Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Eksjö Energi AB

Organisationsnummer

556005-3950

Adress

575 80 Eksjö

Antal ansvariga

15 st

Vad är Eksjö Energi?

Eksjö Energi AB är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att ombesörja värmeproduktion och hålla distributionssystem för fjärrvärme, samt viss elproduktion. Bedriva handel med el. Ombesörja renhållningsverk... Läs mer om Eksjö Energi

Telegatan 9

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2016-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Eksjö Energi AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Eksjö Energi AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Eksjö Energi AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Eksjö Energi

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556005-3950
Firmanamn Eksjö Energi AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 575 80 Eksjö
Säte Eksjö, Jönköpings län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1903-07-11
Bolaget registrerat 1904-01-04
Firmanamn registrerat 1998-08-25
Bolagsordning 2013-12-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1979-01-01
2021-10-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
38110 - Insamling av icke-farligt avfall
38210 - Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
35300 - Försörjning av värme och kyla
37000 - Avloppsrening
38120 - Insamling av farligt avfall
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ombesörja värmeproduktion och hålla distributionssystem för fjärrvärme, samt viss elproduktion. Bedriva handel med el. Ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning. Bygga, driva, utveckla och underhålla infrastruktur för el och 'datatelekommunkation samt driva handel med el. Äga och förvalta kommunens VA-verk med tillhörande ledningsnät. På kommunens uppdrag förvalta och underhålla gator och vägar. Projektera och driva biogasanläggningar. Kommunen äger också rätt att driva annan, härmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att driva verksamhet även i dotterbolag och vad avser energiverksamhet även rätt att äga aktier i annat bolag med föremål att driva sådan verksamhet. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svar för de i § 3 angivna verksamheterna inom främst Eksjö kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god hushållning och god miljö skall beaktas. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Eksjö kommun.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Jansson, Bo-Anders
 • - Nilsson, Nils Lennart
 • - Petersson, Lea Randi
 • - Stark, Johan Enar Sören
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
VÄRMEVERKET
Besöksadress: Telegatan 9
Postnummer: 575 36
Postort: Eksjö
Län: Jönköpings län
Antal anställda: 10-19 anställda
Telefonnummer: 0381-19 20 00
Arbetsställenummer: 20196598
SNI-kod: 35300 - Försörjning av värme och kyla
Arbetsställen: 8 st ställen

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 90,3 102,9 108,9 118,2 120,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 20,6 19,5 17,9 17,6 15,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 5,7 1,2 1,9 8,5 9,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 46 158 42 969 44 488 53 934 56 107
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 666 685 652 633 692
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 817 2 798 2 753 3 064 3 354
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 6,7 1,7 9,4 0,5
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 200 003 187 492 184 420 168 535 167 722
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 199 711 187 479 184 240 158 345 153 150
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 292 13 180 10 190 14 572
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -160 456 -150 741 -135 851 -117 034 -112 120
Övriga rörelsekostnader -714 -457 -964 -1 856 -1 683
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -77 302 -71 070 -59 188 -51 349 -46 927
Personalkostnader -47 257 -45 913 -43 700 -34 794 -34 599
Avskrivningar -35 897 -33 758 -32 963 -30 891 -30 594
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 10 261 9 211 11 525 23 043 25 513
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 7 780 8 879 9 327 9 979 11 851
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 714 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 755 562 580 671
Externa ränteintäkter 372 226 111 91 312
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 506 1 317 1 333 0 0
Externa räntekostnader 5 188 6 581 7 321 9 308 10 868
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 653 2 294 3 544 14 406 15 628
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 653 2 294 3 544 14 406 15 628
Bokslutsdispositioner -4 639 -2 515 -3 544 -14 331 -14 230
Koncernbidrag 0 -1 915 -1 700 -9 331 -552
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 639 -600 -1 844 -5 000 -13 678
Resultat före skatt 14 -221 0 75 1 398
Skatt 11 -4 46 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 -217 -46 75 1 398
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 515 468 518 639 519 672 519 326 504 434
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 515 468 518 639 519 672 519 326 504 434
Anläggningstillgångar 454 016 451 564 440 216 442 433 448 590
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 418 049 417 143 409 801 408 483 417 440
Byggnader och mark 63 072 60 185 45 093 47 719 44 865
Maskiner 317 972 327 325 335 320 346 758 0
Inventarier 11 927 12 771 9 894 4 605 4 206
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 19 494 9 401 29 727
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 25 078 16 862 0 0 338 642
Finansiella anläggningstillgångar 35 967 34 421 30 415 33 950 31 150
Andelar i koncern- och intresseföretag 14 882 12 142 4 142 4 142 4 142
Fordringar på koncern- och intresseföretag 20 348 21 542 25 536 29 071 26 271
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 737 737 737 737 737
Omsättningstillgångar 61 452 67 075 79 456 76 892 55 844
Summa varulager 4 590 3 934 3 449 2 540 2 380
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 590 3 934 3 449 2 540 2 380
Summa kortfristiga fordringar 40 237 48 082 64 043 45 242 39 894
Kundfordringar 11 419 11 361 4 546 20 262 14 299
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 268 8 975 30 669 839 1 574
Övriga kortfristiga fordringar 27 550 27 746 28 828 24 141 24 021
Summa kassa och bank 16 625 15 059 11 964 29 110 13 570
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 16 625 15 059 11 964 29 110 13 570
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 28 793 25 811 18 028 18 074 9 863
Summa bundet eget kapital 7 790 7 790 7 790 7 790 7 790
Aktiekapital 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 790 790 790 790 790
Summa fritt eget kapital 21 003 18 021 10 238 10 284 2 073
Balanserat resultat 13 000 2 102 2 148 2 073 675
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 8 000 16 136 8 136 8 136 0
Årets resultat 3 -217 -46 75 1 398
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 99 455 96 605 96 005 94 161 89 161
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 6 881 8 574 9 758 11 645 15 672
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 380 339 387 649 395 881 395 446 389 738
Summa långfristiga skulder 317 390 326 306 326 100 332 555 345 478
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 314 925 320 540 324 400 328 560 343 778
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 465 5 766 1 700 3 995 1 700
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 62 949 61 343 69 781 62 891 44 260
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 343 17 563 24 872 27 331 11 650
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 190 202 340 0 0
Övriga kortfristiga skulder 42 416 43 578 44 569 35 560 32 610
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 71 67 67 55 50
Löner till styrelse & VD 974 937 951 378 3 814
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 32 686 31 292 28 965 23 815 21 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 13 197 13 300 13 065 9 970 9 140
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - 0 0 -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Eksjö Energi AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Eksjö Energi

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
71
Könsfördelning styrelse
78,6 % män (11), 21,4 % kvinnor (3)
Omsättning
200 003 KSEK (+6,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
10 261 KSEK (+11,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
974 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
11 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
53 KSEK

Eksjö Energi AB har 71 anställda och gjorde ett resultat på 3 KSEK med omsättning 200 003 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 6,7 %. Eksjö Energis vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 5,7 % vilket ger Eksjö Energi placeringen 243 008 i Sverige av totalt 670 906 aktiebolag. Det ger samtidigt Eksjö Energi placeringen 313 av kommunens totalt 769 aktiebolag.

Extern VD för Eksjö Energi AB är John Pettersson och styrelseordförande är Nils Lennart Nilsson.

Under de senaste 5 åren har Eksjö Energi betalat in totalt 53 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 285 321 av Sveriges alla 670 906 aktiebolag.

Eksjö Energi AB har organisationsnummer 556005-3950. Eksjö Energi har säte i Eksjö. Det går bra att ta kontakt med Eksjö Energi AB på telefonnummer 0381-19 20 00.

Registrerat på adressen

575 80 Eksjö
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress