Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Intertrans 66 sweden AB

Organisationsnummer

556311-9063

Telefon

0243-22 98 19

Adress

c/o Advokaterna Müchler
Postgatan 5 B
982 31 Gällivare

Antal ansvariga

1 st

Konkurs inledd Läs mer

Postgatan 5 B

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Yury Zaytsev 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Intertrans 66 sweden består av

Likvidator

Leif Gustafsson (63)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Intertrans 66 sweden AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Intertrans 66 sweden

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556311-9063
Firmanamn Intertrans 66 sweden AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2021-02-24
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Postgatan 5 B
Postadress 982 31 Gällivare
Säte Jokkmokk, Norrbottens län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-03
Bolaget registrerat 1987-11-12
Firmanamn registrerat 2020-03-11
Bolagsordning 2020-02-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-12
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
49410 - Vägtransport, godstrafik
49420 - Flyttjänster
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva åkerirörelse med inriktning av transporter internationellt.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 161,3 127,7 41,7 70,7 116,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 66,1 60,8 26,3 12,5 27,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -4,1 8,5 -14,8 -13,0 -11,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 14 131 1 15 42
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 167 202 192 174 191
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 684 869 694 632 725
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -21,3 25,2 9,8 -12,8
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 684 869 694 632 725
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 684 867 666 632 713
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 28 0 12
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -459 -502 -500 -479 -517
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -250 -244 -208 -216 -213
Personalkostnader -167 -202 -192 -174 -191
Avskrivningar -42 -56 -100 -89 -113
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -28 75 -99 -74 -71
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 1 3 8 11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 3 8 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -28 74 -103 -82 -83
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -28 74 -103 -82 -83
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 71
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 71
Resultat före skatt -28 74 -103 -82 -12
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -28 74 -103 -82 -12
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 221 286 384 296 440
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 221 286 384 296 440
Anläggningstillgångar 97 139 311 228 317
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 97 139 311 228 317
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 97 139 311 228 317
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 124 146 73 68 123
Summa varulager 3 3 3 3 3
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 3 3 3 3
Summa kortfristiga fordringar 47 90 43 54 56
Kundfordringar 23 66 18 17 11
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 24 25 37 45
Summa kassa och bank 74 53 26 11 64
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 74 53 26 11 64
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 146 174 101 37 119
Summa bundet eget kapital 100 100 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 20 20 20
Summa fritt eget kapital 46 74 -19 -83 -1
Balanserat resultat 74 0 -82 -1 11
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 166 0 0
Årets resultat -28 74 -103 -82 -12
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 75 112 283 259 321
Summa långfristiga skulder 0 0 115 167 218
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 4 29 54
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 111 138 164
Summa kortfristiga skulder 75 112 168 92 103
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 23 27 24 24 45
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 52 85 144 68 58
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1 1
Företagsinteckningar 450 450 450 450 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 116 184 252
Summa säkerheter 450 450 566 634 702
Villkorat aktieägartillskott 0 166 166 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 166 166 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - 15 15
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Intertrans 66 sweden AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Intertrans 66 sweden

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag