Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Sandvikens Stadshus AB

Organisationsnummer

556036-9091

Telefon

026-24 13 99

Adress

c/o Kommun, Ekonomikontoret
811 80 Sandviken

Antal ansvariga

19 st

Vad är Sandvikens Stadshus?

Sandvikens Stadshus AB är ett aktiebolag som skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier eller andelar bolag som verkar inom Sandviken kommuns kompetensområde. skall kunna bedriva verksamhet... Läs mer om Sandvikens Stadshus

Odengatan 37

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Sandvikens Stadshus AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Sandvikens Stadshus AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Sandvikens Stadshus AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Sandvikens Stadshus

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556036-9091
Firmanamn Sandvikens Stadshus AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 811 80 Sandviken
Säte Sandviken, Gävleborgs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1937-10-28
Bolaget registrerat 1938-02-02
Firmanamn registrerat 1995-02-28
Bolagsordning 2013-10-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1995-01-01
2021-01-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier eller andelar bolag som verkar inom Sandviken kommuns kompetensområde. Bolaget skall kunna bedriva verksamhet avseende finansiering och utlåning och annan därmed förenlig verksamhet som berör de nämnda bolagen, allt i den mån verksamheten inte är sådan som avses med lagen om bankrörelse eller lagen om kreditmarknadsbolag, samt utföra andra tjänster för att tillgodose behov inom Sandvikens kommuns samlade verksamhet. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet för förbindelse som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings- likställighets- och självkostnadsprincip samt förbudet mot spekulativ verksamhet svara för ledning och samordning av den aktiebolagsrättsliga koncernen under Sandvikens kommun.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Jerfström, Pär Ove
 • - Kärnström, John Peter
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 32982647
Besöksadress: Odengatan 37
Postnummer: 811 31
Postort: Sandviken
Län: Gävleborgs län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 026-24 13 99
Arbetsställenummer: 32982647
SNI-kod: 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 12,7 18,8 9,7 13,7 9,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 31,1 30,4 29,3 23,5 25,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 191,8 329,1 522,6 -80,2 -126,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -1 017 -393 -755 -603 -538
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 6,9 18,0 -1,9 -1,9
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 731 4 427 3 753 3 827 3 903
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 4 731 4 034 3 753 3 827 3 903
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 393 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 748 -4 820 -4 508 -4 430 -4 441
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -5 748 -4 820 -4 508 -4 430 -4 441
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 017 -393 -755 -603 -538
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 12 039 19 638 25 230 2 466 4 626
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 000 17 300 22 800 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 113
Externa ränteintäkter 93 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 867 988 1 059 1 347
Externa räntekostnader 1 946 1 471 1 442 1 407 3 166
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 130 14 569 19 615 -3 069 -4 938
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 130 14 569 19 615 -3 069 -4 938
Bokslutsdispositioner 7 200 2 800 3 200 3 100 5 000
Koncernbidrag 7 200 2 800 3 200 3 100 5 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 14 330 17 369 22 815 31 62
Skatt 928 1 5 8 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 13 402 17 368 22 810 23 41
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 384 122 381 788 370 264 364 724 343 712
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 384 122 381 788 370 264 364 724 343 712
Anläggningstillgångar 372 299 367 976 363 876 354 476 336 976
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 372 299 367 976 363 876 354 476 336 976
Andelar i koncern- och intresseföretag 320 289 315 966 311 866 302 466 284 966
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 52 52 000 52 000 52 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 52 010 51 958 10 10 10
Omsättningstillgångar 11 823 13 812 6 388 10 248 6 736
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 4 220 452 110 8 508 4 972
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 049 0 0 8 400 4 893
Övriga kortfristiga fordringar 171 452 110 108 79
Summa kassa och bank 7 603 13 360 6 278 1 740 1 764
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 7 603 13 360 6 278 1 740 1 764
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 119 439 116 037 108 669 85 859 85 836
Summa bundet eget kapital 40 410 40 410 40 410 40 410 40 410
Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 33 210 33 210 33 210 33 210 33 210
Övrigt bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Summa fritt eget kapital 79 029 75 627 68 259 45 449 45 426
Balanserat resultat 65 627 58 259 45 449 45 426 45 385
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 13 402 17 368 22 810 23 41
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 553 1 136 1 704 2 272
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 264 683 265 198 260 459 277 161 255 604
Summa långfristiga skulder 171 608 191 608 194 608 202 408 181 608
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 97 000 97 000 97 000 105 000 62 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 52 608 94 608 97 608 97 408 119 608
Övriga långfristiga skulder 22 000 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 93 075 73 590 65 851 74 753 73 996
Skulder till kreditinstitut, korta 35 000 35 000 35 000 27 000 70 000
Leverantörsskulder 105 19 2 12 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 55 246 36 272 28 605 45 480 479
Övriga kortfristiga skulder 2 724 2 299 2 244 2 261 3 517
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 11 11 15 9 4
Summa ansvarsförbindelser 11 11 15 9 4
Beviljad checkräkningskredit - - 3 000 - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 10 000 0 0

Årsredovisning

Sandvikens Stadshus AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Sandvikens Stadshus

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
61,1 % män (11), 38,9 % kvinnor (7)
Omsättning
4 731 KSEK (+6,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-1 017 KSEK (-158,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
928 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
963 KSEK

Sandvikens Stadshus AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 13 402 KSEK med omsättning 4 731 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 6,9 %. Sandvikens Stadshus vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 191,8 % vilket ger Sandvikens Stadshus placeringen 10 305 i Sverige av totalt 643 532 aktiebolag. Det ger samtidigt Sandvikens Stadshus placeringen 18 av kommunens totalt 1 205 aktiebolag.

Extern VD för Sandvikens Stadshus AB är Pär Jerfström och styrelseordförande är Peter Kärnström.

Under de senaste 5 åren har Sandvikens Stadshus betalat in totalt 963 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 50 676 av Sveriges alla 643 532 aktiebolag.

Sandvikens Stadshus AB har organisationsnummer 556036-9091. Sandvikens Stadshus har säte i Sandviken. Det går bra att ta kontakt med Sandvikens Stadshus AB på telefonnummer 026-24 13 99.

Registrerat på adressen

811 80 Sandviken
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress