Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Högsby Järn & Redskapshandel AB

Organisationsnummer

556311-4791

Telefon

0491-201 14

Adress

Skeppsbrogatan 49
392 31 Kalmar

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer

Skeppsbrogatan 49

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Fredrik Knutsson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Högsby Järn & Redskapshandel består av

Styrelseledamot

Fredrik Knutsson (31)

Styrelsesuppleant

Amanda Borg Sinnerström (30)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Per Rydberg (63)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Högsby Järn & Redskapshandel AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Högsby Järn & Redskapshandel

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556311-4791
Firmanamn Högsby Järn & Redskapshandel AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2020-05-18
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Skeppsbrogatan 49
Postadress 392 31 Kalmar
Säte Högsby, Kalmar län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-22
Bolaget registrerat 1987-11-13
Firmanamn registrerat 1999-02-02
Bolagsordning 1998-12-07
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
47522 - Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva handel med byggnadsvaror, husgeråd, verktyg, redskap samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 151,6 90,8 125,7 172,4 144,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 33,0 43,7 67,7 74,1 69,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -2,4 1,2 2,8 4,1 -2,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -111 127 274 362 -171
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 392 490 543 486 505
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 766 2 008 2 200 2 023 1 980
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -12,0 -8,8 8,7 2,2
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 7 065 8 030 8 801 8 093 7 921
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 7 029 8 024 8 801 8 075 7 794
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 36 6 0 18 127
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -7 164 -7 926 -8 549 -7 743 -8 123
Övriga rörelsekostnader -23 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -4 809 -5 224 -5 750 -5 183 -5 263
Övriga externa kostnader -776 -719 -604 -605 -809
Personalkostnader -1 567 -1 959 -2 172 -1 944 -2 019
Avskrivningar -12 -24 -23 -11 -32
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -123 103 251 351 -203
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 56 13 11 26 28
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 4 4 4 5
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 53 9 7 22 23
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -173 98 248 334 -221
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -173 98 248 334 -221
Bokslutsdispositioner 13 -16 74 68 226
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 13 -16 74 68 226
Resultat före skatt -160 82 321 402 4
Skatt 0 23 74 92 4
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -160 59 247 310 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 154 2 014 2 493 2 561 2 381
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 154 2 014 2 493 2 561 2 381
Anläggningstillgångar 87 88 81 105 1
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 87 88 81 105 1
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 87 88 81 105 1
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 067 1 926 2 412 2 457 2 380
Summa varulager 1 224 1 237 1 401 1 343 1 356
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 224 1 237 1 401 1 343 1 356
Summa kortfristiga fordringar 814 658 417 396 462
Kundfordringar 219 402 400 394 383
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 469 109 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 126 147 17 2 79
Summa kassa och bank 30 31 594 719 562
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 30 31 594 719 562
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 708 868 1 689 1 842 1 532
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 588 748 1 569 1 722 1 412
Balanserat resultat 748 689 1 322 1 412 1 412
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -160 59 247 310 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 3 16 0 73 142
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 443 1 130 804 646 707
Summa långfristiga skulder 887 371 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 887 371 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 556 759 804 646 707
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 280 460 525 398 553
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 56 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 220 299 279 248 154
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 4 4 4 4 4
Företagsinteckningar 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 150 600 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 888 371 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 400 400 0

Årsredovisning

Högsby Järn & Redskapshandel AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Högsby Järn & Redskapshandel

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Skeppsbrogatan 49
392 31 Kalmar

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Stig Ståhls Möbler Aktiebolag Konkurs
Sofie Ståhl (VD)
Konkurs Sofie Ståhl (VD)
Allmira Ekonomitjänst Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Björns ContainerService AB Konkurs
Björn Fredrik Gustavsson (Styrelseledamot)
Konkurs Björn Fredrik Gustavsson (Styrelseledamot)
Högsby Järn & Redskapshandel AB Konkurs
Fredrik Knutsson (Styrelseledamot)
Konkurs Fredrik Knutsson (Styrelseledamot)
Heco Elservice Aktiebolag Konkurs
Konkurs
NeaCor AB Konkurs
Konkurs
GrönaTankar Holding AB Konkurs
Konkurs
Rivitex AB Konkurs
Konkurs
Gröna Tankar i Skandinavien AB Konkurs
Konkurs
Torsås ContainerService AB Konkurs
Björn Fredrik Gustavsson (Styrelseledamot)
Konkurs Björn Fredrik Gustavsson (Styrelseledamot)
Nettozoo Timmernabben AB Konkurs
Kenth Sandholm (Styrelseledamot)
Konkurs Kenth Sandholm (Styrelseledamot)
Fastighetsbyrån Ulf Flygt AB Likvidation
Likvidation
Halls Konditori AB Konkurs
Magnus Karlsson (Styrelseledamot)
Konkurs Magnus Karlsson (Styrelseledamot)
LUXOR FINANS AB Aktiv
Conny Olofsson (VD)
Aktiv Conny Olofsson (VD)
Norrgården Stuguthyrning AB Konkurs
Annelie Hawlitzky (Ordförande)
Konkurs Annelie Hawlitzky (Ordförande)
Strömsson Conditori AB Konkurs
Daniel Carl Gustaf Svensson Bernljung (Styrelseledamot)
Konkurs Daniel Carl Gustaf Svensson Bernljung (Styrelseledamot)
Pelles Hyrservice AB Konkurs
Per Anders Bertil Björkelind (Styrelseledamot)
Konkurs Per Anders Bertil Björkelind (Styrelseledamot)
Ståhls Möbler Försäljnings AB Konkurs
Sofie Ståhl (VD)
Konkurs Sofie Ståhl (VD)
MH1 i Sverige AB Konkurs
Ulf Eriksson (Styrelseledamot)
Konkurs Ulf Eriksson (Styrelseledamot)
BrukOption AB Konkurs
Konkurs
Värmepumpcenter i Kalmar AB Konkurs
Konkurs
34:an i Ruda AB Konkurs
Konkurs
Copparfly Travel AB Likvidation
Likvidation
FRECO Fastigheter AB Konkurs
Konkurs
Pacore Holding AB Konkurs
Konkurs
Parnas Park Holding AB Likvidation
Likvidation
PCH Investment AB Aktiv
Per Johan Claesson (Styrelseledamot)
Aktiv Per Johan Claesson (Styrelseledamot)
Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Aktiv
Per Johan Claesson (Styrelseledamot)
Aktiv Per Johan Claesson (Styrelseledamot)
Öljeholms Kraft AB Konkurs
Torbjörn Strimfors (VD)
Konkurs Torbjörn Strimfors (VD)
Ölands Renovering & Bygg AB Konkurs
Konkurs
All-transport i Oskarshamn AB Konkurs
Mats Adebring (Styrelseledamot)
Konkurs Mats Adebring (Styrelseledamot)
Jsons Allservice AB Konkurs
Konkurs
Dannes Autodelar AB Konkurs
Mats Adebring (Styrelseledamot)
Konkurs Mats Adebring (Styrelseledamot)
Christian Persson Holding AB Konkurs
Christian Persson (VD)
Konkurs Christian Persson (VD)
Ea's Åkeri AB Konkurs
Börje Svensson (Ordförande)
Konkurs Börje Svensson (Ordförande)
Närproducerat i Kalmar AB Konkurs
Mats Thomas Christer Torstensson (Styrelseledamot)
Konkurs Mats Thomas Christer Torstensson (Styrelseledamot)
Trivsamt i Kalmar AB Konkurs
Helén Karlsson (Styrelseledamot)
Konkurs Helén Karlsson (Styrelseledamot)
JRT International i Kalmar AB Konkurs
Jan Hörlin (Styrelseledamot)
Konkurs Jan Hörlin (Styrelseledamot)
LUXOR FINANS Förvaltning AB Aktiv
Conny Olofsson (Styrelseledamot)
Aktiv Conny Olofsson (Styrelseledamot)
Marcus Jältås Trading AB Konkurs
Marcus Jältås (VD)
Konkurs Marcus Jältås (VD)
Zhongrui Medical AB Konkurs
Konkurs
TS Dressage & Media AB Konkurs
Konkurs
Lobra Sweden AB Konkurs
Konkurs
Gunnar Larsson Förvaltning AB Konkurs
Gunnar Larsson (Styrelseledamot)
Konkurs Gunnar Larsson (Styrelseledamot)
Butik Storgatan 27 AB Konkurs
Konkurs
ADHA Clothes AB Likvidation
Likvidation
Kalmar Aerial Photo AB Konkurs
Konkurs
Restaurang RMC i Vimmerby AB Konkurs
Mehmet Ekici (Styrelseledamot)
Konkurs Mehmet Ekici (Styrelseledamot)
Colaholic Disaster AB Konkurs
Arap Pinar (Styrelseledamot)
Konkurs Arap Pinar (Styrelseledamot)
BBM service & fordonsförmedling AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress