Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Göteborg Energi Gothnet AB

Organisationsnummer

556406-4748

Telefon

031-62 60 00

Adress

Box 53
401 20 Göteborg

Antal ansvariga

7 st

Vad är Göteborg Energi Gothnet?

Göteborg Energi Gothnet AB är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och förvalta förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data och telefoni, bedriva... Läs mer om Göteborg Energi Gothnet

Johan Willins gata 3

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2016-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Göteborg Energi Gothnet AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Sofia Söder (55)

Styrelsen i Göteborg Energi Gothnet består av

Ordförande

David Hellström (49)

Styrelseledamot

David Hellström (49)

Håkan Torbjörnsson (59)

Gunilla Sjödin (55)

Mattias Hermansson (48)

Mahmoud Abualqumssan (36)

Styrelsesuppleant

Björn Gustafsson (58)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Hans Gavin (59)

Lekmannarevisor

Tom Heyman (81)

Christina Rogestam (77)

Lekmannarevisorssuppleant

Vivi-Ann Nilsson (70)

Tore Lennart Svensson (70)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Göteborg Energi Gothnet AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Göteborg Energi Gothnet AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Göteborg Energi Gothnet

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556406-4748
Firmanamn Göteborg Energi Gothnet AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 53
Postadress 401 20 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1990-05-15
Bolaget registrerat 1990-10-05
Firmanamn registrerat 2001-03-29
Bolagsordning 2020-03-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2000-07-19
2021-07-31
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
61100 - Trådbunden telekommunikation
61200 - Trådlös telekommunikation
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och förvalta förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data och telefoni, bedriva försäljning och tillhandahållande av kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att driva därmed förenlig verksamhet. Den kommunala ändamålet är att integrera och utveckla en säker och effektiv infrastruktur för kommunikation inom en hållbar Göteborgsregion, att säkerställa kommunens medborgare och näringsliv säkra leveranser, samt att Kunna möjliggöra olika marknadsaktörer tillträde till det lokala nätet. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksam- heten ska vara förenig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och eller lös egendom. Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna §3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Hellström, Lars David
 • - Hermansson, Mattias Bertil
 • - Söder, Anna Sofia
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 39276977
Besöksadress: Johan Willins gata 3
Postnummer: 416 64
Postort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 031-62 60 00
Arbetsställenummer: 39276977
SNI-kod: 61100 - Trådbunden telekommunikation
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 8,9 11,3 24,7 189,0 265,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 60,5 61,3 60,3 57,6 57,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 23,1 28,2 24,4 13,5 5,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 96 287 114 584 102 879 82 415 68 097
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 716 741 695 685 677
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 4 766 5 221 4 891 4 802 4 726
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -8,7 6,7 7,8 -4,0
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 171 576 194 061 182 435 168 715 175 314
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 164 923 180 558 175 841 162 623 169 258
Aktiverat arbete för egen räkning 6 347 6 116 6 367 5 440 5 176
Övriga rörelseintäkter 306 7 387 227 652 880
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -122 359 -118 729 -121 664 -126 126 -141 980
Övriga rörelsekostnader -4 570 -8 619 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -38 414 -32 847 -41 294 -47 131 -62 599
Personalkostnader -25 763 -26 683 -25 037 -23 286 -24 362
Avskrivningar -58 182 -59 199 -55 333 -55 709 -55 019
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 38 105 55 385 47 546 26 706 13 078
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 2 316 2 408 4 637 4 640 4 656
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 25 0 0 0
Externa ränteintäkter 37 14 0 0 3
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 2 368 4 637 0 4 650
Externa räntekostnader 2 279 1 0 4 640 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 863 53 055 42 909 22 066 8 428
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 863 53 055 42 909 22 066 8 428
Bokslutsdispositioner -35 924 -45 158 -43 099 -22 177 -24 548
Koncernbidrag 0 -57 903 -51 549 -34 198 -23 353
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -35 924 12 745 8 450 12 021 -1 195
Resultat före skatt -61 7 897 -189 -111 -16 120
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -61 7 897 -189 -111 -16 120
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 684 593 682 165 695 961 740 621 756 458
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 684 593 682 165 695 961 740 621 756 458
Anläggningstillgångar 678 801 675 638 680 285 655 794 649 325
Immateriella anläggningstillgångar 2 991 2 842 2 448 3 783 4 861
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 2 827 2 298 3 471 4 861
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 991 15 150 312 0
Materiella anläggningstillgångar 675 668 672 654 677 695 651 869 644 322
Byggnader och mark 605 374 22 554 21 203 65 591 341
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 22 944 16 585 11 203 593 094 7 936
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 61 682 58 710 45 045
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 47 350 633 515 583 607 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 142 142 142 142 142
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 142 142 142 142 142
Omsättningstillgångar 5 792 6 527 15 676 84 827 107 133
Summa varulager 0 0 1 260 735 539
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 1 260 498 302
Övrigt varulager 0 0 0 237 237
Summa kortfristiga fordringar 5 792 6 527 14 416 84 092 106 594
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 9 843 77 059 98 468
Övriga kortfristiga fordringar 5 792 6 527 4 573 7 033 8 126
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 39 666 39 728 31 830 32 019 32 130
Summa bundet eget kapital 9 016 9 016 9 016 9 016 9 016
Aktiekapital 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 516 1 516 1 516 1 516 1 516
Summa fritt eget kapital 30 650 30 712 22 814 23 003 23 114
Balanserat resultat 30 711 22 815 23 003 23 114 39 234
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -61 7 897 -189 -111 -16 120
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 480 096 484 907 497 652 506 102 518 123
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 8 000 8 000 16 000
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 164 831 157 530 158 479 194 500 190 205
Summa långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 64 831 57 530 58 479 44 500 40 205
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 380 13 070 13 151 9 283 11 335
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 18 498 9 871 1 043 287 538
Övriga kortfristiga skulder 37 953 34 589 44 285 34 930 28 332
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 36 36 36 34 36
Löner till styrelse & VD 1 002 997 957 933 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 16 734 16 775 15 989 14 739 15 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 7 509 7 686 7 103 7 246 7 257
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Göteborg Energi Gothnet AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Göteborg Energi Gothnet

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
36
Könsfördelning styrelse
83,3 % män (5), 16,7 % kvinnor (1)
Omsättning
171 576 KSEK (-8,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
38 105 KSEK (-31,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
1 002 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Göteborg Energi Gothnet AB har 36 anställda och gjorde ett resultat på -61 KSEK med omsättning 171 576 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -8,7 %. Göteborg Energi Gothnets vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 23,1 % vilket ger Göteborg Energi Gothnet placeringen 128 757 i Sverige av totalt 663 362 aktiebolag. Det ger samtidigt Göteborg Energi Gothnet placeringen 9 490 av kommunens totalt 48 869 aktiebolag.

Extern VD för Göteborg Energi Gothnet AB är Sofia Söder och styrelseordförande är David Hellström.

Under de senaste 5 åren har Göteborg Energi Gothnet betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 450 541 av Sveriges alla 663 362 aktiebolag.

Göteborg Energi Gothnet AB har organisationsnummer 556406-4748. Göteborg Energi Gothnet har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Göteborg Energi Gothnet AB på telefonnummer 031-62 60 00.