Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Strömby Såg & Bygg AB

Organisationsnummer

556574-0908

Telefon

0486-350 30

Adress

Strömby 1137
385 91 Torsås

Antal ansvariga

3 st

Konkurs inledd Läs mer

Strömby 1137

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 1995-2002

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Strömby Såg & Bygg AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Hans Inge Roger Arvidsson (50)

Styrelsen i Strömby Såg & Bygg består av

Styrelseledamot

Sven Evert Ingevald Arvidsson (79)

Styrelsesuppleant

Andréas Pär-Evert Arvidsson (47)

Revisor för bolaget

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Strömby Såg & Bygg AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Strömby Såg & Bygg

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556574-0908
Firmanamn Strömby Såg & Bygg AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2003-08-15
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Strömby 1137
Postadress 385 91 Torsås
Säte Torsås, Kalmar län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1999-06-30
Bolaget registrerat 1999-08-25
Firmanamn registrerat 1999-08-25
Bolagsordning 1999-06-30
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-12-02
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva såg- och byggverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Arvidsson, Andréas Pär-Evert
 • - Arvidsson, Hans Inge Roger
 • - Arvidsson, Sven Evert Ingevald

Detaljerade bokslut 2000-2002

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2002 2001 2000
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 99,2 90,0 78,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 14,4 13,1 14,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 4,2 1,7 7,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 180 132 198
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 140 92 247
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 447 302 395
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 48,0 -23,4
Bokslutsperiod 2002 2001 2000
Bokslutsperiod 2001-07-01 2002-06-30 2000-07-01 2001-06-30 1999-08-01 2000-06-30
Bokslutslängd 12 12 11
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2002 2001 2000
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 342 907 1 184
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 342 907 1 184
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 209 -821 -1 031
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror -568 -311 -48
Övriga externa kostnader -175 -188 -198
Personalkostnader -419 -277 -741
Avskrivningar -47 -45 -44
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 133 87 154
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 76 72 69
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 76 72 69
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 57 15 84
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 57 15 84
Bokslutsdispositioner 0 -6 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -6 0
Resultat före skatt 57 9 84
Skatt 25 5 25
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 32 4 59
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2002 2001 2000
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 387 1 281 1 119
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 387 1 281 1 119
Anläggningstillgångar 352 385 404
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 352 385 404
Byggnader och mark 165 173 166
Maskiner 0 0
Inventarier 187 212
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 035 896 715
Summa varulager 668 679 608
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 668 679 608
Summa kortfristiga fordringar 329 183 104
Kundfordringar 293 158 61
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 25 43
Summa kassa och bank 38 34 3
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 38 34 3
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 195 163 159
Summa bundet eget kapital 107 106 100
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 6 0
Summa fritt eget kapital 88 57 59
Balanserat resultat 56 53 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 32 4 59
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 6 6 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 186 1 112 959
Summa långfristiga skulder 816 871 822
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 816 871 822
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 370 241 137
Skulder till kreditinstitut, korta 110 50 50
Leverantörsskulder 146 102 28
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 114 89 59
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2002 2001 2000
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3 3 3
Löner till styrelse & VD 134 200 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 204 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 84 77 173
Företagsinteckningar 900 900 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 900 900 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 460 400 700
Utnyttjad checkräkningskredit 460 396 697
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Strömby Såg & Bygg AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Strömby Såg & Bygg

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Strömby 1137
385 91 Torsås
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress