Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Stockholms Stadshus AB

Organisationsnummer

556415-1727

Telefon

08-508 290 00

Adress

105 35 Stockholm

Antal ansvariga

22 st

Vad är Stockholms Stadshus

Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för merparten av stadens aktiebolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Stockholms... Läs mer om Stockholms Stadshus

Ragnar Östbergs plan 1

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Stockholms Stadshus AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Stockholms Stadshus AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Stockholms Stadshus AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Stockholms Stadshus

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556415-1727
Firmanamn Stockholms Stadshus AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 105 35 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1990-12-04
Bolaget registrerat 1990-12-27
Firmanamn registrerat 1995-08-14
Bolagsordning 2013-04-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2012-07-05
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1996-01-01
2020-12-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att fungera som en sammanhållande funktion för merparten av stadens aktiebolag. Bolaget ska verkställa de ägardirektiv som fastställs av Stockholms kommunfullmäktige, varvid bolaget svarar för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv och inriktningsmål. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet samt äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt 'ägarenägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Bosson, Sara Magdalena
 • - Broman Storm, Ingrid Evy Martina
 • - Kvarnhem, Ulf Peter Joakim
 • - König Jerlmyr, Anna Margaretha
 • - Schultz, Krister Per Hugo
 • - Tillborg, Carolina Margret
 • - Wanngård, Karin Björnsdotter
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 33333121
Besöksadress: Ragnar Östbergs plan 1
Postnummer: 112 20
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 10-19 anställda
Telefonnummer: 08-508 290 00
Arbetsställenummer: 33333121
SNI-kod: 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 901,4 2 303,5 2 739,7 2 618,4 2 589,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,7 98,0 98,2 98,1 98,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1 126,1 1 215,1 1 158,9 1 087,4 900,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -19 000 -20 600 -25 100 -27 000 -24 300
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 2 111 1 410 1 489 1 914 1 457
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 5 111 3 910 2 922 4 414 6 471
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 17,6 48,7 -14,9 -31,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 46 000 39 100 26 300 30 900 45 300
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 46 000 39 100 26 300 30 900 45 300
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -64 000 -59 700 -51 400 -58 000 -69 800
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -45 000 -45 600 -38 000 -44 500 -59 400
Personalkostnader -19 000 -14 100 -13 400 -13 400 -10 200
Avskrivningar 0 0 0 -100 -200
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -19 000 -20 600 -25 100 -27 100 -24 500
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 537 000 495 700 329 900 363 100 432 900
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 482 000 414 200 216 000 214 900 222 800
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 74 300 0 0
Externa ränteintäkter 55 000 81 500 39 600 148 200 209 900
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 200
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 518 000 475 100 304 800 336 000 408 000
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 518 000 475 100 304 800 336 000 408 000
Bokslutsdispositioner -58 000 -56 900 -90 000 -122 000 -180 500
Koncernbidrag -58 000 -56 900 -90 000 -122 000 -180 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 460 000 418 200 214 800 214 000 227 500
Skatt -4 000 900 100 300 1 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 464 000 417 300 214 700 213 700 225 700
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 24 906 000 25 884 500 27 132 000 27 770 300 28 073 400
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 24 906 000 25 884 500 27 132 000 27 770 300 28 073 400
Anläggningstillgångar 14 106 000 14 102 000 14 102 000 14 102 000 14 102 100
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 300 300 300 400
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 300 300 400
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 300 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 14 106 000 14 101 700 14 101 700 14 101 700 14 101 700
Andelar i koncern- och intresseföretag 14 102 000 14 101 700 14 101 700 14 101 700 14 101 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 000 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 10 800 000 11 782 500 13 030 000 13 668 300 13 971 300
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 10 800 000 11 782 500 13 030 000 13 668 300 13 971 300
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 774 000 11 773 500 13 019 900 378 800 13 960 400
Övriga kortfristiga fordringar 26 000 9 000 10 100 13 289 500 10 900
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 24 337 000 25 373 000 26 655 700 27 241 000 27 527 300
Summa bundet eget kapital 3 420 000 10 920 000 10 920 000 10 920 000 10 920 000
Aktiekapital 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000
Överkursfond 0 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 570 000 570 000 570 000 570 000 570 000
Summa fritt eget kapital 20 917 000 14 453 000 15 735 700 16 321 000 16 607 300
Balanserat resultat 20 453 000 14 035 700 15 521 000 16 107 300 16 381 600
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 464 000 417 300 214 700 213 700 225 700
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 1 000 0 700 7 300 6 600
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 568 000 511 500 475 600 522 000 539 500
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 568 000 511 500 475 600 522 000 539 500
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 000 1 300 2 100 300 3 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 544 000 506 500 470 000 504 700 529 300
Övriga kortfristiga skulder 23 000 3 700 3 500 17 000 7 200
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 9 10 9 7 7
Löner till styrelse & VD 2 000 2 000 1 900 1 800 1 800
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 000 7 000 5 900 4 700 4 900
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - -
Sociala kostnader 7 000 4 400 5 000 5 500 3 500
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 1 325 000 1 500 000 1 700 000 1 200 000 1 000 000

Årsredovisning

Stockholms Stadshus AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Stockholms Stadshus

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
9
Könsfördelning styrelse
58,8 % män (10), 41,2 % kvinnor (7)
Omsättning
46 000 KSEK (+17,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-19 000 KSEK (+7,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 000 KSEK
Utdelning till aktieägare
1 325 000 KSEK
Inbetald skatt
-4 000 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
-900 KSEK

Stockholms Stadshus AB har 9 anställda och gjorde ett resultat på 464 000 KSEK med omsättning 46 000 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 17,6 %. Stockholms Stadshus vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 1 126,1 % vilket ger Stockholms Stadshus placeringen 4 232 i Sverige av totalt 636 028 aktiebolag. Det ger samtidigt Stockholms Stadshus placeringen 1 190 av kommunens totalt 139 341 aktiebolag.

Extern VD för Stockholms Stadshus AB är Magdalena Bosson och styrelseordförande är Anna König Jerlmyr.

Under de senaste 5 åren har Stockholms Stadshus betalat in totalt -900 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 553 574 av Sveriges alla 636 028 aktiebolag.

Stockholms Stadshus AB har organisationsnummer 556415-1727. Stockholms Stadshus har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Stockholms Stadshus AB på telefonnummer 08-508 290 00.

Registrerat på adressen

105 35 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress