Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Aktiebolaget Hevea

Organisationsnummer

556027-8136

Telefon

042-18 33 55

Adress

Stortorget 16
252 23 Helsingborg

Antal ansvariga

4 st

Vad är Aktiebolaget Hevea?

Aktiebolaget Hevea är ett aktiebolag som skall förvärva och förvalta aktier och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget Hevea har 1 anställd och gjorde ett resultat på 22 310 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Aktiebolaget Hevea

Stortorget 16

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Aktiebolaget Hevea

Göran Pelvén (63)

Extern firmatecknare

Anneli Olsson (55)

Styrelsen i Aktiebolaget Hevea består av

Ordförande

Ragnar Lindqvist (65)

Styrelseledamot

Ragnar Lindqvist (65)

Anders Gunnar Dahlvig (63)

Göran Pelvén (63)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Carl Johan Fredrik Fogelberg (44)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Aktiebolaget Hevea. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Aktiebolaget Hevea är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Aktiebolaget Hevea

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556027-8136
Firmanamn Aktiebolaget Hevea
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Stortorget 16
Postadress 252 23 Helsingborg
Säte Helsingborg, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1929-03-22
Bolaget registrerat 1929-04-24
Firmanamn registrerat 1987-09-21
Bolagsordning 2006-04-25
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-02-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall förvärva och förvalta aktier och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas ensam av
 • - Lindqvist, Nils Ragnar
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas av
 • - Dahlvig, Anders Gunnar
 • i förening med
 • - Olsson, Anneli Elisabeth
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 319 760,0 207 960,0 573 550,0 5 940,2 917,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0 99,8 98,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -941 -516 -539 -520 -413
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 197 428 433 436 335
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -941 -516 -539 -520 -413
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -744 -88 -106 -84 -78
Personalkostnader -197 -428 -433 -436 -335
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -941 -516 -539 -520 -413
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 23 729 85 390 38 673 41 560 55 277
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 68 438 1 533 1 374 922
Övriga finansiella ränteintäkter 23 660 38 397 37 096 40 185 54 354
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 12 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 46 543 44 1 1
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 786 -8 236 38 046 41 038 54 862
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 786 -8 236 38 046 41 038 54 862
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 22 786 -8 236 38 046 41 038 54 862
Skatt 476 633 1 007 2 098 5 133
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 22 310 -8 869 37 039 38 940 49 729
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 298 133 338 835 397 665 382 701 376 692
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 298 133 338 835 397 665 382 701 376 692
Anläggningstillgångar 282 145 328 437 363 252 327 635 338 610
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 282 145 328 437 363 252 327 635 338 610
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 282 145 328 437 363 252 327 635 338 610
Omsättningstillgångar 15 988 10 398 34 413 55 066 38 082
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 5 173 5 015 5 144 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 173 5 015 5 144 0 0
Summa kassa och bank 10 815 5 383 29 269 55 066 38 082
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 10 815 5 383 29 269 55 066 38 082
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 298 128 338 830 397 659 381 774 372 540
Summa bundet eget kapital 5 401 5 401 5 401 5 401 5 401
Aktiekapital 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 900 900 900 900 900
Summa fritt eget kapital 292 727 333 429 392 258 376 373 367 139
Balanserat resultat 270 417 342 298 355 219 337 433 317 410
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 22 310 -8 869 37 039 38 940 49 729
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 5 5 6 927 4 152
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 5 5 6 927 4 152
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 5 6 927 4 152
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 44 272 267 259 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 100 73 76 88 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 53 83 90 89 92
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 63 49 960 21 154 30

Årsredovisning

Aktiebolaget Hevea:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Aktiebolaget Hevea

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-941 KSEK (-82,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
44 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
476 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
9 347 KSEK

Aktiebolaget Hevea har 1 anställd och gjorde ett resultat på 22 310 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

VD för Aktiebolaget Hevea är Göran Pelvén och styrelseordförande är Ragnar Lindqvist.

Under de senaste 5 åren har Aktiebolaget Hevea betalat in totalt 9 347 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 5 830 av Sveriges alla 647 241 aktiebolag.

Aktiebolaget Hevea har organisationsnummer 556027-8136. Aktiebolaget Hevea har säte i Helsingborg. Det går bra att ta kontakt med Aktiebolaget Hevea på telefonnummer 042-18 33 55.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Helsingborgs kommun.