Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

The View Storlien AB

Organisationsnummer

556988-4017

Telefon

-

Adress

c/o Postamentet Förvaltning Ab
Box 172
432 24 Varberg

Antal ansvariga

2 st

Vad är The View Storlien?

The View Storlien AB är ett aktiebolag vars verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. The View Storlien AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 16 KSEK med omsättning 22 KSEK under 2019. Läs mer om The View Storlien

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Thomas Heaster 25-50%
Thomas Holm 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i The View Storlien består av

Styrelseledamot

Thomas Heaster (41)

Styrelsesuppleant

Thomas Holm (40)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för The View Storlien AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

The View Storlien AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om The View Storlien

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556988-4017
Firmanamn The View Storlien AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 172
Postadress 432 24 Varberg
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2014-10-24
Bolaget registrerat 2014-10-31
Firmanamn registrerat 2014-10-31
Bolagsordning 2014-10-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-24
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 7,8 13,6 17,3 4,4 60,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 21,3 19,4 10,6 2,1 0,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -740,9 36,1 41,3 -3 700,0 -4 796,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -90 348 421 -613 -2 971
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -96,7 -4,5 3 027,3 -65,6
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2014-10-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 15
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 22 657 688 22 64
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 22 657 688 22 64
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -123 -95 -94 -78 -56
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -50 -22 -21 -44 -34
Personalkostnader 0 0 0 0 -22
Avskrivningar -73 -73 -73 -34 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -163 275 348 -647 -2 971
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 35 39 64 167 99
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 64 0 99
Externa räntekostnader 35 39 0 167 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -198 237 284 -814 -3 070
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -198 237 284 -814 -3 070
Bokslutsdispositioner 219 12 3 814 3 070
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 219 12 3 814 3 070
Resultat före skatt 20 249 287 0 -1
Skatt 4 55 63 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 16 194 224 0 -1
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 145 2 344 2 553 2 332 5 412
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 145 2 344 2 553 2 332 5 412
Anläggningstillgångar 2 013 2 085 2 158 2 231 2 154
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 013 2 085 2 158 2 231 2 154
Byggnader och mark 3 806 2 052 2 091 2 131 1 167
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 33 67 100 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 987
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 132 258 395 101 3 258
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 8 5 85 22 3 070
Kundfordringar 0 0 75 12 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 3 070
Övriga kortfristiga fordringar 8 5 10 10 0
Summa kassa och bank 124 253 311 79 188
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 124 253 311 79 188
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 484 468 273 49 49
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 434 418 223 -1 -1
Balanserat resultat 418 224 -1 -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 16 194 224 0 -1
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. -34 -16 -3 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 696 1 892 2 283 2 283 5 363
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 696 1 892 2 283 2 283 5 363
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 31 0 31 5 172
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 618 1 718 1 980 2 201 5 168
Övriga kortfristiga skulder 47 174 272 77 23
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

The View Storlien AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om The View Storlien

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
22 KSEK (-96,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-163 KSEK (-159,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
4 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
122 KSEK

The View Storlien AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 16 KSEK med omsättning 22 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -96,7 %. The View Storliens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -740,9 % vilket ger The View Storlien placeringen 397 778 i Sverige av totalt 644 089 aktiebolag. Det ger samtidigt The View Storlien placeringen 79 167 av kommunens totalt 140 614 aktiebolag.

Styrelseledamot för The View Storlien AB är Thomas Heaster och Styrelsesuppleant är Thomas Holm.

Under de senaste 5 åren har The View Storlien betalat in totalt 122 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 209 842 av Sveriges alla 644 089 aktiebolag.

The View Storlien AB har organisationsnummer 556988-4017. The View Storlien har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med The View Storlien AB på adress Box 172, 432 24 Varberg.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 172
432 24 Varberg
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress