Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Eksjö Energi AB

Organisationsnummer

556005-3950

Adress

c/o Eksjö Kommun
575 80 Eksjö

Antal ansvariga

15 st

Vad är Eksjö Energi?

Eksjö Energi AB är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att ombesörja värmeproduktion och hålla distributionssystem för fjärrvärme, samt viss elproduktion. Bedriva handel med el. Ombesörja renhållningsverk... Läs mer om Eksjö Energi

Telegatan 9

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Eksjö Energi AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Eksjö Energi AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Eksjö Energi AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Eksjö Energi

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556005-3950
Firmanamn Eksjö Energi AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 575 80 Eksjö
Säte Eksjö, Jönköpings län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1903-07-11
Bolaget registrerat 1904-01-04
Firmanamn registrerat 1998-08-25
Bolagsordning 2013-12-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1979-01-01
2021-05-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
38110 - Insamling av icke-farligt avfall
38210 - Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
35300 - Försörjning av värme och kyla
37000 - Avloppsrening
38120 - Insamling av farligt avfall
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ombesörja värmeproduktion och hålla distributionssystem för fjärrvärme, samt viss elproduktion. Bedriva handel med el. Ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning. Bygga, driva, utveckla och underhålla infrastruktur för el och 'datatelekommunkation samt driva handel med el. Äga och förvalta kommunens VA-verk med tillhörande ledningsnät. På kommunens uppdrag förvalta och underhålla gator och vägar. Projektera och driva biogasanläggningar. Kommunen äger också rätt att driva annan, härmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att driva verksamhet även i dotterbolag och vad avser energiverksamhet även rätt att äga aktier i annat bolag med föremål att driva sådan verksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svar för de i § 3 angivna verksamheterna inom främst Eksjö kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god hushållning och god miljö skall beaktas. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Eksjö kommun.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Jansson, Bo-Anders
 • - Nilsson, Nils Lennart
 • - Pettersson, John Åke Anders
 • - Stark, Johan Enar Sören
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
VÄRMEVERKET
Besöksadress: Telegatan 9
Postnummer: 575 36
Postort: Eksjö
Län: Jönköpings län
Antal anställda: 10-19 anställda
Telefonnummer: 0381-19 20 00
Arbetsställenummer: 20196598
SNI-kod: 35300 - Försörjning av värme och kyla
Arbetsställen: 8 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 102,9 108,9 118,2 120,8 99,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 19,5 17,9 17,6 15,7 13,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1,2 1,9 8,5 9,3 0,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 42 969 44 488 53 934 56 107 42 184
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 685 652 633 692 617
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 798 2 753 3 064 3 354 3 170
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 1,7 9,4 0,5 3,7
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 187 492 184 420 168 535 167 722 161 681
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 187 479 184 240 158 345 153 150 147 911
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 180 10 190 14 572 13 770
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -150 741 -135 851 -117 034 -112 120 -122 739
Övriga rörelsekostnader -457 -964 -1 856 -1 683 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -71 070 -59 188 -51 349 -46 927 -61 551
Personalkostnader -45 913 -43 700 -34 794 -34 599 -31 492
Avskrivningar -33 758 -32 963 -30 891 -30 594 -29 696
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 9 211 11 525 23 043 25 513 12 488
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 8 879 9 327 9 979 11 851 12 952
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 755 562 580 671 756
Externa ränteintäkter 226 111 91 312 106
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 317 1 333 0 0 0
Externa räntekostnader 6 581 7 321 9 308 10 868 12 090
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 294 3 544 14 406 15 628 1 260
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 294 3 544 14 406 15 628 1 260
Bokslutsdispositioner -2 515 -3 544 -14 331 -14 230 -1 260
Koncernbidrag -1 915 -1 700 -9 331 -552 4 365
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -600 -1 844 -5 000 -13 678 -5 625
Resultat före skatt -221 0 75 1 398 0
Skatt -4 46 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -217 -46 75 1 398 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 518 639 519 672 519 326 504 434 507 780
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 518 639 519 672 519 326 504 434 507 780
Anläggningstillgångar 451 564 440 216 442 433 448 590 443 245
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 417 143 409 801 408 483 417 440 406 062
Byggnader och mark 60 185 45 093 47 719 44 865 47 420
Maskiner 327 325 335 320 346 758 0 273 461
Inventarier 12 771 9 894 4 605 4 206 80 403
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 19 494 9 401 29 727 4 778
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 16 862 0 0 338 642 0
Finansiella anläggningstillgångar 34 421 30 415 33 950 31 150 37 183
Andelar i koncern- och intresseföretag 12 142 4 142 4 142 4 142 4 142
Fordringar på koncern- och intresseföretag 21 542 25 536 29 071 26 271 32 337
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 737 737 737 737 704
Omsättningstillgångar 67 075 79 456 76 892 55 844 64 535
Summa varulager 3 934 3 449 2 540 2 380 3 298
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 934 3 449 2 540 2 380 3 298
Summa kortfristiga fordringar 48 082 64 043 45 242 39 894 43 830
Kundfordringar 11 361 4 546 20 262 14 299 26 359
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 975 30 669 839 1 574 14 877
Övriga kortfristiga fordringar 27 746 28 828 24 141 24 021 2 594
Summa kassa och bank 15 059 11 964 29 110 13 570 17 407
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 15 059 11 964 29 110 13 570 17 407
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 25 811 18 028 18 074 9 863 8 465
Summa bundet eget kapital 7 790 7 790 7 790 7 790 7 790
Aktiekapital 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 790 790 790 790 790
Summa fritt eget kapital 18 021 10 238 10 284 2 073 675
Balanserat resultat 2 102 2 148 2 073 675 675
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 16 136 8 136 8 136 0 0
Årets resultat -217 -46 75 1 398 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 96 605 96 005 94 161 89 161 75 483
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 8 574 9 758 11 645 15 672 14 546
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 387 649 395 881 395 446 389 738 409 286
Summa långfristiga skulder 326 306 326 100 332 555 345 478 347 860
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 320 540 324 400 328 560 343 778 346 160
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 766 1 700 3 995 1 700 1 700
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 61 343 69 781 62 891 44 260 61 426
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 17 563 24 872 27 331 11 650 18 845
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 202 340 0 0 55
Övriga kortfristiga skulder 43 578 44 569 35 560 32 610 42 526
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 67 67 55 50 51
Löner till styrelse & VD 937 951 378 3 814 1 274
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 31 292 28 965 23 815 21 318 20 847
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 13 300 13 065 9 970 9 140 9 233
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 0 0 - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Eksjö Energi AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Eksjö Energi

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
67
Könsfördelning styrelse
78,6 % män (11), 21,4 % kvinnor (3)
Omsättning
187 492 KSEK (+1,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
9 211 KSEK (-20,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
937 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
-4 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
42 KSEK

Eksjö Energi AB har 67 anställda och gjorde ett resultat på -217 KSEK med omsättning 187 492 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 1,7 %. Eksjö Energis vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 1,2 % vilket ger Eksjö Energi placeringen 288 026 i Sverige av totalt 655 042 aktiebolag. Det ger samtidigt Eksjö Energi placeringen 387 av kommunens totalt 747 aktiebolag.

Extern VD för Eksjö Energi AB är John Pettersson och styrelseordförande är Nils Lennart Nilsson.

Under de senaste 5 åren har Eksjö Energi betalat in totalt 42 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 293 473 av Sveriges alla 655 042 aktiebolag.

Eksjö Energi AB har organisationsnummer 556005-3950. Eksjö Energi har säte i Eksjö. Det går bra att ta kontakt med Eksjö Energi AB på telefonnummer 0381-19 20 00.

Registrerat på adressen

575 80 Eksjö
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress