Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Återvinningsvaruhuset i Skåne AB

Organisationsnummer

556313-2454

Telefon

040-92 62 62

Adress

Box 4171
203 13 Malmö

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2012-2016

 • 2016

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Återvinningsvaruhuset i Skåne AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Återvinningsvaruhuset i Skåne består av

Styrelseledamot

Christer Andersson (59)

Styrelsesuppleant

Lars Andersson (61)

Revisor för bolaget

Revisor

Christian Rosén (52)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Återvinningsvaruhuset i Skåne AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Återvinningsvaruhuset i Skåne

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-2454
Firmanamn Återvinningsvaruhuset i Skåne AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2020-07-14
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 4171
Postadress 203 13 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-12
Bolaget registrerat 1987-11-25
Firmanamn registrerat 1995-09-28
Bolagsordning 1996-11-25
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46772 - Partihandel med metallavfall och metallskrot
46773 - Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
47792 - Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva handel inom området återvinning av begagnade varor, renovering av möbler samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2012-2016

Omsättning och resultat 2012-2016

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2016 2015 2014 2013 2012
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 69,8 91,4 151,0 174,5 179,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -36,2 -9,4 33,8 42,9 45,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -6,3 -21,5 -9,3 -1,8 -2,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -192 -801 -340 -24 -50
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 302 305 278 250 258
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 412 357 373 384 389
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 5,0 -4,2 -3,0 -1,4
Bokslutsperiod 2016 2015 2014 2013 2012
Bokslutsperiod 2015-05-01 2016-04-30 2014-05-01 2015-04-30 2013-05-01 2014-04-30 2012-05-01 2013-04-30 2011-05-01 2012-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 123 3 925 4 099 4 224 4 282
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 4 106 3 863 4 099 4 224 4 282
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 62 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 329 -4 725 -4 457 -4 204 -4 345
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 295 -1 369 -1 396 -1 447 -1 496
Personalkostnader -3 020 -3 356 -3 055 -2 751 -2 836
Avskrivningar -14 0 -6 -6 -13
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -206 -801 -346 -30 -63
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 52 44 38 49 48
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2 13
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 52 44 38 47 35
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -258 -845 -383 -75 -86
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -258 -845 -383 -75 -86
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -258 -845 -383 -75 -86
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -258 -845 -383 -75 -86
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 114 1 536 2 072 2 527 2 535
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 114 1 536 2 072 2 527 2 535
Anläggningstillgångar 55 0 0 6 13
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 55 0 0 6 13
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 55 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 13
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 6 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 059 1 536 2 072 2 520 2 522
Summa varulager 0 0 0 0 50
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 50
Summa kortfristiga fordringar 460 505 518 522 477
Kundfordringar 34 33 2 7 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 426 472 516 515 475
Summa kassa och bank 599 1 031 1 554 1 998 1 995
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 599 1 031 1 554 1 998 1 995
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -403 -145 700 1 083 1 158
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital -523 -265 580 963 1 038
Balanserat resultat -265 580 963 1 038 1 124
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -258 -845 -383 -75 -86
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 517 1 681 1 372 1 444 1 377
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 517 1 681 1 372 1 444 1 377
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 79 90 83 140 106
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 438 1 591 1 289 1 304 1 271
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2016 2015 2014 2013 2012
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 10 11 11 11 11
Löner till styrelse & VD 0 0 389 363 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 3 208 3 367 2 899 2 584 2 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 1 278 1 415 1 176 1 089 1 098
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Återvinningsvaruhuset i Skåne AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Återvinningsvaruhuset i Skåne

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 4171
203 13 Malmö

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

E. Lundström Aktiebolag Konkurs
Hina Ali (Styrelseledamot)
Konkurs Hina Ali (Styrelseledamot)
CAROJO RÖRLEDNING AB Likvidation
Likvidation
R. Altenstam AB Konkurs
Roger Altenstam (Styrelseledamot)
Konkurs Roger Altenstam (Styrelseledamot)
Bodeborn Gräv Aktiebolag Konkurs
Tomas Erlandsson (VD)
Konkurs Tomas Erlandsson (VD)
Fosie bygg&entreprenad AB Konkurs
Konkurs
SERVICE 4 YOU since 1982 AB Konkurs
Konkurs
Servotek Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Vindemia Aktiebolag Aktiv
Ture Jonas Christer Gulliksson (Styrelseledamot)
Aktiv Ture Jonas Christer Gulliksson (Styrelseledamot)
Scanstone Aktiebolag Konkurs
Leif Gustafsson (Ordförande)
Konkurs Leif Gustafsson (Ordförande)
Södervång Aktiebolag Konkurs
Konkurs
GAMEX AKTIEBOLAG Konkurs
Konkurs
Återvinningsvaruhuset i Skåne AB Konkurs
Christer Andersson (Styrelseledamot)
Konkurs Christer Andersson (Styrelseledamot)
Löddeköpinge Outlet AB Konkurs
Anna Jägerman (VD)
Konkurs Anna Jägerman (VD)
Lagerinvest AB Konkurs
Konkurs
Utbildningskoncept Stefan Berglinden Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Ekeliden - Katri AB Konkurs
Katri Vikström (Styrelseledamot)
Konkurs Katri Vikström (Styrelseledamot)
Dallamayer AB Konkurs
Konkurs
Havsbris Rederi i Göteborg AB Konkurs
Konkurs
Win/Win Marketing AB Konkurs
Konkurs
Fasadex AB Konkurs
Nils Gunnar Hambre (VD)
Konkurs Nils Gunnar Hambre (VD)
Skåne Jobb AB Konkurs
Ylva Kristin Lindgren Bergquist (VD)
Konkurs Ylva Kristin Lindgren Bergquist (VD)
Kök & Inredning i Kronborg AB Konkurs
Konkurs
Wasabi Brands Sverige AB Konkurs
André Becker (VD)
Konkurs André Becker (VD)
FALKTEXTIL I VELLINGE AB Konkurs
Peter Falk (VD)
Konkurs Peter Falk (VD)
Advokatbyrån Vindemia AB Aktiv
Ture Jonas Christer Gulliksson (VD)
Aktiv Ture Jonas Christer Gulliksson (VD)
Skåne Jobb Grafiska AB Konkurs
Ylva Kristin Lindgren Bergquist (Styrelseledamot)
Konkurs Ylva Kristin Lindgren Bergquist (Styrelseledamot)
2C - Rosenlund i Malmö AB Konkurs
Konkurs
Carnot Fritid i Värmland AB Konkurs
Peter Paulsson (Styrelseledamot)
Konkurs Peter Paulsson (Styrelseledamot)
Oxieparabolen AB Konkurs
Konkurs
Bauge Invest AB Konkurs
Konkurs
MASV Konsult AB Konkurs
Mats Svensson (Styrelseledamot)
Konkurs Mats Svensson (Styrelseledamot)
Stalltipset i Tomelilla AB Konkurs
Hina Ali (Styrelseledamot)
Konkurs Hina Ali (Styrelseledamot)
M&J SOLUTION INVEST AB Konkurs
Konkurs
Lasertech Haker & Co AB Konkurs
Lars-Åke Haker (Ordförande)
Konkurs Lars-Åke Haker (Ordförande)
Sundman & Nylander Holding AB Konkurs
Anders Sundman (Styrelseledamot)
Konkurs Anders Sundman (Styrelseledamot)
Advokaten KES AB Likvidation
Likvidation
PT Group Scandinavia AB Konkurs
Konkurs
Formhome Fastighets AB Konkurs
Amir Assadollahi Atashgah (Styrelseledamot)
Konkurs Amir Assadollahi Atashgah (Styrelseledamot)
Topanga Bygg AB Konkurs
Tobias Lindskoug (Styrelseledamot)
Konkurs Tobias Lindskoug (Styrelseledamot)
Bolin & Son Aktiebolag Konkurs
Konkurs
CLB Seilbhean AB Konkurs
Konkurs
Virtual Mining AB Konkurs
Konkurs
INCCI AB Konkurs
Kevin Tir (Styrelseledamot)
Konkurs Kevin Tir (Styrelseledamot)
Västerports Bilvård AB Konkurs
Hussein Al-Karaawi (Styrelseledamot)
Konkurs Hussein Al-Karaawi (Styrelseledamot)
Bestyle AB Konkurs
Konkurs
Advokatbyrån Gulliksson AB Aktiv
Jens Olsson (Ordförande)
Aktiv Jens Olsson (Ordförande)
Byggkeramik Sverige AB Konkurs
Konkurs
Adenovir Pharma AB Likvidation
Likvidation
Kod och Exekveringskonsult Sverige AB Konkurs
Michael Nilsson Pauli (Ordförande)
Konkurs Michael Nilsson Pauli (Ordförande)
Upper First AB Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress