Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

WaCa Invest AB

Organisationsnummer

556532-3598

Telefon

031-727 88 09

Adress

c/o Fourtex
Bäckstensgatan 9
431 49 Mölndal

Antal ansvariga

3 st

Bäckstensgatan 9

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i WaCa Invest består av

Ordförande

Kurt Carlsson (62)

Styrelseledamot

Kurt Carlsson (62)

Christer Wallin (59)

Styrelsesuppleant

Linda Wallin (53)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för WaCa Invest AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om WaCa Invest

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556532-3598
Firmanamn WaCa Invest AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Bäckstensgatan 9
Postadress 431 49 Mölndal
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1996-05-30
Bolaget registrerat 1996-06-13
Firmanamn registrerat 2019-11-20
Bolagsordning 2019-10-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-14
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av sportartiklar och fritidsprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 7,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 52,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -2 0 0 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -2 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -2 0 0 0 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -2 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -2 0 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 418 219 219 219 219
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 418 219 219 219 219
Anläggningstillgångar 403 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 403 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 403 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 15 219 219 219 219
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 200 200 200 200
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 200 200 200 200
Summa kassa och bank 15 19 19 19 19
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 15 19 19 19 19
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 218 219 219 219 219
Summa bundet eget kapital 180 180 180 180 180
Aktiekapital 180 180 180 180 180
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 38 39 39 39 39
Balanserat resultat 39 39 39 39 39
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -2 0 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 200 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 200 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 200 0 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 400
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 400
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

WaCa Invest AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om WaCa Invest

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Bäckstensgatan 9
431 49 Mölndal

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Tranpenad Event AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Rimab Förvaltnings AB Aktiv
Lennart Bäckman (Ordförande)
Aktiv Lennart Bäckman (Ordförande)
Rimab Facility Service AB Aktiv
Kjell Ove Jonsson (Extern VD)
Aktiv Kjell Ove Jonsson (Extern VD)
IsiCom AB Aktiv
Magnus Ohlin (Styrelseledamot)
Aktiv Magnus Ohlin (Styrelseledamot)
WaCa Invest AB Aktiv
Kurt Carlsson (Ordförande)
Aktiv Kurt Carlsson (Ordförande)
Flexlife AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Tranpenad AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Tranpenad Bemanning i Stockholm AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Tranpenad Bemanning i Göteborg AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Trp Automotive AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Tranpenad Bemanning i Trestad AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Västkustens Anläggnings AB Aktiv
Bo Eriksson (Extern VD)
Aktiv Bo Eriksson (Extern VD)
Brand Store Development AB Aktiv
Christer Wallin (VD)
Aktiv Christer Wallin (VD)
Tranpenad Bygg & Anläggning AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Leasing Production Services Scandinavia AB Konkurs
Konkurs
IsiCom Holding AB Aktiv
Magnus Ohlin (Styrelseledamot)
Aktiv Magnus Ohlin (Styrelseledamot)
ByggKreatör Väst AB Aktiv
Bo Eriksson (Ordförande)
Aktiv Bo Eriksson (Ordförande)
Fourtex AB Aktiv
Mats Ola Olausson (VD)
Aktiv Mats Ola Olausson (VD)
Hotu Holding AB Aktiv
Tomas Hulth (Styrelseledamot)
Aktiv Tomas Hulth (Styrelseledamot)
RFS Företagssupport AB Aktiv
Lennart Bäckman (Ordförande)
Aktiv Lennart Bäckman (Ordförande)
RFS Fordonssupport AB Aktiv
Lennart Bäckman (Ordförande)
Aktiv Lennart Bäckman (Ordförande)
RFS Privat & Offentlig miljö AB Aktiv
Lennart Bäckman (Ordförande)
Aktiv Lennart Bäckman (Ordförande)
ER Projekt i Hovås AB Aktiv
Bo Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Bo Eriksson (Styrelseledamot)
Tranpenad Bemanning i Skåne AB Aktiv
Tomas Hulth (VD)
Aktiv Tomas Hulth (VD)
Belgica Property AB Aktiv
Bo Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Bo Eriksson (Styrelseledamot)
MOD Däck AB Aktiv
Zoran Djokic (Styrelseledamot)
Aktiv Zoran Djokic (Styrelseledamot)
Eklanda Park Fastighets AB Aktiv
Tomas Hulth (Ordförande)
Aktiv Tomas Hulth (Ordförande)
Fastighet PU 7 : 133 AB Aktiv
Tomas Hulth (Ordförande)
Aktiv Tomas Hulth (Ordförande)
Kba Varla 2:431 Fastighets AB Aktiv
Tomas Hulth (Ordförande)
Aktiv Tomas Hulth (Ordförande)
Göteborg Högsbo 6:7 Fastighets AB Aktiv
Tomas Hulth (Ordförande)
Aktiv Tomas Hulth (Ordförande)
ER Property I AB Aktiv
Bo Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Bo Eriksson (Styrelseledamot)
ER Consulting i Hovås AB Aktiv
Bo Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Bo Eriksson (Styrelseledamot)
Kosta Nada Profil AB Aktiv
Christer Wallin (VD)
Aktiv Christer Wallin (VD)
Eklanda Rock's Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Eklanda Park Mölndal Pianot 6 Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress