Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Skellefteå Stadshus Aktiebolag

Organisationsnummer

556094-5064

Telefon

0910-73 50 50

Adress

c/o Ekonomienheten
931 85 Skellefteå

Antal ansvariga

15 st

Vad är Skellefteå Stadshus Aktiebolag?

Skellefteå Stadshus Aktiebolag är ett aktiebolag som ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Skellefteå kommun använder för sin verksamhet. Syftet med verksamheten är att som moderbolag i Skellefteå kommuns... Läs mer om Skellefteå Stadshus Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Skellefteå Stadshus Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Skellefteå Stadshus Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Skellefteå Stadshus Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Skellefteå Stadshus Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556094-5064
Firmanamn Skellefteå Stadshus Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 931 85 Skellefteå
Säte Skellefteå, Västerbottens län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1964-09-21
Bolaget registrerat 1964-10-13
Firmanamn registrerat 1996-01-25
Bolagsordning 2019-02-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2009-01-22
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2009-01-22
2021-01-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Skellefteå kommun använder för sin verksamhet. Syftet med verksamheten är att som moderbolag i Skellefteå kommuns bolagskoncern effektivisera den politiska styrningen och samordningen av kommunens olika bolag. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen enligt 2kap. 1§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8kap. 3§ kommunallagen. Aktiebolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skellefteå kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Burman, Kurt Lorents
 • - Sundin Jonsson, Ulla Kristina

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 42519363
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Skellefteå
Län: Västerbottens län
Antal anställda: 5-9 anställda
Telefonnummer: 0910-73 50 50
Arbetsställenummer: 42519363
SNI-kod: 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 2,2 0,1 0,1 0,0 21,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 58,6 59,3 62,3 62,8 60,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 2 106,4 3 688,8 2 506,2 786,5 -41,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -98 -2 759 1 0 73
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 36,5 -2,7 17,8 -14,7
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 165 3 784 3 890 3 301 3 872
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 165 3 784 3 890 3 301 3 872
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -15 263 -7 175 -4 275 -3 301 -3 799
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -4 839 -6 217 -3 535 -3 095 -3 526
Personalkostnader -424 -326 -354 -206 -273
Avskrivningar -10 000 -632 -386 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -10 098 -3 391 -385 0 73
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 336 949 350 707 350 767 316 823 336 007
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 118 820 142 506 97 875 25 898 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 104 336 126 446 145 494 167 168
Externa ränteintäkter 109 101 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 109 028 103 865 126 446 145 431 168 839
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 108 795 139 586 97 490 25 961 -1 598
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 108 795 139 586 97 490 25 961 -1 598
Bokslutsdispositioner 3 834 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 3 834 0 0 0 0
Resultat före skatt 112 629 139 586 97 490 25 961 -1 598
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 112 629 139 586 97 490 25 961 -1 598
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 17 033 938 16 842 757 16 050 646 15 924 171 16 555 633
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 17 033 938 16 842 757 16 050 646 15 924 171 16 555 633
Anläggningstillgångar 17 008 772 16 840 862 16 049 911 15 923 479 16 222 489
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 17 008 772 16 840 862 16 049 911 15 923 479 16 222 489
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 007 774 10 007 674 10 008 306 10 008 692 10 008 641
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 000 998 6 833 188 6 041 605 5 914 787 6 213 848
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 25 166 1 895 735 692 333 144
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 6 280 1 895 735 692 8 442
Kundfordringar 0 0 0 0 306
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 280 1 895 735 692 8 136
Summa kassa och bank 18 886 0 0 0 324 702
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 18 886 0 0 0 324 702
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 9 984 031 9 990 202 9 993 121 9 993 488 9 993 422
Summa bundet eget kapital 401 051 401 051 401 050 401 051 1 001 051
Aktiekapital 401 050 401 050 401 050 401 050 401 050
Överkursfond 0 0 0 0 600 000
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 1 0 1 1
Summa fritt eget kapital 9 582 980 9 589 151 9 592 071 9 592 437 8 992 371
Balanserat resultat 9 470 351 9 449 565 9 494 581 9 566 476 8 993 969
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 112 629 139 586 97 490 25 961 -1 598
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 7 049 907 6 852 555 6 057 525 5 930 683 6 562 211
Summa långfristiga skulder 5 903 545 5 550 931 4 800 000 4 420 000 5 040 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 900 000 5 550 000 4 800 000 4 250 000 4 870 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 170 000
Övriga långfristiga skulder 3 545 931 0 170 000 0
Summa kortfristiga skulder 1 146 362 1 301 624 1 257 525 1 510 683 1 522 211
Skulder till kreditinstitut, korta 1 100 000 1 050 000 1 050 000 1 370 000 1 450 000
Leverantörsskulder 20 98 75 50 99
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 4 952 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 46 342 246 574 207 450 140 633 72 112
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - 800 000 800 000 - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 80 316 118 800 142 506 97 856 25 896

Årsredovisning

Skellefteå Stadshus Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Skellefteå Stadshus Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (7), 50,0 % kvinnor (7)
Omsättning
5 165 KSEK (+36,5 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-10 098 KSEK (-197,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
80 316 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Skellefteå Stadshus Aktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 112 629 KSEK med omsättning 5 165 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 36,5 %. Skellefteå Stadshus Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 2 106,4 % vilket ger Skellefteå Stadshus Aktiebolag placeringen 3 002 i Sverige av totalt 644 089 aktiebolag. Det ger samtidigt Skellefteå Stadshus Aktiebolag placeringen 24 av kommunens totalt 3 657 aktiebolag.

Extern VD för Skellefteå Stadshus Aktiebolag är Kristina Sundin Jonsson och styrelseordförande är Lorents Burman.

Under de senaste 5 åren har Skellefteå Stadshus Aktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 529 858 av Sveriges alla 644 089 aktiebolag.

Skellefteå Stadshus Aktiebolag har organisationsnummer 556094-5064. Skellefteå Stadshus Aktiebolag har säte i Skellefteå. Det går bra att ta kontakt med Skellefteå Stadshus Aktiebolag på telefonnummer 0910-73 50 50.

Registrerat på adressen

931 85 Skellefteå
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress