Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

GuMaLa AB

Organisationsnummer

556310-8777

Telefon

040-40 19 64

Adress

c/o Maqs Advokatbyrå Malmö Kb
Box 226
201 22 Malmö

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Lars Ingvar Håkansson 50-75%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i GuMaLa består av

Likvidator

Hans Svedberg (57)

Revisor för bolaget

Revisor

Mia Funder (58)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för GuMaLa AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om GuMaLa

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556310-8777
Firmanamn GuMaLa AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2020-11-11
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 226
Postadress 201 22 Malmö
Säte Svedala, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-27
Bolaget registrerat 1987-11-20
Firmanamn registrerat 2012-07-25
Bolagsordning 2012-04-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-13
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43290 - Andra bygginstallationer
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och värdepappers- handel samt idka härmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 829,6 21 670,7 1 759,9 1 700,3 9 109,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 94,5 97,2 92,3 91,5 89,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -306,4 83,8 97,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -86 -156 -75 4 293 86
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 59 63 73 83
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 78 5 061 381
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -98,5 1 228,3
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 78 5 061 381
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 383 381
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 78 4 678 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -79 -233 -231 -826 -379
Övriga rörelsekostnader -7 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -79 -97 -91 -695 -212
Personalkostnader 0 -59 -63 -73 -83
Avskrivningar 0 -77 -77 -58 -84
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -86 -233 -152 4 235 2
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 2 164 287 87 85 457
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 164 194 0 46 413
Övriga finansiella ränteintäkter 0 93 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 10 28 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 77 11 6
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 078 54 -239 4 243 371
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 078 54 -239 4 243 371
Bokslutsdispositioner 979 0 322 -1 058 -97
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 979 0 322 -1 058 -97
Resultat före skatt 3 057 54 82 3 185 274
Skatt 610 0 78 709 62
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 447 54 4 2 476 212
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 9 587 9 116 9 864 10 659 7 540
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 9 587 9 116 9 864 10 659 7 540
Anläggningstillgångar 0 231 308 117 1 438
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 231 308 117 1 438
Byggnader och mark 0 0 0 0 1 263
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 231 308 117 175
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 9 587 8 885 9 556 10 542 6 103
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 421 1 540 1 991 1 040 111
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 421 1 540 1 991 1 040 111
Summa kassa och bank 8 166 7 345 7 565 9 502 5 991
Summa kortfristiga placeringar 0 1 738 3 849 3 879 910
Kassa och bank 8 166 5 607 3 716 5 623 5 081
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 9 063 8 096 8 342 8 738 6 562
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240 240
Aktiekapital 200 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40 40
Summa fritt eget kapital 8 823 7 856 8 102 8 498 6 322
Balanserat resultat 6 376 7 802 8 098 6 022 6 110
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 2 447 54 4 2 476 212
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 979 979 1 301 242
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 524 41 543 620 736
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 669
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 669
Summa kortfristiga skulder 524 41 543 620 67
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 524 41 543 620 67
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 72
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 12
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 225 1 480 300 400 300

Årsredovisning

GuMaLa AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om GuMaLa

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 226
201 22 Malmö

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Kristianstads Boktryckeri Aktiebolag Likvidation
Likvidation
REKO BUSINESS AB Konkurs
Konkurs
Strigårds Byggnadsaktiebolag Likvidation
Likvidation
DFDS Dahlqvist AB Likvidation
Likvidation
H. J. Bewersdorff Aktiebolag Likvidation
Likvidation
KEBI Fastighet & Försäljnings AB Likvidation
Likvidation
Britt-Marie Löfgren i Trelleborg Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Octopus Energi Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Lennart Lantz Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Flora Invest Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Fortuna-Produkter Aktiebolag Likvidation
Likvidation
MGA Markbyggnadsgruppen Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Micro Dialog System Consulting Aktiebolag Konkurs
Konkurs
GuMaLa AB Likvidation
Likvidation
Collage & Company i Malmö Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Assartorps Golfklubbs Fastighetsaktiebolag Likvidation
Likvidation
Skanör-Falsterbo Börssällskap Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Lennart Åbergs Byggfirma Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Truemax Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Aktiebolaget Vieröds Gård Konkurs
Konkurs
Lantzlaget Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Lövis Mode i Malmö Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Projektkontoret i Malmö Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Miljö Teknologi i Sverige AB Konkurs
Konkurs
Christianova Holding AB Konkurs
Konkurs
Preci-Dent Laboratorium AB Konkurs
Konkurs
Elektroinstallatören i Skåne Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Förvaltnings AB Kvinten Aktiv
Jan Anders Gruvstad (Styrelseledamot)
Aktiv Jan Anders Gruvstad (Styrelseledamot)
Bilhuset i Vellinge Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Advokaten Anders Boquist Aktiebolag Aktiv
Anders Boquist (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Boquist (Styrelseledamot)
EGE förlaget BM Lindqvist Aktiebolag Konkurs
Konkurs
T & C Klädes Aktiebolag Likvidation
Likvidation
EuroGate Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Advokatfirman NAUTAE AB Aktiv
Aktiv
Torgny Nordqvist AB Aktiv
Torgny Nordqvist (Styrelseledamot)
Aktiv Torgny Nordqvist (Styrelseledamot)
TECAI AB Konkurs
Konkurs
Gösta & Peter Fastighets AB Likvidation
Likvidation
Limhamns Kemomat AB Konkurs
Konkurs
Förvaltningsbolaget Kyrkoled 7 AB Aktiv
Hans Svedberg (Styrelseledamot)
Aktiv Hans Svedberg (Styrelseledamot)
Advokatfirman Mats Nilsson AB Aktiv
Mats Nilsson (Styrelseledamot)
Aktiv Mats Nilsson (Styrelseledamot)
C M v Q i Malmö AB Konkurs
Konkurs
Ytbehandlarna i Skåne Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Kalle med Syskon Fastigheter AB Likvidation
Likvidation
Pro Support i Falsterbo Aktiebolag Likvidation
Likvidation
ERIKK BYGG OCH RENOVERING AB Konkurs
Konkurs
Prospec AB Konkurs
Konkurs
NAPF Åstorps Täckarehus 2 AB Likvidation
Likvidation
Fastighetsbolaget Djäknegatan 15 AB Ej aktiv
Ej aktiv
Limhamns Veterinärklinik AB Likvidation
Likvidation
EuroGate 5C AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress