Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Magnus Einarsson Åkeri AB

Organisationsnummer

556761-7708

Adress

Vagnvägen 3
364 42 Lenhovda

Antal ansvariga

2 st

Vad är Magnus Einarsson Åkeri?

Magnus Einarsson Åkeri AB är ett aktiebolag som ska bedriva transport- och åkerirörelse jämte därmed förenlig verksamhet. Magnus Einarsson Åkeri AB har 36 anställda och gjorde ett resultat på -104 KSEK med omsättning 49 490 KSEK under 2019. Läs mer om Magnus Einarsson Åkeri

Vagnvägen 3

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Magnus Einarsson Åkeri AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Magnus Einarsson Åkeri består av

Styrelseledamot

Magnus Einarsson (51)

Styrelsesuppleant

Christina Andersson (53)

Revisor för bolaget

Revisor

Håkan Davidsson (57)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Magnus Einarsson Åkeri AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Magnus Einarsson Åkeri AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Magnus Einarsson Åkeri

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556761-7708
Firmanamn Magnus Einarsson Åkeri AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Vagnvägen 3
Postadress 364 42 Lenhovda
Säte Växjö, Kronobergs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2008-07-04
Bolaget registrerat 2008-07-04
Firmanamn registrerat 2008-08-18
Bolagsordning 2008-07-22
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2008-08-28
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2008-09-04
2020-11-24
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
49410 - Vägtransport, godstrafik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva transport- och åkerirörelse jämte därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 46939211
Besöksadress: Vagnvägen 3
Postnummer: 342 64
Postort: Lenhovda
Län: Kronobergs län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 0474-201 27
Arbetsställenummer: 46939211
SNI-kod: 49410 - Vägtransport, godstrafik
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 40,6 38,7 33,1 33,4 29,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 7,7 7,8 8,2 18,0 22,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1,3 -4,8 -6,8 1,4 24,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 5 323 3 940 2 836 3 088 1 117
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 570 546 516 506 207
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 375 1 308 1 173 1 168 2 556
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 35,1 35,7 65,0 539,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 49 490 36 636 26 989 16 353 2 556
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 49 370 36 560 26 968 16 351 2 556
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 120 76 21 2 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -48 897 -37 372 -28 141 -15 733 -2 738
Övriga rörelsekostnader 0 -378 -232 0 -2
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -23 641 -17 023 -12 063 -6 176 -1 230
Personalkostnader -20 527 -15 294 -11 858 -7 089 -207
Avskrivningar -4 729 -5 055 -4 220 -2 468 -1 301
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 594 -1 115 -1 384 620 -184
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 841 570 258 17 995
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 69 -36 -92 -185 905
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 1 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 769 606 350 201 90
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -104 -1 757 -1 826 235 631
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -104 -1 757 -1 826 235 631
Bokslutsdispositioner 0 814 1 828 -230 -628
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 814 1 828 -230 -628
Resultat före skatt -104 -942 2 4 2
Skatt 0 0 2 4 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -104 -942 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 29 923 30 807 26 520 20 055 15 575
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 29 923 30 807 26 520 20 055 15 575
Anläggningstillgångar 24 127 25 829 23 380 17 680 13 632
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 19 030 20 792 18 305 12 828 8 764
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 19 030 20 792 18 305 12 828 8 764
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 5 097 5 037 5 076 4 852 4 867
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 493 4 424 4 460 4 552 4 736
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 604 613 616 300 131
Omsättningstillgångar 5 796 4 978 3 140 2 375 1 944
Summa varulager 534 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 534 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 5 258 4 314 3 140 1 749 1 028
Kundfordringar 1 662 1 886 1 030 380 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 6 6 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 590 2 422 2 104 1 369 1 028
Summa kassa och bank 5 664 0 626 916
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 5 664 0 626 916
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 301 2 405 1 547 1 547 1 547
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 2 201 2 305 1 447 1 447 1 447
Balanserat resultat 505 1 447 1 447 1 447 1 447
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 800 1 800 0 0 0
Årets resultat -104 -942 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 814 2 643 2 413
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 27 622 28 402 24 159 15 865 11 615
Summa långfristiga skulder 14 646 15 528 14 672 8 751 5 036
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 792 14 446 12 252 6 920 3 327
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023
Övriga långfristiga skulder 831 59 1 397 808 686
Summa kortfristiga skulder 12 976 12 874 9 487 7 114 6 579
Skulder till kreditinstitut, korta 4 670 4 855 3 798 2 632 3 749
Leverantörsskulder 1 309 1 834 767 321 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 160 3 084 3 131 2 905 2 619
Övriga kortfristiga skulder 3 836 3 101 1 791 1 256 111
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 36 28 23 14 1
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 17 791 20 418 17 281 10 454 5 334
Summa säkerheter 19 791 22 418 19 281 12 454 7 334
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 458 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Magnus Einarsson Åkeri AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Magnus Einarsson Åkeri

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
36
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
49 490 KSEK (+35,1 % mot föregående år)
Rörelseresultat
594 KSEK (+153,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
8 KSEK

Magnus Einarsson Åkeri AB har 36 anställda och gjorde ett resultat på -104 KSEK med omsättning 49 490 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 35,1 %. Magnus Einarsson Åkeris vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 1,3 % vilket ger Magnus Einarsson Åkeri placeringen 279 549 i Sverige av totalt 633 763 aktiebolag. Det ger samtidigt Magnus Einarsson Åkeri placeringen 2 196 av kommunens totalt 4 985 aktiebolag.

Styrelseledamot för Magnus Einarsson Åkeri AB är Magnus Einarsson och Styrelsesuppleant är Christina Andersson.

Under de senaste 5 åren har Magnus Einarsson Åkeri betalat in totalt 8 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 356 999 av Sveriges alla 633 763 aktiebolag.

Magnus Einarsson Åkeri AB har organisationsnummer 556761-7708. Magnus Einarsson Åkeri har säte i Växjö. Det går bra att ta kontakt med Magnus Einarsson Åkeri AB på telefonnummer 0474-201 27.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Växjö kommun.

Registrerat på adressen

Vagnvägen 3
364 42 Lenhovda
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress