Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

CK Utredningstjänst AB

Organisationsnummer

556314-0739

Telefon

-

Adress

c/o Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro

Antal ansvariga

4 st

Konkurs inledd Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Birgitta Nordqvist 25-50%
Lennart Ekström 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Cyrus Alli Farohar Kristedt (66)

Styrelsen i CK Utredningstjänst består av

Ordförande

Lennart Ekström (75)

Styrelseledamot

Lennart Ekström (75)

Birgitta Nordqvist (78)

Styrelsesuppleant

Daniel Ekström (43)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för CK Utredningstjänst AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om CK Utredningstjänst

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556314-0739
Firmanamn CK Utredningstjänst AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2020-09-10
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 143
Postadress 701 42 Örebro
Säte Örebro, Örebro län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-19
Bolaget registrerat 1987-12-11
Firmanamn registrerat 2014-04-23
Bolagsordning 2014-03-25
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
66120 - Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva utredningstjänst, analys inom risk och informationshantering, operativ verksamhet inom utredning samt utveckling, marknadsföring och produktion av industri- och hantverksprodukter samt projektadministration, teknisk och ekonomisk konsultverksamhet jämte förvaltning och handel med värdehandlingar och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -516,2 -864,5 -864,5 -856,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 -3 0 0 -19
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning - 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 -3 0 0 -19
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 -3 0 0 -19
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 0 0 -19
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 0 0 -19
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -3 0 0 -19
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 -3 0 0 -19
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -3 0 0 -19
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 828 110 110 111
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 828 110 110 111
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 828 110 110 111
Summa varulager 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 828 100 100 104
Kundfordringar 0 0 0 4
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 828 100 100 100
Summa kassa och bank 0 0 10 10 7
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Kassa och bank 0 10 10 7
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -4 274 -951 -951 -951
Summa bundet eget kapital 0 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 0 -4 374 -1 051 -1 051 -1 051
Balanserat resultat -1 051 -1 051 -1 051 -1 032
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -3 0 0 -19
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 5 102 1 061 1 061 1 062
Summa långfristiga skulder 5 102 1 061 1 061 1 062
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 102 1 061 1 061 1 062
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

CK Utredningstjänst AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om CK Utredningstjänst

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 143
701 42 Örebro

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Por-Pac AB Konkurs
Lars Göran Selin (En av Ledamöterna)
Konkurs Lars Göran Selin (En av Ledamöterna)
Jarméus i Eskilstuna Aktiebolag Konkurs
Annika Jarméus (Ordförande)
Konkurs Annika Jarméus (Ordförande)
Landerstedt Slakteri Aktiebolag Konkurs
Bengt Landerstedt (Styrelseledamot)
Konkurs Bengt Landerstedt (Styrelseledamot)
Haddebo Gärdesgård & Blommor AB Konkurs
Patrik Bergdahl (VD)
Konkurs Patrik Bergdahl (VD)
Nora Hemtextil Parti och Detalj AB Konkurs
Konkurs
Nildust Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Cesar's Invest Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Grandhusets Revisionsbyrå Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Segre Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Nangadef Utveckling AB Konkurs
Konkurs
Sälgens Livsmedel Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Nordisk Import & Export i Karlstad AB Konkurs
Konkurs
ÖrebroTian Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Aktiebolaget Johan Jerndahl Konkurs
Konkurs
Advokaten Anders Sandberg Aktiebolag Aktiv
Anders Sandberg (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Sandberg (Styrelseledamot)
CK Utredningstjänst AB Konkurs
Cyrus Alli Farohar Kristedt (Extern VD)
Konkurs Cyrus Alli Farohar Kristedt (Extern VD)
Ö D M, Örebro Direkt Mailing Aktiebolag Konkurs
Konkurs
GEMPEL AB Konkurs
Konkurs
Mativa Byggnads AB Konkurs
Konkurs
Solak Aktiebolag Konkurs
Konkurs
FVT Katona Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Östling & Östling Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Mellansvenska Företagslinjen Aktiebolag Konkurs
Konkurs
JH Group AB Konkurs
Jim Hoppe (Styrelseledamot)
Konkurs Jim Hoppe (Styrelseledamot)
ByggNu i Örebro AB Konkurs
Konkurs
M.F Juridik Förvaltning AB Konkurs
Konkurs
Klastorp i Kopparberg AB Konkurs
Konkurs
KEKA Konsult Aktiebolag Konkurs
Konkurs
NLB Norden Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Mereko Redovisning Aktiebolag Konkurs
Pekka Karjalainen (VD)
Konkurs Pekka Karjalainen (VD)
Filofax AB Likvidation
Likvidation
FLEXI, Flexible Industrial Solutions Sweden AB Konkurs
Konkurs
Tele & Ljudbutiken i Örebro Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Igelfors Bruks AB Konkurs
Ove Stefan Karlsson (VD)
Konkurs Ove Stefan Karlsson (VD)
HOBE Industripartner AB Konkurs
Konkurs
PPA Bolagen Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Advokatfirman Kurt Sjölander Aktiebolag Likvidation
Likvidation
F. Walléns Schakt AB Konkurs
Fredrik Wallén (Styrelseledamot)
Konkurs Fredrik Wallén (Styrelseledamot)
Klacken Kopparberg AB Konkurs
Jim Hoppe (Styrelseledamot)
Konkurs Jim Hoppe (Styrelseledamot)
Skojlandet i Örebro Aktiebolag Konkurs
Cathrine Svärd (Styrelseledamot)
Konkurs Cathrine Svärd (Styrelseledamot)
Skiftnyckelnupponer Bygg AB Konkurs
Kimmo Pauna (Styrelseledamot)
Konkurs Kimmo Pauna (Styrelseledamot)
Petshop Swecare AB Konkurs
Klara Råberg Sandberg (Styrelseledamot)
Konkurs Klara Råberg Sandberg (Styrelseledamot)
Team Bobban AB Konkurs
Konkurs
Bil & Plåtverksta'n i Karlskoga AB Konkurs
Daniel Larsson (Styrelseledamot)
Konkurs Daniel Larsson (Styrelseledamot)
Karlsängs IP AB Konkurs
Kurt Erik Hermansson (Ordförande)
Konkurs Kurt Erik Hermansson (Ordförande)
Säker Trädfällning Örebro AB Likvidation
Likvidation
Bohus GG AB Konkurs
Jim Hoppe (Styrelseledamot)
Konkurs Jim Hoppe (Styrelseledamot)
Euro Sko Töcksfors AB Konkurs
Konkurs
Nilsro AB Likvidation
Likvidation
MerBygg i Grythyttan AB Konkurs
Marcus Daniel Hjertstedt (Ordförande)
Konkurs Marcus Daniel Hjertstedt (Ordförande)
Kierkegaard, Stefan Ej aktiv
Ej aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress