Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Sickan Personal AB

Organisationsnummer

556779-6668

Telefon

-

Adress

c/o Walthon Advokater
Box 716
114 11 Stockholm

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2003-2010

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Sickan Personal AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Sickan Personal består av

Likvidator

Sten Lennart Sjöstedt (62)

Revisor för bolaget

Revisor

Anna Andersson (54)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Sickan Personal AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Sickan Personal

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556779-6668
Firmanamn Sickan Personal AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-12-23
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 716
Postadress 114 11 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2008-10-17
Bolaget registrerat 2009-03-19
Firmanamn registrerat 2010-06-07
Bolagsordning 2010-03-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning av personal inom kontor, samt däremd förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2010-2010

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2010
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2010
Bokslutsperiod 2009-03-01 2010-06-30
Bokslutslängd 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2010
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2010
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 100
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 100
Anläggningstillgångar 0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 100
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 100
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 100
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 100
Summa bundet eget kapital 100
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2010
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Sickan Personal AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Sickan Personal

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 716
114 11 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Tungsram Lighting AB Aktiv
Aktiv
Lidingöhem Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Bergströms Musikhandel Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Mikael Edströms Åkeri AB Konkurs
Konkurs
Mactac Scandinavia Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Rodab Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Svensk Camping & Fritid W. Karlsson Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Franzéns Husvagnstjänst Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Coram Scandinavia Aktiebolag Likvidation
Likvidation
VAPOTEC Aktiebolag Likvidation
Likvidation
NYCAB Nydata Consulting Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Folke Janzén i Haninge Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Secura Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Monterosso AB Konkurs
Konkurs
Bygg & Nya El i Åkersberga AB Konkurs
Konkurs
Bylunds Tandtekniska Laboratorium Aktiebolag Konkurs
Konkurs
R.K.R boys AB Konkurs
Konkurs
Aderstegs juridiska byrå AB Konkurs
Konkurs
Key Equipment Finance Nordic Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Tata Steel Sweden Byggsystem AB Likvidation
Likvidation
Bergströms Invest i Hudiksvall Aktiebolag Konkurs
Konkurs
24Money Spar AB Konkurs
Konkurs
Advokatfirman T.Dock Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Dynametric Fabriks Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Advokatfirman Ulf Stigare AB Likvidation
Likvidation
Ungskär Invest AB Konkurs
Konkurs
Nya Dynesius Musik i Sundsvall AB Konkurs
Konkurs
Green Technology Invest GTech AB (publ) Konkurs
Konkurs
Advokatfirman Hjelm Aktiebolag Aktiv
Urban Hjelm (Styrelseledamot)
Aktiv Urban Hjelm (Styrelseledamot)
SCRO PWAH AB Likvidation
Likvidation
Saxlav AB Likvidation
Likvidation
Arcimboldo AB Likvidation
Likvidation
Aduno Marknadskommunikation Aktiebolag Konkurs
Konkurs
CRM Customer Relationship Management AB Konkurs
Konkurs
Tradewinns AB Likvidation
Likvidation
raege AB Likvidation
Likvidation
Kanik AB Likvidation
Likvidation
Stenbeck&Stenbeck Kommunikation AB Konkurs
Konkurs
Demaratus AB Konkurs
Konkurs
Metalstick Sweden Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Gauranga Vegetariska AB Konkurs
Konkurs
Ninius AB Konkurs
Konkurs
M. Larsson Byggare i Huddinge AB Likvidation
Likvidation
Deletera Holding AB Konkurs
Konkurs
RWM Invest AB Konkurs
Konkurs
Jouni Liimatainen AB Konkurs
Konkurs
Teledyne LeCroy AB Likvidation
Likvidation
Cerima AB Konkurs
Konkurs
Wurst i Stan AB Konkurs
Konkurs
Saltsjö-Boo Mark och Trädgårdsanläggningar AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress