Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Ensta Coordinator AB

Organisationsnummer

556311-1912

Telefon

08-604 50 26

Adress

Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer

Sollentunavägen 63

Översikt bokslut 2011-2015

 • 2015

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Ensta Coordinator AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Ensta Coordinator består av

Styrelseledamot

Söderberg, Alf Gösta Sigfrid

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Ensta Coordinator AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Ensta Coordinator

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556311-1912
Firmanamn Ensta Coordinator AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-11-06
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Sollentunavägen 63
Postadress 191 40 Sollentuna
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-26
Bolaget registrerat 1987-12-08
Firmanamn registrerat 2015-07-13
Bolagsordning 2017-03-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43999 - Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning, måleri, städ, elbranschen förvaltning av fast egendom och vårdepapper och därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1
 • - styrelsesuppleant.

Detaljerade bokslut 2011-2015

Omsättning och resultat 2011-2015

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014 2013 2012 2011
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 700,0 140,9 150,2 145,4 203,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 51,0 29,7 46,9 31,3 45,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -38,2 11,2 0,8 3,3 4,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -301 365 -13 98 173
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 254 183 282 475 290
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 844 1 041 795 1 077 1 099
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -73,0 31,0 -26,2 -2,1
Bokslutsperiod 2015 2014 2013 2012 2011
Bokslutsperiod 2014-09-01 2015-08-31 2013-09-01 2014-08-31 2012-09-01 2013-08-31 2011-09-01 2012-08-31 2010-09-01 2011-08-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 844 3 124 2 384 3 230 3 298
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 830 2 884 2 376 3 230 3 298
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 240 8 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -493 -1 271 -1 852 -2 651 -2 550
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -222 -718 -1 006 -1 227 -1 679
Personalkostnader -254 -549 -846 -1 424 -871
Avskrivningar -17 -4 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -318 361 -13 98 173
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 4 12 86 126 31
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 58 68 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 0 28 58 31
Övriga finansiella kostnader 0 12 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -322 349 18 108 142
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -322 349 18 108 142
Bokslutsdispositioner 0 -300 41 -41 0
Koncernbidrag 0 -300 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 41 -41 0
Resultat före skatt -322 50 58 67 142
Skatt 0 17 8 32 47
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -322 33 50 35 95
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 298 1 594 940 1 347 781
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 298 1 594 940 1 347 781
Anläggningstillgångar 151 16 145 85 24
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 148 16 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 148 16 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 0 145 85 24
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 0 145 85 24
Omsättningstillgångar 147 1 578 795 1 261 757
Summa varulager 0 0 125 8 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 125 8 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 136 1 062 179 598 239
Kundfordringar 43 8 78 520 140
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 93 1 054 101 78 99
Summa kassa och bank 11 516 491 655 518
Summa kortfristiga placeringar 0 2 294 397 342
Kassa och bank 11 514 197 258 176
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 152 474 441 391 356
Summa bundet eget kapital 110 110 110 110 110
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 10 10 10 10
Summa fritt eget kapital 42 364 331 281 246
Balanserat resultat 364 331 281 246 151
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -322 33 50 35 95
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 41 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 146 1 120 499 915 425
Summa långfristiga skulder 125 0 53 53 53
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 125 0 53 53 53
Summa kortfristiga skulder 21 1 120 446 862 372
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 675 80 117 114
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 445 366 745 258
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014 2013 2012 2011
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 175 600 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 216 512 465 456 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 31 84 176 342 255
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 300 0 0

Årsredovisning

Ensta Coordinator AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Ensta Coordinator

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

VLB Leitungsbau GmbH & Co KG filial Sverige Ej aktiv
Ej aktiv
Coordia Consult Aktiebolag Aktiv
Magnus Eriksson (Ordförande)
Aktiv Magnus Eriksson (Ordförande)
Radiall Aktiebolag Aktiv
Aktiv
Ensta Coordinator AB Konkurs
Konkurs
Dell Pettersson Design & Inredning Aktiebolag Aktiv
Eva Davidsson (VD)
Aktiv Eva Davidsson (VD)
Collection 12 AB Aktiv
Simon Rosner (Styrelseledamot)
Aktiv Simon Rosner (Styrelseledamot)
SPL Powerlines Sverige AB Aktiv
Aktiv
Stockholmsfog AB Aktiv
Peter Skog (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Skog (Styrelseledamot)
Byggnadsekonomi Smedborn Appelqvist AB Aktiv
Aktiv
4 Andi AB Aktiv
Firas Qatanani (Styrelseledamot)
Aktiv Firas Qatanani (Styrelseledamot)
Akzent Direct Sverige AB Konkurs
Konkurs
Smedborn Appelqvist Holding AB Aktiv
Ola Smedborn (En av Ledamöterna)
Aktiv Ola Smedborn (En av Ledamöterna)
SS Godis AB Aktiv
Nadia Al-Obeidi (Styrelseledamot)
Aktiv Nadia Al-Obeidi (Styrelseledamot)
Fordonsportalen Sverige AB Konkurs
Mersed Mustafic (Styrelseledamot)
Konkurs Mersed Mustafic (Styrelseledamot)
Petronia of Sweden AB Aktiv
Aktiv
sharmark sollentuna AB Konkurs
Sharmarke Elmi Bihi Mohamed (Styrelseledamot)
Konkurs Sharmarke Elmi Bihi Mohamed (Styrelseledamot)
D & T Entreprenad AB Konkurs
Konkurs
Jomi Transport AB Aktiv
Maad Fadhel Al Mas (Styrelseledamot)
Aktiv Maad Fadhel Al Mas (Styrelseledamot)
Emonella Södermanland AB Konkurs
Konkurs
Extra Resurs Bemanning Stockholm AB Aktiv
Hans Eric Sjöholm (Styrelseledamot)
Aktiv Hans Eric Sjöholm (Styrelseledamot)
Mermus Holding AB Konkurs
Mersed Mustafic (Styrelseledamot)
Konkurs Mersed Mustafic (Styrelseledamot)
Zerxes Company AB Aktiv
Mahram Seidin (Ordförande)
Aktiv Mahram Seidin (Ordförande)
Zerxes consule AB Aktiv
Mahram Seidin (Styrelseledamot)
Aktiv Mahram Seidin (Styrelseledamot)
Djursholms Ekonomi AB Aktiv
Simon Karlsson (Styrelseledamot)
Aktiv Simon Karlsson (Styrelseledamot)
Entercab AB Aktiv
Sheyar Mohammed Khalil (Styrelseledamot)
Aktiv Sheyar Mohammed Khalil (Styrelseledamot)
Entangly AB Aktiv
Daniel Ljunggren (VD)
Aktiv Daniel Ljunggren (VD)
ANTALANA SVERIGE AB Aktiv
Aktiv
Halssila Golv & Kakel AB Konkurs
Konkurs
DBS Consulting & Trading AB Aktiv
Moh D Rasoul Soud Dahamsheh Bani Saker (Ordförande)
Aktiv Moh D Rasoul Soud Dahamsheh Bani Saker (Ordförande)
Montagebolaget Uppland AB Aktiv
Peter Skog (Ordförande)
Aktiv Peter Skog (Ordförande)
KRASOTY Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress