Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Stockholms Stadshus AB

Organisationsnummer

556415-1727

Telefon

08-508 290 00

Adress

105 35 Stockholm

Antal ansvariga

23 st

Vad är Stockholms Stadshus

Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för merparten av stadens aktiebolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Stockholms... Läs mer om Stockholms Stadshus

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Stockholms Stadshus AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Stockholms Stadshus AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Stockholms Stadshus AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Stockholms Stadshus

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556415-1727
Firmanamn Stockholms Stadshus AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 105 35 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1990-12-04
Bolaget registrerat 1990-12-27
Firmanamn registrerat 1995-08-14
Bolagsordning 2013-04-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2012-07-05
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1996-01-01
2022-07-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för merparten av stadens aktiebolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Stockholms kommunfullmäktige, varvid bolaget svarar för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv och inriktningsmål. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet samt äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt 'ägarenägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Bosson, Sara Magdalena
 • - Broman Storm, Ingrid Evy Martina
 • - Kvarnhem, Ulf Peter Joakim
 • - König Jerlmyr, Anna Margaretha
 • - Schultz, Krister Per Hugo
 • - Tillborg, Carolina Margret
 • - Wanngård, Karin
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 33333121
Besöksadress: Ragnar Östbergs plan 1
Postnummer: 112 20
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 10-19 anställda
Telefonnummer: 08-508 290 00
Arbetsställenummer: 33333121
SNI-kod: 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 2,7 3,0 3,0 3,0 4,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 40,7 42,2 44,4 47,7 49,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 10,8 13,6 11,8 14,7 12,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 6 681 000 6 568 000 6 252 700 6 406 700 5 827 900
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 801 3 4 4
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 5 590 5 419 5 592 5 391
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -0,3 2,6 1,6 3,7 6,0
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 16 704 000 16 491 000 16 078 500 15 831 800 15 262 300
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 15 575 000 15 617 000 14 973 900 14 249 000 13 910 900
Aktiverat arbete för egen räkning 262 000 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 867 000 874 000 1 104 600 1 582 800 1 351 400
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -14 519 000 -14 206 000 -3 819 200 -3 573 200 -3 521 700
Övriga rörelsekostnader 397 000 571 000 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -7 727 000 -7 862 000 -59 400 -59 400 -59 400
Personalkostnader -2 440 000 -2 364 000 -10 200 -10 200 -10 200
Avskrivningar -4 352 000 -3 980 000 -3 749 600 -3 503 600 -3 452 100
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 2 329 000 2 588 000 2 503 100 2 903 100 2 375 800
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 735 000 917 000 484 000 432 900 432 900
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 222 800 222 800 222 800
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 113 000 209 900 209 900 209 900
Övriga finansiella ränteintäkter 92 000 176 000 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 643 000 628 000 200 200 200
Övriga finansiella kostnader 0 0 51 100 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 778 000 2 249 000 1 897 400 2 330 900 1 913 800
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 778 000 2 249 000 1 897 400 2 330 900 1 913 800
Bokslutsdispositioner 0 0 -180 500 -180 500 -180 500
Koncernbidrag 0 0 -180 500 -180 500 -180 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 1 774 000 2 250 000 1 897 400 2 330 900 1 913 800
Skatt 212 000 392 000 301 200 418 200 566 500
Minoritetsintressen 79 000 74 000 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 562 000 1 858 000 1 596 200 1 912 700 1 347 300
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 148 146 000 141 124 000 133 247 700 124 103 600 117 604 500
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 148 146 000 141 124 000 133 247 700 124 103 600 117 604 500
Anläggningstillgångar 138 729 000 131 102 200 122 245 200 115 340 300
Immateriella anläggningstillgångar 82 000 66 800 84 600 84 100
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 127 595 000 119 927 200 111 101 100 104 563 600
Byggnader och mark 90 641 300 88 037 100 84 008 600
Maskiner 0 0 0
Inventarier 400 400 400
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 11 051 000 11 108 200 11 059 500 10 692 600
Andelar i koncern- och intresseföretag 14 101 700 14 101 700 14 101 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 301 000 2 395 000 2 145 500 1 858 400 2 264 200
Summa varulager 38 000 37 000 36 400 39 700 32 600
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 38 000 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 263 000 2 357 000 13 971 300 13 971 300 13 971 300
Kundfordringar 359 000 780 900 683 000 611 500
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 401 000 13 960 400 13 960 400 13 960 400
Övriga kortfristiga fordringar 1 503 000 10 900 10 900 10 900
Summa kassa och bank 0 1 000 700 1 300 1 300
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 1 000 700 1 300 1 300
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 60 231 000 59 571 000 59 142 500 59 254 800 58 163 000
Summa bundet eget kapital 10 850 000 57 638 000 10 920 000 10 920 000 10 920 000
Aktiekapital 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000
Överkursfond 0 0 7 500 000 7 500 000 7 500 000
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 8 000 000 54 788 000 570 000 570 000 570 000
Summa fritt eget kapital 49 381 000 1 933 000 48 222 500 48 334 800 47 243 000
Balanserat resultat 47 819 000 0 16 381 600 16 381 600 16 381 600
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 562 000 1 858 000 1 596 200 1 912 700 1 347 300
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 3 765 000 3 870 000 3 600 800 3 599 900 3 405 200
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 84 071 000 77 683 000 70 433 900 61 183 700 55 989 100
Summa långfristiga skulder 120 000 122 000 121 700 131 800 40 100
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 120 000 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 83 951 000 77 561 000 70 312 200 61 051 900 55 949 000
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 496 000 2 334 100 2 129 000 2 131 900
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 75 901 000 529 300 529 300 529 300
Övriga kortfristiga skulder 6 552 000 7 200 7 200 7 200
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 2 950 2 967 2 831 2 831
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 22 000 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 22 000 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Stockholms Stadshus AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Stockholms Stadshus

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
8
Könsfördelning styrelse
55,6 % män (10), 44,4 % kvinnor (8)
Omsättning
41 000 KSEK (-10,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-24 000 KSEK (-26,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 000 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
4 000 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
1 300 KSEK

Stockholms Stadshus AB har 8 anställda och gjorde ett resultat på 1 562 000 KSEK med omsättning 41 000 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -10,9 %. Stockholms Stadshus vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 1 122,0 % vilket ger Stockholms Stadshus placeringen 5 113 i Sverige av totalt 700 035 aktiebolag. Det ger samtidigt Stockholms Stadshus placeringen 1 334 av kommunens totalt 152 997 aktiebolag.

Extern VD för Stockholms Stadshus AB är Magdalena Bosson och styrelseordförande är Anna König Jerlmyr.

Under de senaste 5 åren har Stockholms Stadshus betalat in totalt 1 300 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 42 745 av Sveriges alla 700 035 aktiebolag.

Stockholms Stadshus AB har organisationsnummer 556415-1727. Stockholms Stadshus har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Stockholms Stadshus AB på telefonnummer 08-508 290 00.

Registrerat på adressen

105 35 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress