Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Essinge Hushållsaktiebolag

Organisationsnummer

556082-9201

Telefon

0532-175 00

Adress

c/o Ab Elektrolux
105 45 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Essinge Hushållsaktiebolag?

Essinge Hushållsaktiebolag är ett aktiebolag som skall bedriva tillverkning och försäljning av hushållsmaskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Essinge Hushållsaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på -594 KSEK med omsättning 6 569 KSEK under 2019. Läs mer om Essinge Hushållsaktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Essinge Hushållsaktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Martin Bendixen (52)

Styrelsen i Essinge Hushållsaktiebolag består av

Styrelseledamot

Anders Tärnholm (53)

Styrelsesuppleant

Staffan Lindberg (57)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Pontus Pålsson (44)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Essinge Hushållsaktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Essinge Hushållsaktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Essinge Hushållsaktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556082-9201
Firmanamn Essinge Hushållsaktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 105 45 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1962-04-02
Bolaget registrerat 1962-05-16
Firmanamn registrerat 1999-01-26
Bolagsordning 2006-05-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-02-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av hushållsmaskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Bendixen, Erik Martin
 • - Lindberg, Staffan
 • - Tärnholm, Lars Anders

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 331,4 264,6 316,3 330,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 87,7 84,1 87,6 89,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -6,2 8,5 8,3 8,6 9,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -407 1 103 1 362 1 071 1 158
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 499 654 516 425
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -49,4 -20,6 31,9 4,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 6 569 12 970 16 344 12 393 11 908
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 6 569 12 970 16 344 12 393 11 908
Aktiverat arbete för egen räkning - 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -6 975 -11 867 -14 983 -11 322 -10 750
Försäljningskostnader 0 0 0 0 0
Administrationskostnader -6 975 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -407 1 103 1 362 1 071 1 158
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -407 1 103 1 362 1 071 1 158
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -407 1 103 1 362 1 071 1 158
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -406 1 103 1 361 1 070 1 159
Skatt 188 623 901 612 530
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -594 480 460 458 629
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 24 979 29 039 29 730 28 344 26 916
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 24 979 29 039 29 730 28 344 26 916
Anläggningstillgångar 16 917 17 173 17 215 17 262 17 241
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 228 270 316 296
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 228 270 316 296
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 16 917 16 945 16 945 16 946 16 945
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 16 917 16 917 16 917 16 917 16 917
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 28 28 29 28
Omsättningstillgångar 8 062 11 866 12 515 11 082 9 676
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 7 603 8 080 6 700 5 071
Kundfordringar 0 0 0 0 66
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 4 817 5 198 3 635 535
Övriga kortfristiga fordringar 0 2 786 2 882 3 065 4 470
Summa kassa och bank 8 062 4 264 4 436 4 382 4 605
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 8 062 4 264 4 436 4 382 4 605
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 24 979 25 458 25 001 24 840 23 987
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa fritt eget kapital 12 979 13 458 13 001 12 840 11 987
Balanserat resultat 13 573 12 978 12 541 12 382 11 358
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -594 480 460 458 629
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 3 581 4 729 3 504 2 929
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 3 581 4 729 3 504 2 929
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 176 365 500 36
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 3 405 4 364 3 004 2 893
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 26 25 24 28
Företagsinteckningar 0 0 0 0 5 122
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 5 122
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Essinge Hushållsaktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Essinge Hushållsaktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
6 569 KSEK (-49,4 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-407 KSEK (-136,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
188 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
2 854 KSEK

Essinge Hushållsaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på -594 KSEK med omsättning 6 569 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -49,4 %. Essinge Hushållsaktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -6,2 % vilket ger Essinge Hushållsaktiebolag placeringen 336 741 i Sverige av totalt 646 960 aktiebolag. Det ger samtidigt Essinge Hushållsaktiebolag placeringen 64 864 av kommunens totalt 141 056 aktiebolag.

Styrelseledamot för Essinge Hushållsaktiebolag är Anders Tärnholm och Styrelsesuppleant är Staffan Lindberg.

Under de senaste 5 åren har Essinge Hushållsaktiebolag betalat in totalt 2 854 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 19 041 av Sveriges alla 646 960 aktiebolag.

Essinge Hushållsaktiebolag har organisationsnummer 556082-9201. Essinge Hushållsaktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Essinge Hushållsaktiebolag på telefonnummer 0532-175 00.

Registrerat på adressen

105 45 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress