 991,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 7,4 7,4 8,6 0,6 9,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0 0 0 -13
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2019 2018 2016 2015
Bokslutsperiod 2018-05-01 2019-03-31 2018-04-01 2019-03-31 2017-02-01 2018-03-31 2016-02-01 2016-12-31 2015-09-01 2015-12-31
Bokslutslängd 11 12 14 11 4
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2019 2018 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 0 0 -13
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0 -13
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 0 0 0 -13
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 21 898 21 638 33 140 92 382 30 310
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 3 462 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 421 0 0 5 328
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 9 231
Räntekostnader till koncernföretag 17 921 0 19 756 0 0
Externa räntekostnader 515 18 217 13 384 92 382 15 751
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -14 975 -14 796 -33 140 -92 382 -1 205
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -14 975 -14 796 -33 140 -92 382 -1 205
Bokslutsdispositioner 0 0 132 867 0 0
Koncernbidrag 0 0 132 867 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -14 974 -14 797 99 726 -92 382 -1 205
Skatt -3 272 -3 234 21 944 -20 321 -265
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -11 702 -11 563 77 782 -72 061 -940
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2019 2018 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 004 498 992 510 965 024 829 897 783 285
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 004 498 992 510 965 024 829 897 783 285
Anläggningstillgångar 863 692 853 385 832 187 824 009 777 710
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 863 692 853 385 832 187 824 009 777 710
Andelar i koncern- och intresseföretag 860 420 850 151 832 187 781 512 751 200
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 272 3 234 0 42 497 26 510
Omsättningstillgångar 140 805 139 125 132 836 5 888 5 575
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 140 763 139 084 132 796 5 840 5 525
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 140 763 139 084 132 796 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 5 840 5 525
Summa kassa och bank 42 42 40 47 50
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 42 42 40 47 50
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 74 349 73 462 83 227 5 113 74 180
Summa bundet eget kapital 86 040 85 014 83 216 78 149 75 120
Aktiekapital 52 52 50 47 50
Överkursfond 0 84 962 83 166 78 102 75 070
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 85 988 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital -11 691 -11 552 11 -73 036 -940
Balanserat resultat 10 10 -77 772 -974 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -11 702 -11 563 77 782 -72 061 -940
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 930 148 919 048 881 796 824 783 709 105
Summa långfristiga skulder 809 338 799 679 765 448 715 453 709 043
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 715 453 709 043
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 809 338 799 679 765 448 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 120 810 119 369 116 348 109 330 62
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 120 284 118 849 116 348 109 330 62
Övriga kortfristiga skulder 526 520 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2019 2018 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 781 512 751 200
Summa säkerheter 0 0 0 781 512 751 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

ESE Sweden Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om ESE Sweden Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 0,0 % kvinnor (0), 33,3 % (1) okänt
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
0 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-3 272 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-5 148 KSEK

ESE Sweden Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -11 702 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

VD för ESE Sweden Holding AB är Dan Håkansson och styrelseordförande är Dan Håkansson.

Under de senaste 5 åren har ESE Sweden Holding betalat in totalt -5 148 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 556 475 av Sveriges alla 644 089 aktiebolag.

ESE Sweden Holding AB har organisationsnummer 559025-2234. ESE Sweden Holding har säte i Perstorp. Det går bra att ta kontakt med ESE Sweden Holding AB på adress Box 47, 284 21 Perstorp.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Perstorps kommun.

Registrerat på adressen

Box 47
284 21 Perstorp
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress