Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Aktiebolaget Remstocken

Organisationsnummer

556313-5838

Telefon

-

Adress

Box 8772
402 76 Göteborg

Antal ansvariga

2 st

Vad är Aktiebolaget Remstocken?

Aktiebolaget Remstocken är ett aktiebolag som skall äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget Remstocken har 0 anställda och gjorde ett resultat på 1 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Aktiebolaget Remstocken

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Eva Marie-Anne Bengtsson 75-100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Aktiebolaget Remstocken består av

Styrelseledamot

Fabian Bengtsson (48)

Styrelsesuppleant

Martin Henrik Valdemar Bengtsson (50)

Revisor för bolaget

Revisor

Joachim Linder (57)

Revisorssuppleant

Magnus Nilsson (56)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Aktiebolaget Remstocken. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Aktiebolaget Remstocken är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Aktiebolaget Remstocken

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-5838
Firmanamn Aktiebolaget Remstocken
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 8772
Postadress 402 76 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-20
Bolaget registrerat 1987-12-15
Firmanamn registrerat 1998-04-21
Bolagsordning 1999-03-16
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -9 -9 -8 -8 -7
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -9 -9 -8 -8 -7
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -9 -9 -8 -8 -7
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -9 -9 -8 -8 -7
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 456 2 178 2 373 2 299 1 564
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 456 2 178 2 373 2 299 1 564
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 447 2 169 2 365 2 291 1 557
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 447 2 169 2 365 2 291 1 557
Bokslutsdispositioner -1 446 -2 169 -2 365 -2 291 -1 557
Koncernbidrag -1 446 -2 169 -2 365 -2 291 -1 557
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 1 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 0 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 16 311 16 855 27 574 25 201 22 902
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 16 311 16 855 27 574 25 201 22 902
Anläggningstillgångar 16 311 16 855 27 574 25 201 22 902
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 16 311 16 855 27 574 25 201 22 902
Andelar i koncern- och intresseföretag 16 311 16 855 27 574 25 201 22 902
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 106 105 105 105 105
Summa bundet eget kapital 101 101 101 101 101
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 1 1 1 1
Summa fritt eget kapital 5 4 4 4 4
Balanserat resultat 4 4 4 4 4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 1 0 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 16 205 16 750 27 469 25 096 22 797
Summa långfristiga skulder 16 205 16 750 27 469 25 096 22 797
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 16 205 16 750 27 469 25 096 22 797
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 780 1 717 2 247 2 288 2 154
Summa ansvarsförbindelser 1 780 1 717 2 247 2 288 2 154
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Aktiebolaget Remstocken:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Aktiebolaget Remstocken

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-9 KSEK (0,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Aktiebolaget Remstocken har 0 anställda och gjorde ett resultat på 1 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Styrelseledamot för Aktiebolaget Remstocken är Fabian Bengtsson och Styrelsesuppleant är Martin Henrik Valdemar Bengtsson.

Under de senaste 5 åren har Aktiebolaget Remstocken betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 478 098 av Sveriges alla 653 413 aktiebolag.

Aktiebolaget Remstocken har organisationsnummer 556313-5838. Aktiebolaget Remstocken har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Aktiebolaget Remstocken på adress Box 8772, 402 76 Göteborg.

Registrerat på adressen

Box 8772
402 76 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Siba Aktiebolag Aktiv
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset i Växjö AB Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Radar Aktiebolag Aktiv
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
SIBA Fastigheter Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (VD)
Aktiv Fabian Bengtsson (VD)
SIBA Invest Aktiebolag Aktiv
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (VD)
Aktiv Martin Henrik Valdemar Bengtsson (VD)
Waldukt AB Aktiv
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
Detaljhandelshuset i Haninge Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiebolaget Remstocken Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Waldakt Aktiebolag Aktiv
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (VD)
Aktiv Martin Henrik Valdemar Bengtsson (VD)
Riebe Holding AB Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset i Uddevalla Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset i Sundsvall Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Sibahuset vid Backaplan Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset i Västerås Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset i Överby Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
ISA BSSON Aktiebolag Aktiv
Isabel Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Isabel Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset i Järnbrott Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset på Hisingen Aktiebolag Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Kvillevassen AB Aktiv
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Ordförande)
Aktiv Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Ordförande)
Aktiebolaget Gardi Aktiv
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Martin Henrik Valdemar Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiebolaget Vävdar Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Fastighets AB Värnet Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset Högsbo AB Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Kvilletornet AB Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
AB Remvattnet Aktiv
Eva Marie-Anne Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Eva Marie-Anne Bengtsson (Styrelseledamot)
Remhuset Jolen AB Aktiv
Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Bengtsson (Styrelseledamot)
REMSKIVANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
DOTEVIKSVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
VICMAN KOMMANDITBOLAG Aktiv
Aktiv
Fastighetsbolaget Waldmar Handelsbolag Aktiv
Aktiv
SIBA-HUSET I ÖVERBY KOMMANDITBOLAG Aktiv
Aktiv
KOMMANDITBOLAGET UDDEHUS Ej aktiv
Ej aktiv
KOMMANDITBOLAGET SÖDERHUS Aktiv
Aktiv
KOMMANDITBOLAGET LILLA HOVÅS Aktiv
Aktiv
Remhuset i Västerås Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Remhuset i Kungens Kurva Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Remhuset i Sundsvall Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Remhuset i Järnbrott Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Remhuset i Haninge Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress