Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

AB Munkens Lotstjänst

Organisationsnummer

556315-0779

Telefon

070-589 64 31

Adress

Box 4204
521 04 Gudhem

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2008-2012

 • 2012

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för AB Munkens Lotstjänst.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i AB Munkens Lotstjänst består av

Styrelseledamot

Lars-Johan Karlsson Munk (48)

Styrelsesuppleant

Mimmi Holmstedt Räms (68)

Revisor för bolaget

Revisor

Elisabeth Tegehall (61)

Revisorssuppleant

Krister Tegehall (66)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för AB Munkens Lotstjänst. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om AB Munkens Lotstjänst

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556315-0779
Firmanamn AB Munkens Lotstjänst
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2013-08-19
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 4204
Postadress 521 04 Gudhem
Säte Falköping, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-28
Bolaget registrerat 1988-01-12
Firmanamn registrerat 2009-09-09
Bolagsordning 2009-08-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-12
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lotstjänst för tung trafik och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • - Ordförande saknas.

Detaljerade bokslut 2008-2012

Omsättning och resultat 2008-2012

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2012 2011 2010 2009 2008
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 101,5 59,5 115,7 11 300,0 11 200,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 16,8 19,8 19,6 99,1 99,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -2,5 2,4 4,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 26 107 77 0 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 362 371 513
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 767 605 836
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 26,6 153,6
Bokslutsperiod 2012 2011 2010 2009 2008
Bokslutsperiod 2011-07-01 2012-06-30 2010-07-01 2011-06-30 2009-07-01 2010-06-30 2008-07-01 2009-06-30 2007-07-01 2008-06-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2012 2011 2010 2009 2008
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 366 4 238 1 671 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 366 4 238 1 671 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 473 -4 138 -1 601 0 0
Övriga rörelsekostnader -6 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -6 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -2 792 -1 535 -567 0 0
Personalkostnader -2 536 -2 596 -1 026 0 0
Avskrivningar -139 -7 -8 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -113 100 69 0 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 23 2 0 1 3
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 0 1 3
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 22 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -134 100 69 1 3
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -134 100 69 1 3
Bokslutsdispositioner 111 -99 -13 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 111 -99 -13 0 0
Resultat före skatt -23 1 57 1 3
Skatt 0 0 18 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -23 1 39 1 2
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2012 2011 2010 2009 2008
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 367 1 019 818 113 112
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 367 1 019 818 113 112
Anläggningstillgångar 1 080 638 61 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 030 554 61 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 1 030 554 61 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 51 84 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 51 84 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 287 382 757 113 112
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 287 281 430 0 1
Kundfordringar 1 093 138 430 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 194 143 0 0 1
Summa kassa och bank 0 100 327 113 111
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 100 327 113 111
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 397 120 151 112 111
Summa bundet eget kapital 104 104 104 104 104
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 4 4 4 4
Summa fritt eget kapital 293 16 47 8 7
Balanserat resultat 16 15 8 7 5
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 300 0 0 0 0
Årets resultat -23 1 39 1 2
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 111 13 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 970 788 655 1 1
Summa långfristiga skulder 702 146 1 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 612 133 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 90 13 1 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 268 642 654 1 1
Skulder till kreditinstitut, korta 277 67 0 0 0
Leverantörsskulder 439 14 175 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 552 561 479 1 1
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2012 2011 2010 2009 2008
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 7 7 2 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 249 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 724 1 756 412 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 581 581 221 0 0
Företagsinteckningar 200 200 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 122 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 32 0 0

Årsredovisning

AB Munkens Lotstjänst:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om AB Munkens Lotstjänst

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 4204
521 04 Gudhem
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress