Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

VA Tooling AB

Organisationsnummer

556138-5955

Telefon

-

Adress

Verkstadsvägen 4
514 63 Dalstorp

Antal ansvariga

1 st

Verkstadsvägen 4

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för VA Tooling AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i VA Tooling består av

Styrelseledamot

Lars Thunberg (54)

Revisor för bolaget

Revisor

Annika Larsson (56)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för VA Tooling AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

VA Tooling AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om VA Tooling

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556138-5955
Firmanamn VA Tooling AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2020-12-10
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Verkstadsvägen 4
Postadress 514 63 Dalstorp
Säte Tranemo, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1970-08-10
Bolaget registrerat 1970-08-31
Firmanamn registrerat 2017-05-02
Bolagsordning 2017-03-29
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-03-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagtes verksamhet är att bedriva verktygstillverkning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1
 • - styrelsesuppleant.

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 59,2 124,1 130,4 116,2 125,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 4,0 23,1 28,5 19,8 32,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -12,8 8,5 2,5 2,0 1,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -10 294 7 917 3 939 3 041 2 747
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 625 613 588 592 543
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 521 1 595 1 640 1 468 1 164
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 51,8 -2,7 19,0 20,9
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 118 620 78 162 80 351 67 549 55 849
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 117 434 77 849 79 505 67 171 55 442
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 186 313 846 378 407
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -77 654 -44 728 -44 187 -41 134 -38 018
Övriga rörelsekostnader -785 -39 -118 -461 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -26 236 -14 171 -14 061 -12 545 -10 527
Personalkostnader -48 765 -30 027 -28 791 -27 218 -26 078
Avskrivningar -2 653 -530 -1 335 -1 371 -1 413
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -12 947 7 387 2 604 1 670 1 334
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 2 511 759 619 465 301
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 19 77 0
Externa ränteintäkter 157 5 3 4 3
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 354 754 597 384 298
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -15 144 6 638 2 029 1 367 1 038
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -15 144 6 638 2 029 1 367 1 038
Bokslutsdispositioner 0 -6 500 -2 000 -1 303 -1 000
Koncernbidrag 0 -6 500 -2 000 -5 050 -1 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 3 747 0
Resultat före skatt -15 144 138 29 64 38
Skatt -2 000 41 17 42 -5
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -13 144 97 12 22 43
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 45 835 31 205 25 033 35 979 30 685
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 45 835 31 205 25 033 35 979 30 685
Anläggningstillgångar 20 911 572 620 1 655 5 099
Immateriella anläggningstillgångar 437 65 59 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 437 65 59 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 19 331 502 556 1 650 2 544
Byggnader och mark 13 000 0 0 0 0
Maskiner 5 731 266 204 1 205 2 014
Inventarier 600 236 352 445 530
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 143 5 5 5 2 555
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 2 550
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 143 5 5 5 5
Omsättningstillgångar 24 924 30 633 24 413 34 324 25 586
Summa varulager 1 118 867 1 061 786 741
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 118 867 1 061 786 741
Summa kortfristiga fordringar 23 040 28 365 22 534 32 340 23 314
Kundfordringar 1 109 1 344 3 769 10 053 9 843
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 39 10 247 4 422 5 657 1 185
Övriga kortfristiga fordringar 21 892 16 774 14 343 16 630 12 286
Summa kassa och bank 766 1 401 818 1 198 1 531
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 766 1 401 818 1 198 1 531
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 834 7 222 7 126 7 114 7 092
Summa bundet eget kapital 9 063 1 200 1 200 1 200 1 200
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 7 863 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200 200
Summa fritt eget kapital -7 229 6 022 5 926 5 914 5 892
Balanserat resultat 1 915 5 925 5 914 5 892 5 849
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 4 000 0 0 0 0
Årets resultat -13 144 97 12 22 43
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 3 747
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 44 001 23 983 17 907 28 865 19 846
Summa långfristiga skulder 3 811 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 811 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 40 190 23 983 17 907 28 865 19 846
Skulder till kreditinstitut, korta 10 640 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 917 7 994 6 940 8 314 6 242
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 897 7 432 2 374 5 382 1 210
Övriga kortfristiga skulder 16 736 8 557 8 593 15 169 12 394
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 78 49 49 46 48
Löner till styrelse & VD 0 65 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 65 - - -
Löner till övriga anställda 34 043 20 871 20 031 19 049 18 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 14 179 8 922 8 415 7 615 7 432
Företagsinteckningar 10 460 10 460 4 000 7 550 10 460
Fastighetsinteckningar 12 000 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 246 610 1 644 6 910 6 967
Summa säkerheter 25 706 11 070 5 644 14 460 17 427
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 981 13 041 335 0 0
Summa ansvarsförbindelser 981 13 041 335 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 7 540 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

VA Tooling AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om VA Tooling

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Verkstadsvägen 4
514 63 Dalstorp
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress