Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

A och H frakt AB

Organisationsnummer

556313-1878

Adress

Tingstäde Bryor 760
624 44 Tingstäde

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer

Tingstäde Bryor 760

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Rolf Gunnar Hägg 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i A och H frakt består av

Styrelseledamot

Rolf Gunnar Hägg (67)

Styrelsesuppleant

Sara Andersson (39)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för A och H frakt AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om A och H frakt

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-1878
Firmanamn A och H frakt AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2021-03-24
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Tingstäde Bryor 760
Postadress 624 44 Tingstäde
Säte Gotland, Gotlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-09
Bolaget registrerat 1987-12-02
Firmanamn registrerat 2021-01-26
Bolagsordning 2020-12-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-12
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
01500 - Blandat jordbruk
49410 - Vägtransport, godstrafik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva åkerirörelse med egna fordon och därmed sammanhängande verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 15,6 0,0 0,0 0,0 31,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 11,9 14,6 14,1 8,0 6,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1,5 -0,4 3,6 1,0 1,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 135 197 345 252 245
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 412 449 476 540 180
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 763 1 456 1 902 1 832 722
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -39,4 -23,5 3,9 69,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 763 2 911 3 805 3 663 2 167
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 763 2 911 3 805 3 657 2 166
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 6 1
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -728 -1 175 -1 542 -1 641 -967
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -154 -115 -428 -400 -260
Personalkostnader -412 -898 -952 -1 079 -539
Avskrivningar -162 -162 -162 -162 -168
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -27 35 183 90 77
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 57 48 48 55 44
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 57 48 48 55 44
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -83 -13 136 35 34
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -83 -13 136 35 34
Bokslutsdispositioner 33 33 0 0 -33
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 33 33 0 0 -33
Resultat före skatt -50 21 136 36 0
Skatt 0 8 31 8 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -50 13 105 28 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 827 1 841 2 002 2 232 2 329
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 827 1 841 2 002 2 232 2 329
Anläggningstillgångar 1 759 1 833 1 995 2 156 2 057
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 519 1 593 1 754 1 916 1 818
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 1 511 0 1 754 1 916 293
Inventarier 0 1 593 0 0 1 525
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 240 240 240 240 240
Andelar i koncern- och intresseföretag 240 240 240 240 240
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 68 8 8 76 271
Summa varulager 0 8 8 76 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 8 8 76 0
Summa kortfristiga fordringar 68 0 0 0 271
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 67 0 0 0 271
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 218 269 256 152 124
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 98 149 136 32 4
Balanserat resultat 149 136 31 4 4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -50 13 105 28 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 33 33 33
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 609 1 572 1 713 2 047 2 172
Summa långfristiga skulder 1 174 1 149 1 057 1 714 1 308
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 594 732 968 1 533 1 211
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 580 417 89 181 97
Summa kortfristiga skulder 435 423 656 333 864
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 586
Leverantörsskulder 0 2 428 92 73
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 333 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 102 421 228 241 205
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 2 2 2 3
Företagsinteckningar 0 1 600 1 600 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 1 600
Summa säkerheter 0 1 600 1 600 1 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 192 244 86 243 157
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

A och H frakt AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om A och H frakt

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Tingstäde Bryor 760
624 44 Tingstäde
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: