Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

HSB Södra Norrland Holding AB

Organisationsnummer

559010-6224

Telefon

-

Adress

c/o HSB Södra Norrland
Box 269
851 04 Sundsvall

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2016-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för HSB Södra Norrland Holding AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i HSB Södra Norrland Holding består av

Likvidator

Malin Nordqvist (49)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Lilly Englund (58)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för HSB Södra Norrland Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

HSB Södra Norrland Holding AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om HSB Södra Norrland Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559010-6224
Firmanamn HSB Södra Norrland Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2021-04-23
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 269
Postadress 851 04 Sundsvall
Säte Sundsvall, Västernorrlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2015-04-15
Bolaget registrerat 2015-04-15
Firmanamn registrerat 2015-05-07
Bolagsordning 2015-04-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-10-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 6 953,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0 0 -258 -126
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 0 -258 -126
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 -258 -126
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 0 0 -258 -126
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 3 696 12 275
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 3 696 12 275
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 3 438 12 149
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 0 3 438 12 149
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0 3 438 12 149
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 3 438 12 149
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 50 50 50 3 488 12 377
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 50 50 50 3 488 12 377
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 50 50 50 3 488 12 377
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 50 50 50 3 488 12 337
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 50 50 50 3 488 12 337
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 40
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 40
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 50 50 50 3 488 12 199
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 0 0 0 3 438 12 149
Balanserat resultat 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 3 438 12 149
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0 0 0 178
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 0 178
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 178
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 3 438 12 149

Årsredovisning

HSB Södra Norrland Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om HSB Södra Norrland Holding

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 269
851 04 Sundsvall

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

HSB Hyresrätt i Södra Norrland AB Aktiv
Anders Wallner (Extern VD)
Aktiv Anders Wallner (Extern VD)
HSB Södra Norrland Holding AB Likvidation
Likvidation
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN LÄNSMANNEN Aktiv
Aktiv
HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Örnsköldsvik Aktiv
Ivar Svensson (Ordförande)
Aktiv Ivar Svensson (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Ålen i Örnsköldsvik Aktiv
Bengt-Evert Forsberg (Ordförande)
Aktiv Bengt-Evert Forsberg (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Kantarellen i Sundsvall Aktiv
Peter Gustavsson (Ordförande)
Aktiv Peter Gustavsson (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Murklan i Sundsvall Aktiv
Mattias Törnquist (Ordförande)
Aktiv Mattias Törnquist (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Skvadern i Sundsvall Aktiv
Kaj Wesslén (Ordförande)
Aktiv Kaj Wesslén (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Lejonet i Härnösand Aktiv
Daniel Yngsell (Ordförande)
Aktiv Daniel Yngsell (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Skivlingen i Sundsvall Aktiv
Bengt Westman (Ordförande)
Aktiv Bengt Westman (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Fårtickan i Sundsvall Aktiv
Ove Korsgren (Ordförande)
Aktiv Ove Korsgren (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Champinjonen i Sundsvall Aktiv
Raymond Lövgren (Ordförande)
Aktiv Raymond Lövgren (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Sågställaren i Örnsköldsvik Aktiv
Stefan Olofsson (Ordförande)
Aktiv Stefan Olofsson (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Berge i Timrå Aktiv
Camilla Elisabet Olofsson (Ordförande)
Aktiv Camilla Elisabet Olofsson (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Tullporten i Sundsvall Aktiv
Tord Berthold Östberg (Ordförande)
Aktiv Tord Berthold Östberg (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Metaren i Härnösand Aktiv
Per-Ove Söderlind (Ordförande)
Aktiv Per-Ove Söderlind (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Släggan i Härnösand Aktiv
Maritha Engblom (Ordförande)
Aktiv Maritha Engblom (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Vitsippan i Örnsköldsvik Aktiv
Anders Jäger (Ordförande)
Aktiv Anders Jäger (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Kulltorp i Timrå Aktiv
Jens Olovsson (Ordförande)
Aktiv Jens Olovsson (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Vagnen i Örnsköldsvik Aktiv
Yvonne Grundström (Ordförande)
Aktiv Yvonne Grundström (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Ströget i Timrå Aktiv
Lena Ströberg (Ordförande)
Aktiv Lena Ströberg (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Lägdan i Sundsvall Aktiv
Glenn Vallgren (Ordförande)
Aktiv Glenn Vallgren (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Kremlan i Sundsvall Aktiv
Joel Rahmqvist (Ordförande)
Aktiv Joel Rahmqvist (Ordförande)
HSB:s Bostadsrättsförening Furubo i Härnösand Aktiv
Christer Berglund (En av Ledamöterna)
Aktiv Christer Berglund (En av Ledamöterna)
HSB:s Bostadsrättsförening Hoppet i Sollefteå Aktiv
Christer Berglund (En av Ledamöterna)
Aktiv Christer Berglund (En av Ledamöterna)
HSB Bostadsrättsförening Brinken i Sundsvall Aktiv
Thomas Nyman (Ordförande)
Aktiv Thomas Nyman (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Åkern i Timrå Aktiv
Elisabeth Vikström (Ordförande)
Aktiv Elisabeth Vikström (Ordförande)
HSB:s Bostadsrättsförening Lunden i Timrå Aktiv
Christer Berglund (En av Ledamöterna)
Aktiv Christer Berglund (En av Ledamöterna)
HSB Bostadsrättsförening Tornhöjden i Sundsvall Aktiv
Lars Mikael Norberg (Ordförande)
Aktiv Lars Mikael Norberg (Ordförande)
bostadsrättsföreningen Brolyckan Aktiv
Maria Norberg (Ordförande)
Aktiv Maria Norberg (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Björkdungen i Sundsvall Aktiv
Lars Dahlqvist (Ordförande)
Aktiv Lars Dahlqvist (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Poseidon i Sundsvall Aktiv
Christer Berglund (En av Ledamöterna)
Aktiv Christer Berglund (En av Ledamöterna)
Bostadsrättsföreningen Hamnträdgården Aktiv
Christer Ersson (Ordförande)
Aktiv Christer Ersson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen BoKlok Sidsjöterrassen Aktiv
Lars Ritzén (Ordförande)
Aktiv Lars Ritzén (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Närheten i Örnsköldsvik Aktiv
Leif Ahnlund (Ordförande)
Aktiv Leif Ahnlund (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Översten i Östersund Aktiv
Bo Lennart Nilsson (En av Ledamöterna)
Aktiv Bo Lennart Nilsson (En av Ledamöterna)
HSB Bostadsrättsförening Solgläntan i Sundsvall Aktiv
Ulf Ålin (Ordförande)
Aktiv Ulf Ålin (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Strandkajen Aktiv
Mikael Fränckel (Ordförande)
Aktiv Mikael Fränckel (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Skonaren i Gävle Aktiv
Håkan Dahlberg (Ordförande)
Aktiv Håkan Dahlberg (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Muraren i Härnösand Aktiv
Jan Tjernberg (Ordförande)
Aktiv Jan Tjernberg (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Bryssel i Örnsköldsvik Aktiv
Anna-Karin Kammerling (Ordförande)
Aktiv Anna-Karin Kammerling (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Odjuret i Östersund Aktiv
Willy Runnzell (Ordförande)
Aktiv Willy Runnzell (Ordförande)
HSB Södra Norrland ekonomisk förening Aktiv
Christer Berglund (Extern VD)
Aktiv Christer Berglund (Extern VD)
Bostadsrättsföreningen Telegrafen Aktiv
Karl-Ejnar Björner (Ordförande)
Aktiv Karl-Ejnar Björner (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand Aktiv
Anita Hjeltman (Ordförande)
Aktiv Anita Hjeltman (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Ankan i Härnösand Aktiv
Marre Aru (Ordförande)
Aktiv Marre Aru (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Blåkullan i Härnösand Aktiv
Leif Gustav Källström (Ordförande)
Aktiv Leif Gustav Källström (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Trasten i Härnösand Aktiv
Christin Åman (Ordförande)
Aktiv Christin Åman (Ordförande)
HSB Bostadsrättsförening Tuppen i Härnösand Aktiv
Björn Gustaf Skoglund (Ordförande)
Aktiv Björn Gustaf Skoglund (Ordförande)
HSB-fastigheter i Y-län Handelsbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress