Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Broson Holding AB

Organisationsnummer

556909-0052

Telefon

-

Adress

Box 84
447 23 Vårgårda

Antal ansvariga

3 st

Vad är Broson Holding?

Broson Holding AB är ett aktiebolag som skall äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet. Broson Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 37 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Broson Holding

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Arne Trondsen 25-50%
Sven-Erik Jansby 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Broson Holding består av

Styrelsesuppleant

Mikael Svensson (59)

Ordförande

jansby, Sven-Erik

Styrelseledamot

jansby, Sven-Erik

Trondsen, Arne Kristian

Revisor för bolaget

Revisor

Thorbjörn Wängvik (59)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Broson Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Broson Holding AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Broson Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556909-0052
Firmanamn Broson Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 84
Postadress 447 23 Vårgårda
Säte Vårgårda, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2012-09-05
Bolaget registrerat 2012-11-01
Firmanamn registrerat 2012-11-01
Bolagsordning 2012-09-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-02-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas ensam av
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 206,6 179,0 156,3 126,7 76,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 6,7 6,9 6,5 5,2 5,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -149 -149 -110 -111 -111
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -149 -149 -110 -111 -111
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -149 -149 -110 -111 -111
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -149 -149 -110 -111 -111
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 2 762 2 866 3 537 4 720 4 637
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 625 729 619 495 576
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 1 784 0 2 988
Räntekostnader till koncernföretag 853 0 0 0 0
Externa räntekostnader 253 1 170 1 134 1 089 1 073
Övriga finansiella kostnader 1 031 967 0 3 136 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 661 -1 557 1 159 -3 842 2 379
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 661 -1 557 1 159 -3 842 2 379
Bokslutsdispositioner 1 715 1 955 -290 3 965 -1 345
Koncernbidrag 1 200 2 000 0 4 000 -1 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 515 -45 -290 -35 -345
Resultat före skatt 54 398 869 123 1 034
Skatt 17 89 193 28 229
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 37 309 676 95 805
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 62 082 66 180 64 084 63 645 61 956
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 62 082 66 180 64 084 63 645 61 956
Anläggningstillgångar 48 973 50 128 51 284 52 439 53 595
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 48 973 50 128 51 284 52 439 53 595
Andelar i koncern- och intresseföretag 43 195 43 195 43 195 43 195 43 195
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 778 6 933 8 089 9 244 10 400
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 13 109 16 052 12 800 11 206 8 361
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 13 109 16 052 12 800 11 206 8 361
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 13 109 16 052 12 800 11 206 8 361
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 546 3 509 3 200 2 525 2 429
Summa bundet eget kapital 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 10 000 0 10 000 10 000 10 000
Övrigt bundet eget kapital 0 10 000 0 0 0
Summa fritt eget kapital -6 554 -6 591 -6 900 -7 575 -7 671
Balanserat resultat -6 591 -6 900 -7 576 -7 670 -8 476
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 37 309 676 95 805
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 800 1 315 1 270 980 945
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 57 736 61 356 59 614 60 140 58 582
Summa långfristiga skulder 51 392 52 387 51 425 51 296 47 607
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 11 909 12 598 11 313 8 471 6 350
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 39 483 39 789 40 112 42 825 41 257
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 6 344 8 969 8 189 8 844 10 975
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 228 8 678 7 959 8 578 10 699
Övriga kortfristiga skulder 116 291 230 266 276
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 11 031 11 965 5 032 6 726
Summa ansvarsförbindelser 0 11 031 11 965 5 032 6 726
Beviljad checkräkningskredit 17 000 17 000 17 000 12 000 12 000
Utnyttjad checkräkningskredit 11 909 12 598 11 313 8 471 6 350
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

Broson Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Broson Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 0,0 % kvinnor (0), 66,7 % (2) okänt
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-149 KSEK (0,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
17 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
556 KSEK

Broson Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 37 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Ordförande för Broson Holding AB är jansby, Sven-Erik och Styrelseledamot är jansby, Sven-Erik .

Under de senaste 5 åren har Broson Holding betalat in totalt 556 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 81 050 av Sveriges alla 647 241 aktiebolag.

Broson Holding AB har organisationsnummer 556909-0052. Broson Holding har säte i Vårgårda. Det går bra att ta kontakt med Broson Holding AB på adress Box 84, 447 23 Vårgårda.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Vårgårda kommun.

Registrerat på adressen

Box 84
447 23 Vårgårda
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress