Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Svenska Teko och Garn AB

Organisationsnummer

556310-1111

Telefon

040-26 90 60

Adress

Modemgatan 10
235 39 Vellinge

Antal ansvariga

1 st

Konkurs inledd Läs mer

Modemgatan 10

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Torbjörn Rickard Falk 75-100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Svenska Teko och Garn AB

Torbjörn Rickard Falk (79)

Styrelsen i Svenska Teko och Garn består av

Styrelseledamot

Torbjörn Rickard Falk (79)

Revisor för bolaget

Revisor

Mia Funder (58)

Revisorssuppleant

Mikael Jannert (59)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Svenska Teko och Garn AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Svenska Teko och Garn AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Svenska Teko och Garn

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556310-1111
Firmanamn Svenska Teko och Garn AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2020-02-04
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Modemgatan 10
Postadress 235 39 Vellinge
Säte Vellinge, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-13
Bolaget registrerat 1987-10-28
Firmanamn registrerat 2015-12-22
Bolagsordning 2015-11-26
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46410 - Partihandel med textilier
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta aktier, driva handel inom sybehörs- och textilbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1
 • - styrelsesuppleant.

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 25,3 165,4 32,1 24,0 28,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 14,6 19,7 15,9 15,5 -3,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -23,8 50,7 20,2 419,2 -834,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 315 625 195 -2 518 82
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 58 47 49 35 13
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 762 1 038 505 412 487
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -26,6 105,5 22,6 -15,4
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 762 1 038 505 412 487
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 398 585 351 304 486
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 364 453 154 108 1
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -447 -414 -309 -907 -405
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -2 022 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -389 -367 -260 -872 -392
Personalkostnader -58 -47 -49 -35 -13
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 315 625 195 -2 518 82
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 555 147 151 4 485 4 145
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 4 341 -8
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 24 29 24 8
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 92 84 84 89 139
Externa räntekostnader 21 39 38 31 6
Övriga finansiella kostnader 412 0 0 0 4 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -181 526 102 1 727 -4 064
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -181 526 102 1 727 -4 064
Bokslutsdispositioner -200 -510 -90 0 0
Koncernbidrag -200 -510 -90 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -381 16 12 1 727 -4 064
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -381 16 12 1 727 -4 064
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 084 7 178 8 828 8 942 10 310
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 084 7 178 8 828 8 942 10 310
Anläggningstillgångar 6 909 5 919 8 023 8 305 9 666
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 16 16 16 8 8
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 16 16 16 8 8
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 893 5 903 8 007 8 297 9 658
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 653 5 065 5 065 5 065 6 865
Fordringar på koncern- och intresseföretag 694 0 64 1 114 2 128
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 546 838 2 878 2 118 665
Omsättningstillgångar 175 1 260 805 637 644
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 98 1 194 776 618 623
Kundfordringar 23 77 90 90 23
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 313 125 125 88
Övriga kortfristiga fordringar 75 804 561 403 512
Summa kassa och bank 77 66 29 19 20
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 77 66 29 19 20
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 036 1 417 1 400 1 389 -338
Summa bundet eget kapital 1 750 1 750 1 750 2 100 2 100
Aktiekapital 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 350 350
Summa fritt eget kapital -714 -333 -350 -711 -2 438
Balanserat resultat -333 -349 -362 -2 438 1 326
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 300
Årets resultat -381 16 12 1 727 -4 064
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 048 5 761 7 428 7 553 10 648
Summa långfristiga skulder 5 355 4 999 4 923 4 895 8 354
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 348 461 520 557 213
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 007 4 538 4 403 4 338 7 714
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 427
Summa kortfristiga skulder 693 762 2 505 2 658 2 294
Skulder till kreditinstitut, korta 120 125 125 247 0
Leverantörsskulder 84 130 121 37 75
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 38 38 38 0
Övriga kortfristiga skulder 489 469 2 221 2 336 2 219
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1 1
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 225 3 825 4 275 5 300 7 100
Summa ansvarsförbindelser 4 225 3 825 4 275 5 300 7 100
Beviljad checkräkningskredit - 200 200 200 225
Utnyttjad checkräkningskredit 200 195 192 186 213
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Svenska Teko och Garn AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Svenska Teko och Garn

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.