Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o

Organisationsnummer

556026-3807

Telefon

-

Adress

c/o Fagerholm
Söderåkersv 6 A
141 38 Huddinge

Antal ansvariga

2 st

Vad är Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o?

Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o är ett aktiebolag som ska bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o har 0 anställda och gjorde ett resultat på 369 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o

Söderåkersv 6 A

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o består av

Styrelseledamot

Carl Johan Valdemar Fagerholm (74)

Styrelsesuppleant

Per Axel Fagerholm (75)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556026-3807
Firmanamn Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Söderåkersv 6 A
Postadress 141 38 Huddinge
Säte Huddinge, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1927-10-10
Bolaget registrerat 1927-12-19
Firmanamn registrerat 1927-12-19
Bolagsordning 2011-04-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 78,5 76,5 75,5 91,5 72,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 90,3 150,7 60,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0 390 406 268
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -4,4 4,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 390 408 392
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 408 392
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 390 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 0 -2 -2
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -122
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 -2 -2
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 0 390 406 268
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 607 867 38 283 30
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 565 830 0 246 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 40 35 36 37 30
Övriga finansiella kostnader 2 2 2 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 523 793 352 615 238
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 523 793 352 615 238
Bokslutsdispositioner -65 -145 72 -92 -85
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -65 -145 72 -92 -85
Resultat före skatt 458 648 424 522 153
Skatt 89 136 88 61 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 369 512 336 461 95
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 9 519 9 211 8 510 6 540 7 547
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 9 519 9 211 8 510 6 540 7 547
Anläggningstillgångar 9 519 9 211 0 6 540 7 547
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 9 519 9 211 0 6 540 7 547
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 519 9 211 0 6 540 7 547
Omsättningstillgångar 0 0 8 510 0 0
Summa varulager 0 0 8 510 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 8 510 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 6 912 6 543 6 031 5 695 5 234
Summa bundet eget kapital 180 180 180 180 180
Aktiekapital 150 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 30 30 30 30 30
Summa fritt eget kapital 6 732 6 363 5 851 5 515 5 054
Balanserat resultat 6 363 5 851 5 515 5 054 4 959
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 369 512 336 461 95
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 713 649 503 370 278
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 894 2 019 1 976 475 2 035
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 894 2 019 1 976 475 2 035
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 894 2 019 1 976 475 2 035
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 1 888 0 7 547
Summa säkerheter 0 0 1 888 0 7 547
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
0 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
89 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
432 KSEK

Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o har 0 anställda och gjorde ett resultat på 369 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Styrelseledamot för Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o är Carl Johan Valdemar Fagerholm och Styrelsesuppleant är Per Axel Fagerholm.

Under de senaste 5 åren har Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o betalat in totalt 432 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 99 046 av Sveriges alla 644 304 aktiebolag.

Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o har organisationsnummer 556026-3807. Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o har säte i Huddinge. Det går bra att ta kontakt med Nya Aktiebolaget Erik Schweder & C:o på adress Söderåkersv 6 A, 141 38 Huddinge.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Huddinge kommun.

Registrerat på adressen

Söderåkersv 6 A
141 38 Huddinge
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress