Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Balder Sankt Göran AB

Organisationsnummer

556034-1710

Telefon

08-618 59 10

Adress

Box 53121
400 15 Göteborg

Antal ansvariga

3 st

Vad är Balder Sankt Göran?

Balder Sankt Göran AB är ett aktiebolag som ska direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Balder Sankt Göran

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Skyddad person

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Balder Sankt Göran består av

Ordförande

Eva Andrea Sigurgeirsdottir (46)

Styrelseledamot

Eva Andrea Sigurgeirsdottir (46)

Marcus Hansson (46)

Styrelsesuppleant

Petra Sprangers (54)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Isa Schuman (33)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Balder Sankt Göran AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Balder Sankt Göran AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Balder Sankt Göran

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556034-1710
Firmanamn Balder Sankt Göran AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 53121
Postadress 400 15 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1935-02-22
Bolaget registrerat 1935-05-22
Firmanamn registrerat 2008-11-03
Bolagsordning 2008-10-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2004-09-16
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1995-01-01
2020-11-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas av en av
 • - ledamöterna
 • i förening med
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 32926818
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 08-618 59 10
Arbetsställenummer: 32926818
SNI-kod: 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,1 34,5 35,1 988,9 430,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 0,9 4,4 5,4 6,3 13,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -5,8 21,5 43,4 58,8 74,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 2 020 1 441 2 437 3 617 6 768
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 6,9 -15,7 -21,8 -32,3
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 295 4 016 4 764 6 089 8 997
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 4 295 4 016 4 764 6 089 8 997
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 360 -3 695 -3 447 -3 592 -3 349
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -2 275 -2 575 -2 327 -2 472 -2 229
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -1 085 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 935 321 1 317 2 497 5 648
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 643 1 598 1 823 1 879 2 408
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 227 1 069 0 1 479 1 739
Externa ränteintäkter 2 2 1 287 1 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 862 0 0 0 0
Externa räntekostnader 552 527 536 399 668
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -250 865 2 068 3 578 6 720
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -250 865 2 068 3 578 6 720
Bokslutsdispositioner -1 639 -1 682 0 -4 394 -7 536
Koncernbidrag -1 639 -1 682 0 -4 394 -7 536
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -1 889 -817 -817 -816 -816
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -1 889 -817 -817 -816 -816
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 129 482 71 061 72 994 75 111 81 538
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 129 482 71 061 72 994 75 111 81 538
Anläggningstillgångar 129 372 47 605 48 725 49 845 70 965
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 129 372 47 605 48 725 49 845 50 965
Byggnader och mark 125 747 47 279 48 248 49 217 50 186
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 210 326 477 628 779
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 3 415 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 20 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 20 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 110 23 456 24 269 25 266 10 573
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 110 23 456 24 269 25 266 10 573
Kundfordringar 9 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 23 425 24 243 25 162 10 556
Övriga kortfristiga fordringar 101 31 26 104 17
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 228 3 117 3 934 4 751 10 567
Summa bundet eget kapital 480 480 480 480 480
Aktiekapital 400 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80 80 80
Summa fritt eget kapital 748 2 637 3 454 4 271 10 087
Balanserat resultat 2 637 3 454 4 271 5 087 10 903
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -1 889 -817 -817 -816 -816
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 128 254 67 944 69 060 70 360 70 971
Summa långfristiga skulder 0 0 0 67 805 68 515
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 67 805 68 515
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 128 254 67 944 69 060 2 555 2 456
Skulder till kreditinstitut, korta 0 67 095 67 805 710 710
Leverantörsskulder 85 144 157 227 113
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 127 623 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 546 705 1 098 1 618 1 633
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 78 750 78 750 78 750 78 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 78 750 78 750 78 750 78 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 5 000

Årsredovisning

Balder Sankt Göran AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Balder Sankt Göran

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2)
Omsättning
4 295 KSEK (+6,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
935 KSEK (+191,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Balder Sankt Göran AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -1 889 KSEK med omsättning 4 295 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 6,9 %. Balder Sankt Görans vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -5,8 % vilket ger Balder Sankt Göran placeringen 334 352 i Sverige av totalt 633 980 aktiebolag. Det ger samtidigt Balder Sankt Göran placeringen 22 734 av kommunens totalt 46 586 aktiebolag.

Ordförande för Balder Sankt Göran AB är Eva Andrea Sigurgeirsdottir och Styrelseledamot är Eva Andrea Sigurgeirsdottir.

Under de senaste 5 åren har Balder Sankt Göran betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 519 453 av Sveriges alla 633 980 aktiebolag.

Balder Sankt Göran AB har organisationsnummer 556034-1710. Balder Sankt Göran har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Balder Sankt Göran AB på telefonnummer 08-618 59 10.

Registrerat på adressen

Box 53121
400 15 Göteborg
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress