Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Svedala Åkeri Aktiebolag

Organisationsnummer

556310-0964

Telefon

040-45 76 14

Adress

c/o Svensson
Steffensvägen 3 B
236 38 Höllviken

Antal ansvariga

3 st

Konkurs inledd Läs mer

Steffensvägen 3 B

Översikt bokslut 2000-2002

 • 2002

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Svedala Åkeri Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Svedala Åkeri Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Jack Börje Svensson (79)

Styrelsesuppleant

Jack Svensson (59)

Sandra Skog (50)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Svedala Åkeri Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Svedala Åkeri Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556310-0964
Firmanamn Svedala Åkeri Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2004-02-11
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Steffensvägen 3 B
Postadress 236 38 Höllviken
Säte Svedala, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-13
Bolaget registrerat 1987-10-28
Firmanamn registrerat 1989-05-03
Bolagsordning 2000-02-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-12
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt idka handel med lastbilar samt idka handel med aktier och andra värdepapper och därmed fö- renlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • - Registrerad kvalificerad revisor saknas.

Detaljerade bokslut 2000-2002

Omsättning och resultat 2000-2002

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2002 2001 2000
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 70,0 78,3 67,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 7,0 26,0 23,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -12,3 3,0 -5,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -727 671 90
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 540 479 490
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 174 1 089 1 055
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 7,8 3,2
Bokslutsperiod 2002 2001 2000
Bokslutsperiod 2002-01-01 2002-12-31 2001-01-01 2001-12-31 2000-01-01 2000-12-31
Bokslutslängd 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2002 2001 2000
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 9 392 8 711 8 437
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 9 387 8 651 8 278
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 60 159
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 380 -5 253 -5 520
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -725 -1 093 -1 123
Personalkostnader -4 318 -3 835 -3 919
Avskrivningar -337 -325 -478
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 064 346 -388
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 102 95 86
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 6 4
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 95 89 82
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 152 262 -466
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 152 262 -466
Bokslutsdispositioner 537 -208 168
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 537 -208 168
Resultat före skatt -615 54 -298
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -615 54 -298
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2002 2001 2000
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 571 4 054 3 571
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 571 4 054 3 571
Anläggningstillgångar 1 709 2 159 2 057
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 381 1 708 1 607
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 381 1 708 1 607
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 328 451 450
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 328 451 450
Omsättningstillgångar 1 862 1 896 1 514
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 440 968 897
Kundfordringar 1 105 691 598
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 335 277 299
Summa kassa och bank 422 928 617
Summa kortfristiga placeringar 0 0 21
Kassa och bank 422 928 596
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 211 626 572
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20
Summa fritt eget kapital 91 506 452
Balanserat resultat 506 452 750
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 200 0 0
Årets resultat -615 54 -298
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 55 592 383
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 328 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 976 2 837 2 617
Summa långfristiga skulder 315 417 374
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 315 417 374
Summa kortfristiga skulder 2 661 2 420 2 243
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 1 482 922 815
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 179 1 498 1 428
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2002 2001 2000
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 8 8 8
Löner till styrelse & VD 255 240 220
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 655 2 335 2 399
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 958 916 1 009
Företagsinteckningar 600 600 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 1 677 2 125 1 983
Summa säkerheter 2 277 2 725 2 283
Villkorat aktieägartillskott 200 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 484 615
Summa ansvarsförbindelser 200 484 615
Beviljad checkräkningskredit 300 300 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Svedala Åkeri Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Svedala Åkeri Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Steffensvägen 3 B
236 38 Höllviken
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress