Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

SEKAB BioFuel Industries AB

Organisationsnummer

556666-7654

Telefon

0660-758 00

Adress

Box 286
891 26 Örnsköldsvik

Antal ansvariga

15 st

Vad är SEKAB BioFuel Industries?

SEKAB BioFuel Industries AB är ett aktiebolag som ska, självt eller genom dotterbolag utveckla, producera, köpa och sälja etanolbaserade kemikalier och biodrivmedel. Bolaget ska, med iakttagande av affärsmässiga principer,... Läs mer om SEKAB BioFuel Industries

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SEKAB BioFuel Industries AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för SEKAB BioFuel Industries AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

SEKAB BioFuel Industries AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om SEKAB BioFuel Industries

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556666-7654
Firmanamn SEKAB BioFuel Industries AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 286
Postadress 891 26 Örnsköldsvik
Säte Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2004-07-12
Bolaget registrerat 2004-09-21
Firmanamn registrerat 2007-03-16
Bolagsordning 2015-03-19
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-12-05
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska, självt eller genom dotterbolag utveckla, producera, köpa och sälja etanolbaserade kemikalier och biodrivmedel. Bolaget ska, med iakttagande av affärsmässiga principer, självt eller genom dotterbolag erbjuda förnybara alternativ till fossila bränslen och råvaror, och därigenom bidra till en hållbar utveckling av Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommuner.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas av
 • - Eklöf, Jessica Sofia Marianne
 • i förening med en av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,5 0,3 381,8 0,6 0,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 21,1 20,6 22,4 22,8 22,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -127 -142 -81 -45 -141
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -127 -142 -81 -45 -141
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -127 -142 -81 -45 -141
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -127 -142 -81 -45 -141
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 20 185 13 355 21 386 21 744 -196 224
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -400 -7 600 0 0 -220 000
Ränteintäkter från koncernföretag 8 542 9 158 9 604 9 540 10 529
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 9 910 9 390 9 091 9 513 10 123
Externa räntekostnader 2 133 2 407 2 691 2 691 3 124
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 027 -10 381 -2 259 -2 709 -222 859
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 027 -10 381 -2 259 -2 709 -222 859
Bokslutsdispositioner -12 789 -12 000 -6 000 0 0
Koncernbidrag -12 789 -12 000 -6 000 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -16 816 -22 382 -8 259 -2 709 -222 859
Skatt -13 720 -109 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -3 096 -22 273 -8 259 -2 709 -222 859
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 796 311 830 450 861 324 885 597 910 303
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 796 311 830 450 861 324 885 597 910 303
Anläggningstillgångar 796 160 830 330 861 114 885 460 910 220
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 796 160 830 330 861 114 885 460 910 220
Andelar i koncern- och intresseföretag 396 301 396 201 396 201 396 201 396 201
Fordringar på koncern- och intresseföretag 385 972 434 021 464 913 489 259 514 019
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 887 109 0 0 0
Omsättningstillgångar 151 120 210 138 84
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 151 120 210 138 84
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 151 120 210 138 84
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 168 037 171 077 193 349 201 608 204 316
Summa bundet eget kapital 116 767 116 767 116 767 116 767 116 767
Aktiekapital 116 667 116 667 116 667 116 667 116 667
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Summa fritt eget kapital 51 270 54 310 76 582 84 841 87 549
Balanserat resultat 54 367 76 583 84 841 87 550 310 408
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -3 096 -22 273 -8 259 -2 709 -222 859
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 628 274 659 374 667 975 683 989 705 987
Summa långfristiga skulder 600 435 620 685 667 920 661 920 683 920
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 514 350 534 600 581 835 575 835 597 835
Övriga långfristiga skulder 86 085 86 085 86 085 86 085 86 085
Summa kortfristiga skulder 27 839 38 689 55 22 069 22 067
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 27 775 38 585 0 22 000 22 000
Övriga kortfristiga skulder 64 103 55 69 67
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 321 494 0 0 0 321 494
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 321 494
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

SEKAB BioFuel Industries AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om SEKAB BioFuel Industries

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
84,6 % män (11), 15,4 % kvinnor (2)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-127 KSEK (+10,6 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-13 720 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-13 829 KSEK

SEKAB BioFuel Industries AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -3 096 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

Extern VD för SEKAB BioFuel Industries AB är Mikael Fränckel och styrelseordförande är Gunnar Olofsson.

Under de senaste 5 åren har SEKAB BioFuel Industries betalat in totalt -13 829 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 583 141 av Sveriges alla 676 642 aktiebolag.

SEKAB BioFuel Industries AB har organisationsnummer 556666-7654. SEKAB BioFuel Industries har säte i Örnsköldsvik. Det går bra att ta kontakt med SEKAB BioFuel Industries AB på telefonnummer 0660-758 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Örnsköldsviks kommun.