Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Xeon Paintball AB

Organisationsnummer

556314-5175

Telefon

0506-320 00

Adress

c/o Adv. Eriksson & Bengtsson Ab
Box 172
541 24 Skövde

Antal ansvariga

1 st

Konkurs inledd Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Xeon Paintball AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Xeon Paintball består av

Likvidator

Peter Bengtsson (57)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Xeon Paintball AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Xeon Paintball

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556314-5175
Firmanamn Xeon Paintball AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2020-04-09
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 172
Postadress 541 24 Skövde
Säte Skövde, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-24
Bolaget registrerat 1988-01-11
Firmanamn registrerat 2012-02-28
Bolagsordning 2012-02-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
28130 - Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av paintball-produkter, såsom paintball-gevär och paintball-magasin.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 20,7 22,4 20,9 18,5 23,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 23,5 35,9 39,2 34,4 37,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -75,7 -15,7 -0,8 32,9 -80,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 170 241 470 617 -70
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 64 198 423 423 283
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 325 1 401 2 712 1 166 315
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -76,8 -48,3 132,6 270,2
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 325 1 401 2 712 1 166 315
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 325 1 395 2 712 1 157 315
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 6 0 9 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -558 -786 -1 034 -765 -550
Övriga rörelsekostnader 0 0 -172 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -92 -139 -131 -126 -101
Personalkostnader -64 -198 -423 -423 -283
Avskrivningar -402 -449 -480 -216 -166
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -232 -208 -10 401 -236
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 14 12 13 17 18
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 12 13 17 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -246 -220 -23 384 -252
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -246 -220 -23 384 -252
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -246 -220 -23 384 -252
Skatt 0 0 0 8 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -246 -220 -23 376 -252
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 820 1 224 1 684 1 983 810
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 820 1 224 1 684 1 983 810
Anläggningstillgångar 725 1 127 1 577 1 774 742
Immateriella anläggningstillgångar 66 125 189 252 147
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 66 125 189 252 147
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 660 1 002 1 388 1 522 595
Byggnader och mark 85 87 89 91 93
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 575 915 1 299 1 431 502
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 95 97 107 209 68
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 48 53 68 55 62
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 48 53 68 55 62
Summa kassa och bank 47 44 39 154 6
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 47 44 39 154 6
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 193 439 660 682 307
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102 102
Aktiekapital 102 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 91 337 558 580 205
Balanserat resultat 337 557 581 205 457
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -246 -220 -23 376 -252
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 627 785 1 024 1 301 503
Summa långfristiga skulder 167 351 513 174 209
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 78 108 138 168 198
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 89 243 375 6 11
Summa kortfristiga skulder 460 434 511 1 127 294
Skulder till kreditinstitut, korta 30 30 30 30 30
Leverantörsskulder 240 223 228 925 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 190 181 253 172 249
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1 1
Företagsinteckningar 150 150 150 150 150
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 150 150 150 150 150
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 60
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 60
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Xeon Paintball AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Xeon Paintball

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 172
541 24 Skövde

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

JÖRGENSENS DÖDSBO, ERNST KROG Ej aktiv
Ej aktiv
JOHANSSONS DÖDSBO, KURT EINAR VALDEMAR Ej aktiv
Ej aktiv
JOHANSSONS DÖDSBO, ÅKE LENNART Aktiv
Aktiv
Svensson i Skövde AB Konkurs
Bo Håkan Arnold Svensson (Styrelseledamot)
Konkurs Bo Håkan Arnold Svensson (Styrelseledamot)
Advokatfirman Christer Malm Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Arccon i Skövde Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Xeon Paintball AB Konkurs
Konkurs
Holmbergs Färg Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Spisbutiken i Tidaholm AB Konkurs
Konkurs
Nike Tech Mariestad Aktiebolag Konkurs
Karl Axel Hilding Adolfsson (Ordförande)
Konkurs Karl Axel Hilding Adolfsson (Ordförande)
K.P Bengtsson Förvaltnings AB Aktiv
Peter Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Bengtsson (Styrelseledamot)
Berguven AB Likvidation
Likvidation
P A Export Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Hökensås Målarduk, Ove Andersson Aktiebolag Likvidation
Likvidation
REMAX Översättningsbyrå AB Likvidation
Likvidation
AJJO Produktion AB Likvidation
Likvidation
buddha-fashion AB Konkurs
Konkurs
Ahl's Byggtjänst i Skövde AB Konkurs
Konkurs
Restaurang Hökaren & Fly Bar AB Konkurs
Konkurs
Miljövann Sweden Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Kloster8Gatan i Skara AB Konkurs
Konkurs
4061319 LEKA AB Konkurs
Konkurs
MA Food AB Likvidation
Likvidation
Swedish Rescue Training Centre i Skövde AB Konkurs
Ola Johansson (VD)
Konkurs Ola Johansson (VD)
Håb Vindkraft 9 AB Likvidation
Likvidation
Smartshower Systems Sweden AB Konkurs
Konkurs
Corsentio AB Konkurs
Konkurs
ULAB i Moholm AB Konkurs
Konkurs
Leif-Åkes Golv AB Konkurs
Konkurs
S & S Möbler AB Konkurs
Konkurs
Rekryt Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Gerums Entreprenad i Kättilstorp AB Konkurs
Konkurs
Bowlingrestaurangen i Tibro Aktiebolag Konkurs
Konkurs
AMO Hornborga AB Konkurs
Konkurs
L Å Elektriska AB Likvidation
Likvidation
Getå Fastigheter AB Konkurs
Konkurs
Huseby Gård i Skövde AB Konkurs
Konkurs
Ludosity Learning AB Konkurs
Pontus Askbrink (Extern VD)
Konkurs Pontus Askbrink (Extern VD)
Morgans Kyltransporter AB Konkurs
Konkurs
Lilla Bryggeriet i Tidaholm AB Konkurs
Konkurs
Grottans Företagsservice AB Konkurs
Konkurs
Wyzr AB Likvidation
Likvidation
J&K Björkängen AB Konkurs
Konkurs
PR Renovering AB Likvidation
Likvidation
Isoleringsteknik i Skövde AB Likvidation
Likvidation
GUL & CAN KÖK AB Konkurs
Konkurs
Korda Agency Aktiebolag Konkurs
Konkurs
CS Rådgivning inom IT/Kommunikation AB Konkurs
Konkurs
E-Lean AB Likvidation
Likvidation
Kaldemark Enterprises AB Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress