Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Da Fi Entreprenad AB

Organisationsnummer

556324-9357

Telefon

070-557 43 76

Adress

c/o Avenir Advokater
Drottninggatan 19
602 24 Norrköping

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer

Drottninggatan 19 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2010-2017

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Da Fi Entreprenad AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Da Fi Entreprenad består av

Likvidator

Henrik Stenberg (48)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Da Fi Entreprenad AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Da Fi Entreprenad

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556324-9357
Firmanamn Da Fi Entreprenad AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2020-07-03
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Drottninggatan 19
Postadress 602 24 Norrköping
Säte Norrköping, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-04-18
Bolaget registrerat 1988-05-05
Firmanamn registrerat 1996-02-23
Bolagsordning 2011-12-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-01-20
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 8 046,2 1 375,0 966,7 298,2 235,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 55,3 46,8 46,3 38,2 45,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 8,3 -6,5 -1,1 0,1 0,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 49 -1 13 47 52
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 185 212 429 444
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 477 1 339 3 364 2 826
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -44,2 -64,4 -60,2 19,0
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2016-07-01 2017-06-30 2015-07-01 2016-06-30 2014-07-01 2015-06-30 2013-07-01 2014-06-30 2012-07-01 2013-06-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 266 477 1 339 3 364 2 826
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 123 477 1 339 3 349 2 768
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 143 0 0 15 58
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -217 -484 -1 332 -3 305 -2 779
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -79 -171 -926 -2 636 -2 083
Övriga externa kostnader -138 -122 -188 -234 -246
Personalkostnader 0 -185 -212 -429 -444
Avskrivningar 0 -6 -6 -6 -6
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 49 -7 7 41 46
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 28 25 22 38 36
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 28 25 22 38 36
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 -31 -15 3 10
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 -31 -15 3 10
Bokslutsdispositioner 0 10 9 0 -7
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 10 9 0 -7
Resultat före skatt 22 -21 -6 3 3
Skatt 0 0 0 2 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 22 -21 -6 1 1
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 046 1 189 1 266 1 566 1 309
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 046 1 189 1 266 1 566 1 309
Anläggningstillgångar 0 32 39 45 51
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 31 38 44 50
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 31 38 44 50
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 1 1 1 1
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 1 1 1
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 046 1 156 1 228 1 522 1 258
Summa varulager 0 111 68 43 61
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 111 68 43 61
Summa kortfristiga fordringar 1 046 1 046 1 160 1 479 1 116
Kundfordringar 0 511 611 959 689
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 046 535 549 520 427
Summa kassa och bank 0 0 0 0 81
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 81
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 578 557 578 584 583
Summa bundet eget kapital 117 117 117 117 117
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 17 17 17 17 17
Summa fritt eget kapital 461 440 461 467 466
Balanserat resultat -49 -27 -21 -22 -23
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 488 488 488 488 488
Årets resultat 22 -21 -6 1 1
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 10 19 20
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 468 632 678 963 706
Summa långfristiga skulder 455 556 558 467 197
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 455 372 378 273 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 184 180 194 197
Summa kortfristiga skulder 13 76 120 496 509
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 45 54 357 337
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 13 31 66 139 172
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 134 134 296 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 50 72 125 123
Företagsinteckningar 950 950 950 950 950
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 950 950 950 950 950
Villkorat aktieägartillskott 0 480 480 480 480
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 480 480 480 480
Beviljad checkräkningskredit 450 400 400 450 450
Utnyttjad checkräkningskredit 455 373 378 273 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Da Fi Entreprenad AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Da Fi Entreprenad

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Drottninggatan 19
602 24 Norrköping

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

MW Förvaltning i Halmstad AB Konkurs
Konkurs
Da Fi Entreprenad AB Konkurs
Konkurs
J M Kranteknik Aktiebolag Likvidation
Likvidation
CCT Invest i Norrköping AB Konkurs
Konkurs
Weine Andersson Entreprenad i Söderköping Aktiebolag Konkurs
Konkurs
RTB Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Waterman i Östergötland AB Konkurs
Konkurs
Grehn's Transport Entreprenad Service AB Konkurs
Konkurs
Fastighets AB Sandvik-Hamngatan Likvidation
Likvidation
HBS Förvaltning Aktiebolag Aktiv
Henrik Stenberg (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Stenberg (Styrelseledamot)
Tandläkare Adel Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Ingbrant Holding AB Konkurs
Konkurs
Bytelove AB Konkurs
Konkurs
Gilles Bil & maskin AB Konkurs
Konkurs
Advokatfirman Stenberg AB Aktiv
Henrik Stenberg (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Stenberg (Styrelseledamot)
Omman AB Konkurs
Konkurs
4 Tune i Norrköping AB Konkurs
Konkurs
FD Consulting AB Likvidation
Likvidation
AB Datium Konkurs
Konkurs
Avenir Advokater AB Aktiv
Henrik Stenberg (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Stenberg (Styrelseledamot)
ECO Produkter Ekliden AB Konkurs
Konkurs
4 st Käcker AB Konkurs
Konkurs
Lifgren Action Marketing AB Likvidation
Likvidation
Nossfloda Ekonomi & Foto AB Konkurs
Konkurs
itspluxstahre AB Konkurs
Konkurs
Festivitet Östergötland AB Konkurs
Konkurs
Marissa Kiosk AB Konkurs
Konkurs
Östergötlands maskinuthyrning AB Likvidation
Likvidation
MLI SWEDEN AB Konkurs
Konkurs
N2G Gruppen AB Konkurs
Konkurs
Borggårds HVB Hem AB Konkurs
Konkurs
Nordic Exhibitions & Events AB Aktiv
Stefan Stavros Papangelis (Extern VD)
Aktiv Stefan Stavros Papangelis (Extern VD)
Happy Moments AB Aktiv
Johan Bergerfalk (Ordförande)
Aktiv Johan Bergerfalk (Ordförande)
IACID AB Konkurs
Konkurs
CJ Väg & Asfalt AB Konkurs
Konkurs
Happy Moments Norrköping AB Aktiv
Magnus Malm (Ordförande)
Aktiv Magnus Malm (Ordförande)
P&F Bilcenter AB Konkurs
Konkurs
Clarskog entreprenad AB Likvidation
Likvidation
Style Station Carolina Aktiv
(Innehavare)
Aktiv (Innehavare)
Bostadsrättsföreningen Ruddammen 8 Konkurs
Konkurs
Jenny På Style Aktiv
(Innehavare)
Aktiv (Innehavare)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress