Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Nässjö Affärsverk Aktiebolag

Organisationsnummer

556038-7044

Telefon

0380-51 70 00

Adress

571 80 Nässjö

Antal ansvariga

22 st

Vad är Nässjö Affärsverk Aktiebolag?

Nässjö Affärsverk Aktiebolag är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att 1. producera el, 2. producera, distribuera och tillhandahålla fjärr- värme, 3. producera, distribuera och tillhandahålla ... Läs mer om Nässjö Affärsverk Aktiebolag

Tullgatan 2 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Nässjö Affärsverk Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Nässjö Affärsverk Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Nässjö Affärsverk Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Nässjö Affärsverk Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556038-7044
Firmanamn Nässjö Affärsverk Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 571 80 Nässjö
Säte Nässjö, Jönköpings län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1938-12-11
Bolaget registrerat 1939-09-01
Firmanamn registrerat 1993-11-17
Bolagsordning 2019-10-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1995-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1993-01-01
2022-01-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
38110 - Insamling av icke-farligt avfall
42210 - Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
81300 - Skötsel och underhåll av grönytor
35300 - Försörjning av värme och kyla
36002 - Ytvattenförsörjning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 1. producera el, 2. producera, distribuera och tillhandahålla fjärr- värme, 3. producera, distribuera och tillhandahålla dricksvatten och att omhänderta avloppsvatten, 4. ombesörja renhållningsverksamhet, 5. på Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och underhåll av det kommunala gatunätet och parkverksamheten, 6. på Nässjö kommuns uppdrag utföra övriga drifts- och investeringsuppdrag, 7. tillhandahålla och utveckla miljö-, energi- och fibertekniska tjänster och nya energilösningar för ett hållbart samhälle, 8. äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av biogas baserat på matavfall. Bolaget kan även bedriva annan med ovan förenlig verksamhet samt äga aktier och andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av bolaget eller via dotterbolag. Bolagets syfte är att anligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för enligt 2 § angivna verksamhets- områden, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service ska tillgodoses. Verksamheterna ska bedrivas med god hushållning och med så liten påverkan som möjligt på den yttre miljön. Verksamheterna i 2 § punkterna 3-6 ska bedrivas med iakttagande av självkostnadsprincipen och verksamheterna i 2 § punkterna 2-8 ska, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, bedrivas i huvudsak inom Nässjö kommun. Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Nässjö kommun.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • - Broholm, Sven Tommy
 • - Cantby, Lars Patrik Valdemar
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
KONTOR
Besöksadress: Tullgatan 2
Postnummer: 571 32
Postort: Nässjö
Län: Jönköpings län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 0380-51 70 00
Arbetsställenummer: 11331519
SNI-kod: 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Arbetsställen: 7 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 124,0 134,5 186,9 136,0 136,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 46,0 45,0 77,8 79,2 81,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 11,0 14,9 10,4 11,8 10,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 99 596 120 286 82 901 97 932 89 399
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 668 649 509 522 522
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 592 2 805 2 541 2 654 2 515
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -4,8 22,4 -1,8 5,6 8,0
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 355 166 384 309 310 505 316 199 299 857
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 335 401 336 972 300 083 305 581 283 038
Aktiverat arbete för egen räkning 11 834 11 290 5 631 5 631 5 631
Övriga rörelseintäkter 7 931 36 047 4 791 4 987 11 188
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -209 111 -197 089 -152 452 -150 353 -149 860
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -54 428 -52 219 -39 250 -39 250 -39 250
Personalkostnader -91 502 -86 370 -61 046 -61 046 -61 046
Avskrivningar -63 181 -58 500 -52 156 -50 057 -49 564
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 36 415 61 786 30 745 47 875 39 835
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 6 698 6 173 8 598 12 734 10 268
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 49 56 63 63 63
Övriga finansiella ränteintäkter 473 0 3 3 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 18 18 18
Externa räntekostnader 6 176 6 117 7 594 7 594 7 594
Övriga finansiella kostnader 0 0 920 5 056 2 590
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 761 55 725 31 805 36 770 30 753
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 761 55 725 31 805 36 770 30 753
Bokslutsdispositioner -12 900 -15 500 -24 800 -24 800 -24 800
Koncernbidrag -12 900 -15 500 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -24 800 -24 800 -24 800
Resultat före skatt 17 861 40 225 13 805 17 770 22 753
Skatt -520 3 302 -1 295 3 762 4 906
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 18 381 36 923 15 100 14 008 17 847
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 053 289 1 036 216 915 151 880 414 842 503
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 053 289 1 036 216 915 151 880 414 842 503
Anläggningstillgångar 891 500 858 902 715 399 697 418 680 795
Immateriella anläggningstillgångar 3 787 4 686 4 738 5 637 6 567
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 3 787 4 686 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 1 434 1 434 1 434
Materiella anläggningstillgångar 882 500 848 970 705 657 686 718 669 152
Byggnader och mark 112 200 114 442 104 212 108 506 99 229
Maskiner 717 880 689 842 0 0 0
Inventarier 0 0 21 782 21 782 21 782
Maskiner och inventarier 42 904 36 494 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 20 670 20 670 20 670
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 9 516 8 192 438 165 438 165 438 165
Finansiella anläggningstillgångar 5 213 5 246 5 004 5 063 5 076
Andelar i koncern- och intresseföretag 622 572 49 162 49 162 49 162
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 591 4 674 4 393 4 393 4 393
Omsättningstillgångar 161 789 177 314 199 752 182 996 161 708
Summa varulager 6 775 7 348 7 643 5 766 5 543
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 775 7 348 7 174 7 174 7 174
Summa kortfristiga fordringar 80 968 85 016 56 163 56 163 56 163
Kundfordringar 24 194 39 568 21 646 17 154 18 453
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 19 534 5 243 5 166 5 166 5 166
Övriga kortfristiga fordringar 37 240 40 205 16 225 16 225 16 225
Summa kassa och bank 74 046 84 950 112 662 109 967 94 775
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 74 046 84 950 112 662 109 967 94 775
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 484 395 466 014 429 091 413 991 399 984
Summa bundet eget kapital 30 735 30 735 30 735 30 735 30 735
Aktiekapital 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 635 635 635 635 635
Summa fritt eget kapital 453 660 435 279 398 356 383 256 369 249
Balanserat resultat 435 279 398 356 10 976 10 976 10 976
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 18 381 36 923 15 100 14 008 17 847
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 362 853 362 853 362 853
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 118 283 120 695 111 815 113 535 110 058
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 450 611 449 507 374 245 352 888 332 461
Summa långfristiga skulder 325 635 323 118 271 471 222 541 217 843
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 271 812 271 812 229 812 184 812 184 406
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 522 6 522 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 47 301 44 784 23 267 23 267 23 267
Summa kortfristiga skulder 124 976 126 389 102 774 130 347 114 618
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 45 000 45 406
Leverantörsskulder 33 403 36 912 26 245 31 176 22 725
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 900 15 500 8 338 8 338 8 338
Övriga kortfristiga skulder 78 673 73 977 22 304 22 304 22 304
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 137 133 120 117 117
Löner till styrelse & VD 2 398 2 384 2 104 2 079 1 988
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 60 878 56 369 51 971 47 128 44 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 25 482 27 617 17 678 17 678 17 678
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 924 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 8 558 8 558 8 558
Summa ansvarsförbindelser 0 8 558 8 558 8 558
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Nässjö Affärsverk Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Nässjö Affärsverk Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
127
Könsfördelning styrelse
75,0 % män (15), 25,0 % kvinnor (5)
Omsättning
296 685 KSEK (+0,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
22 234 KSEK (-6,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
2 313 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Nässjö Affärsverk Aktiebolag har 127 anställda och gjorde ett resultat på 18 381 KSEK med omsättning 296 685 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 0,7 %. Nässjö Affärsverk Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 8,3 % vilket ger Nässjö Affärsverk Aktiebolag placeringen 220 555 i Sverige av totalt 684 665 aktiebolag. Det ger samtidigt Nässjö Affärsverk Aktiebolag placeringen 494 av kommunens totalt 1 351 aktiebolag.

Extern VD för Nässjö Affärsverk Aktiebolag är Patrik Cantby och styrelseordförande är Tommy Broholm.

Under de senaste 5 åren har Nässjö Affärsverk Aktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 535 502 av Sveriges alla 684 665 aktiebolag.

Nässjö Affärsverk Aktiebolag har organisationsnummer 556038-7044. Nässjö Affärsverk Aktiebolag har säte i Nässjö. Det går bra att ta kontakt med Nässjö Affärsverk Aktiebolag på telefonnummer 0380-51 70 00.

Registrerat på adressen

571 80 Nässjö
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress