Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Tidaholms Energi AB

Organisationsnummer

556063-9683

Telefon

0502-77 45 00

Adress

Box 63
522 22 Tidaholm

Antal ansvariga

8 st

Vad är Tidaholms Energi?

Tidaholms Energi AB är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet: -att bedriva produktion och försäljning av el enligt gällande lagstiftning, samt idka därmed förenlig verksamhet. - att bedriva produktion och... Läs mer om Tidaholms Energi

Smedjegatan 18

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Tidaholms Energi AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Tidaholms Energi AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Tidaholms Energi AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Tidaholms Energi

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556063-9683
Firmanamn Tidaholms Energi AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 63
Postadress 522 22 Tidaholm
Säte Tidaholm, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1956-11-02
Bolaget registrerat 1956-11-20
Firmanamn registrerat 2001-03-08
Bolagsordning 2017-04-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2001-09-11
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1996-01-01
2021-11-29
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
35110 - Generering av elektricitet
35300 - Försörjning av värme och kyla
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet: -att bedriva produktion och försäljning av el enligt gällande lagstiftning, samt idka därmed förenlig verksamhet. - att bedriva produktion och distribution av fjärrvärme inom Tidaholms kommun samt idka därmed förenlig verksamhet, - att bygga och driva infrastruktur för IT samt idka därmed förenlig verksamhet inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, även i geografisk närhet av Tidaholms kommun. - att genom annan helägd juridisk person bedriva, inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Tidaholms kommun, elnätverksamhet enligt gällande lagstiftning, f n Ellagen (1997:857). - att genom annan helägd juridisk person bedriva, inom Tidaholms kommun, förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att, efter särskilt tillstånd från kommunfullmäktige, förvärva annan fastighet. -att äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i företag inom bolagets verksamhetsområden. Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och distribution av fjärrvärme samt genom att verka för att ett öppet och konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt försälja sin egen producerad el. Genom annan helägd juridisk person ska bolaget bedriva elnäts- verksamhet enligt gällande lagstiftning. Genom annan helägd juridisk person ska bolaget i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • - Andersson, Stefan Mattias
 • - Backman, Ingela Elisabet
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Elverket
Besöksadress: Smedjegatan 18
Postnummer: 522 33
Postort: Tidaholm
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 0502-77 45 00
Arbetsställenummer: 11405503
SNI-kod: 35110 - Generering av elektricitet
Arbetsställen: 2 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 55,7 56,4 67,8 83,6 96,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 21,2 21,0 18,5 15,9 13,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 17,2 18,9 16,2 14,8 18,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 49 445 56 922 50 444 47 105 48 670
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 675 698 414 452 452
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 4 000 4 351 3 957 3 852 3 482
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -0,2 6,9 12,1 10,6 30,6
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 151 984 154 219 143 235 127 892 115 692
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 139 080 146 931 136 404 122 900 106 371
Aktiverat arbete för egen räkning 2 064 1 921 777 777 777
Övriga rörelseintäkter 10 840 5 367 6 054 4 215 8 544
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -79 919 -75 626 -58 756 -58 207 -55 958
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -28 585 -27 513 -20 872 -20 872 -20 872
Personalkostnader -25 663 -24 430 -14 900 -14 900 -14 900
Avskrivningar -25 671 -23 683 -22 984 -22 435 -20 186
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 23 774 33 239 27 460 24 670 28 484
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 5 335 4 794 5 498 5 498 5 498
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 1 637 1 637 1 637
Externa ränteintäkter 119 158 26 26 26
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 216 4 636 3 835 3 835 3 835
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 18 677 28 761 23 008 18 767 21 399
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 18 677 28 761 23 008 18 767 21 399
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 18 677 28 761 23 008 18 767 21 399
Skatt 3 880 6 015 4 417 4 302 4 732
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 14 797 22 746 18 591 14 465 16 667
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 594 755 547 875 500 471 465 266 455 643
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 594 755 547 875 500 471 465 266 455 643
Anläggningstillgångar 529 679 496 561 444 188 417 750 407 625
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 509 299 475 925 424 652 397 895 386 945
Byggnader och mark 149 117 133 355 101 445 105 936 107 381
Maskiner 326 268 289 728 0 0 0
Inventarier 2 227 2 555 54 915 54 915 54 915
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 462 1 462 1 462
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 31 687 50 287 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 20 380 20 636 19 536 19 855 20 680
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 838 2 757 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 66 382 66 382 66 382
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 17 542 17 879 6 682 6 682 6 682
Omsättningstillgångar 65 076 51 314 56 283 47 516 48 018
Summa varulager 3 126 2 890 2 469 3 530 3 873
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 126 2 890 2 235 2 235 2 235
Summa kortfristiga fordringar 42 369 48 132 72 816 72 816 72 816
Kundfordringar 31 298 32 091 37 352 26 137 26 296
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 4 008 48 440 48 440 48 440
Övriga kortfristiga fordringar 11 071 12 033 3 365 3 365 3 365
Summa kassa och bank 19 581 292 166 152 361
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 19 581 292 166 152 361
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 125 971 115 129 92 395 74 036 60 160
Summa bundet eget kapital 22 221 22 221 21 523 21 523 21 523
Aktiekapital 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 13 221 13 221 12 523 12 523 12 523
Summa fritt eget kapital 103 750 92 908 70 872 52 513 38 637
Balanserat resultat 88 953 70 162 -3 992 -3 992 -3 992
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 14 797 22 746 18 591 14 465 16 667
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 40 144 37 056 30 381 26 113 22 771
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 428 640 395 690 377 695 365 117 372 712
Summa långfristiga skulder 317 358 309 824 298 310 312 522 326 798
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 317 358 309 824 298 310 312 522 326 798
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 111 282 85 866 79 385 52 595 45 914
Skulder till kreditinstitut, korta 20 656 12 556 11 078 0 0
Leverantörsskulder 18 380 9 270 15 412 9 402 6 442
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 665 0 28 085 28 085 28 085
Övriga kortfristiga skulder 64 581 64 040 16 546 16 546 16 546
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 38 35 36 33 33
Löner till styrelse & VD 2 072 2 026 1 908 1 782 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 16 408 15 518 27 902 12 363 12 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 7 059 6 913 3 724 3 724 3 724
Företagsinteckningar 31 318 31 318 31 318 31 318 31 318
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 31 318 31 318 31 318 31 318
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 70 41 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 41 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 23 000 23 000 15 000 15 000 15 000
Utnyttjad checkräkningskredit - - 50 553 50 553 50 553
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Tidaholms Energi AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Tidaholms Energi

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
31
Könsfördelning styrelse
57,1 % män (4), 42,9 % kvinnor (3)
Omsättning
102 071 KSEK (-4,1 % mot föregående år)
Rörelseresultat
10 649 KSEK (-30,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 072 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-60 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Tidaholms Energi AB har 31 anställda och gjorde ett resultat på 14 797 KSEK med omsättning 102 071 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -4,1 %. Tidaholms Energis vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 12,0 % vilket ger Tidaholms Energi placeringen 188 655 i Sverige av totalt 675 320 aktiebolag. Det ger samtidigt Tidaholms Energi placeringen 121 av kommunens totalt 432 aktiebolag.

Extern VD för Tidaholms Energi AB är Mattias Andersson och styrelseordförande är Ingela Backman.

Under de senaste 5 åren har Tidaholms Energi betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 505 201 av Sveriges alla 675 320 aktiebolag.

Tidaholms Energi AB har organisationsnummer 556063-9683. Tidaholms Energi har säte i Tidaholm. Det går bra att ta kontakt med Tidaholms Energi AB på telefonnummer 0502-77 45 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Tidaholms kommun.

Registrerat på adressen