Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Laser Pro AB

Organisationsnummer

556312-4543

Telefon

08-660 41 00

Adress

Venngarn 443
193 91 Sigtuna

Antal ansvariga

2 st

Vad är Laser Pro?

Laser Pro AB är ett aktiebolag vars verksamhet, som har sitt ursprung i enskilda firman Importo, etablerad 1985-01-07, skall bedriva agentur- och grossistverksamhet avseende reklamartiklar samt utföra laser- gravyr i egen... Läs mer om Laser Pro

Venngarn 443

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Laser Pro AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Laser Pro AB

Jeanette Berndt (39)

Styrelsen i Laser Pro består av

Styrelseledamot

Jeanette Berndt (39)

Styrelsesuppleant

David Berndt (40)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Gunilla Norman (40)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Laser Pro AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Laser Pro AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Laser Pro

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556312-4543
Firmanamn Laser Pro AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Venngarn 443
Postadress 193 91 Sigtuna
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-02
Bolaget registrerat 1987-11-18
Firmanamn registrerat 2000-07-03
Bolagsordning 2000-03-16
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2000-05-02
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2000-05-02
2021-04-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46499 - Partihandel med övriga hushållsvaror
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet, som har sitt ursprung i enskilda firman Importo, etablerad 1985-01-07, skall bedriva agentur- och grossistverksamhet avseende reklamartiklar samt utföra laser- gravyr i egen verkstad med YAG- och CO-2-laser ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 39102041
Besöksadress: Venngarn 443
Postnummer: 193 91
Postort: Sigtuna
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 08-660 41 00
Arbetsställenummer: 39102041
SNI-kod: 46499 - Partihandel med övriga hushållsvaror
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 184,5 293,4 104,7 142,1 157,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 79,3 66,1 73,0 37,9 18,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 9,0 -29,6 14,0 23,3 0,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 310 -1 107 716 1 958 147
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 455 404 297 187 265
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 586 1 987 1 565 1 983 1 359
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -20,2 -15,3 -40,8 16,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 173 3 974 4 694 7 931 6 793
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 974 3 798 4 544 7 926 6 793
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 199 176 150 5 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 876 -1 951 -2 366 -5 610 -4 921
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 -3 287 -1 906
Övriga externa kostnader -925 -1 096 -1 428 -1 536 -1 644
Personalkostnader -910 -807 -890 -749 -1 324
Avskrivningar -41 -48 -48 -38 -47
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 269 -1 155 668 1 920 100
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 20 21 9 82 128
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 5 19
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 21 9 77 109
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 249 -1 176 659 1 848 10
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 249 -1 176 659 1 848 10
Bokslutsdispositioner 0 600 -150 -450 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 600 -150 -450 0
Resultat före skatt 249 -576 509 1 398 10
Skatt 0 0 114 303 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 249 -576 395 1 095 10
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 209 3 238 4 364 7 062 6 604
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 209 3 238 4 364 7 062 6 604
Anläggningstillgångar 0 41 89 137 45
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 41 89 137 45
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 41 89 137 45
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 209 3 197 4 275 6 925 6 560
Summa varulager 1 364 1 237 3 180 3 596 4 150
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 364 1 237 3 180 3 596 4 150
Summa kortfristiga fordringar 729 1 954 1 067 2 560 1 608
Kundfordringar 423 925 896 2 481 1 439
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 306 1 029 171 79 169
Summa kassa och bank 116 6 28 769 801
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 116 6 28 769 801
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 751 2 141 2 717 2 322 1 227
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 1 631 2 021 2 597 2 202 1 107
Balanserat resultat 1 383 2 597 2 202 1 107 1 097
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 249 -576 395 1 095 10
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 600 450 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 458 1 097 1 047 4 290 5 377
Summa långfristiga skulder 0 429 1 1 948 3 845
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 428 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 1 1 948 3 845
Summa kortfristiga skulder 458 668 1 046 2 342 1 532
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 132 89 150 42
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 448 536 957 2 192 1 490
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2 3 4 5
Företagsinteckningar 500 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 428 - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Laser Pro AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Laser Pro

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
3 173 KSEK (-20,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
269 KSEK (+123,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
417 KSEK

Laser Pro AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 249 KSEK med omsättning 3 173 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -20,2 %. Laser Pros vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 9,0 % vilket ger Laser Pro placeringen 200 380 i Sverige av totalt 653 413 aktiebolag. Det ger samtidigt Laser Pro placeringen 40 661 av kommunens totalt 142 399 aktiebolag.

VD för Laser Pro AB är Jeanette Berndt och Styrelseledamot är Jeanette Berndt

Under de senaste 5 åren har Laser Pro betalat in totalt 417 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 103 335 av Sveriges alla 653 413 aktiebolag.

Laser Pro AB har organisationsnummer 556312-4543. Laser Pro har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Laser Pro AB på telefonnummer 08-660 41 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen