Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Kinna Mekaniska Aktiebolag

Organisationsnummer

556348-2743

Telefon

0320-79 44 00

Adress

Ryssnäsgatan 14
504 64 Borås

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer

Ryssnäsgatan 14

Översikt bokslut 2012-2016

 • 2016

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Magnus Johnsson 50-75%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Kinna Mekaniska Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Magnus Johnsson (49)

Styrelsesuppleant

Christina Johansson (53)

Revisor för bolaget

Revisor

Anders Andersson (56)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Kinna Mekaniska Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Kinna Mekaniska Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Kinna Mekaniska Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556348-2743
Firmanamn Kinna Mekaniska Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2017-05-12
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Ryssnäsgatan 14
Postadress 504 64 Borås
Säte Mark, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-12-22
Bolaget registrerat 1989-03-08
Firmanamn registrerat 2017-05-03
Bolagsordning 2017-04-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
33120 - Reparation av maskiner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom mekanisk- och textilbranschen, tillverka, förädla och sälja varor inom nämnda branscher, äga och förvalta aktier i olika bolag, äga och förvalta fast egendom samt bedriva konsultverksamhet inom mekanisk- och textilbranschen och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2012-2016

Omsättning och resultat 2012-2016

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2016 2015 2014 2013 2012
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 82,6 67,7 63,7 77,4 58,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 4,6 3,7 6,5 8,4 8,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 2,5 -7,8 -2,7 0,6 13,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 165 -2 466 -303 822 2 777
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 558 609 435 154 373
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 522 1 449 751 3 614 6 421
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 8,8 93,0 -0,3 -6,2
Bokslutsperiod 2016 2015 2014 2013 2012
Bokslutsperiod 2015-05-01 2016-04-30 2014-05-01 2015-04-30 2013-05-01 2014-04-30 2012-05-01 2013-04-30 2011-05-01 2012-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 37 831 34 771 18 013 18 069 19 263
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 36 951 34 541 17 991 18 065 19 229
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 880 230 22 4 34
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -23 386 -27 804 -16 904 -14 020 -14 696
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -15 020 -13 184 -6 453 -13 252 -13 577
Personalkostnader -8 366 -14 620 -10 451 -768 -1 119
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 165 -2 466 -303 822 2 777
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 230 232 178 705 188
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 1 8
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 177 232 178 704 180
Övriga finansiella kostnader 50 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 942 -2 697 -481 117 2 606
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 942 -2 697 -481 117 2 606
Bokslutsdispositioner -900 2 683 0 0 0
Koncernbidrag -900 2 683 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 42 -15 -481 117 2 606
Skatt 24 0 -104 31 686
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 18 -15 -377 86 1 920
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 13 147 15 824 9 272 7 330 6 893
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 13 147 15 824 9 272 7 330 6 893
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 13 147 15 824 9 272 7 330 6 893
Summa varulager 4 605 6 995 6 286 4 784 5 028
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 605 6 995 6 286 4 784 5 028
Summa kortfristiga fordringar 8 539 8 821 2 980 2 543 1 861
Kundfordringar 3 464 4 898 2 726 2 049 1 752
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 849 3 843 0 415 38
Övriga kortfristiga fordringar 1 226 80 254 79 71
Summa kassa och bank 3 8 6 3 4
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 3 8 6 3 4
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 610 592 607 615 615
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 490 472 487 495 495
Balanserat resultat 472 487 495 495 495
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 369 -86 -1 920
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 18 -15 -377 86 1 920
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 12 537 15 232 8 665 6 715 6 278
Summa långfristiga skulder 2 200 2 200 3 978 3 426 3 095
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 200 2 200 3 978 3 426 3 095
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 10 337 13 032 4 687 3 289 3 183
Skulder till kreditinstitut, korta 2 654 3 393 0 0 0
Leverantörsskulder 2 216 1 621 1 012 478 569
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 475 4 126 1 732 2 165 1 663
Övriga kortfristiga skulder 2 992 3 892 1 943 646 951
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2016 2015 2014 2013 2012
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 15 24 24 5 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 5 827 10 855 8 032 542 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 2 196 2 999 2 520 180 281
Företagsinteckningar 6 650 3 400 2 400 2 400 2 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 348 2 897 2 726 1 974 1 752
Summa säkerheter 9 998 6 297 5 126 4 374 4 152
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 200 1 807 3 200 2 200 3 200
Utnyttjad checkräkningskredit 2 654 3 393 1 778 1 226 895
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Kinna Mekaniska Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Kinna Mekaniska Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag