Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

NWT Gruppen AB

Organisationsnummer

556024-5812

Telefon

054-19 90 00

Adress

Box 28
651 02 Karlstad

Antal ansvariga

15 st

Vad är NWT Gruppen?

NWT Gruppen AB är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att förlägga tidningar och andra periodiska skrifter, att idka tryckeri- och grafisk rörelse, att distribuera tidningar, tidskrifter, paket och andra... Läs mer om NWT Gruppen

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för NWT Gruppen AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för NWT Gruppen AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

NWT Gruppen AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om NWT Gruppen

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556024-5812
Firmanamn NWT Gruppen AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 28
Postadress 651 02 Karlstad
Säte Karlstad, Värmlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1925-12-08
Bolaget registrerat 1926-01-18
Firmanamn registrerat 2018-05-25
Bolagsordning 2020-03-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1987-01-01
2022-05-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förlägga tidningar och andra periodiska skrifter, att idka tryckeri- och grafisk rörelse, att distribuera tidningar, tidskrifter, paket och andra distri- butionstjänster till hushåll och företag att äga och förvalta aktier att äga, utveckla och förvalta fast egendom samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Ander, Ernst Staffan
 • - Svanberg, Lena Victoria
 • Firman tecknas i förening av
 • - Ander, Joakim Gustaf
 • - Bergman, Sture Robert
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60675584
Besöksadress: Våxnäsgatan 20
Postnummer: 653 40
Postort: Karlstad
Län: Värmlands län
Antal anställda: 20-49 anställda
Telefonnummer: 054-19 90 00
Arbetsställenummer: 60675584
SNI-kod: 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 764,5 571,8 514,0 536,0 620,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 90,3 89,0 90,1 89,4 89,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 177,4 76,7 32,5 26,9 7,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 107 624 169 824 63 815 76 672 98 142
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 537 510 527 508 508
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 027 1 176 1 705 1 689 1 620
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -13,4 35,4 -2,6 4,2 -1,5
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 595 717 688 173 508 189 521 922 500 693
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 520 954 534 662 487 529 495 080 500 693
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 74 763 153 511 20 660 26 842 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -526 018 -494 063 -408 667 -429 523 -413 485
Övriga rörelsekostnader -3 -1 445 -4 -4 -4
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -176 803 -165 480 -228 814 -228 814 -228 814
Personalkostnader -311 287 -298 059 -157 038 -157 038 -157 038
Avskrivningar -37 928 -30 524 -22 815 -43 671 -27 633
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 69 696 139 300 41 000 33 001 70 509
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 858 848 396 578 33 042 24 183 89 349
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -130 -130 -130
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 633 633 633
Externa ränteintäkter 5 901 8 397 3 492 3 492 3 492
Övriga finansiella ränteintäkter 848 817 384 085 12 047 12 047 12 047
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 119 4 096 3 259 3 259 3 259
Övriga finansiella kostnader 11 0 13 741 4 882 70 048
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 920 284 527 686 165 208 140 452 38 028
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 920 284 527 686 165 208 140 452 38 028
Bokslutsdispositioner 0 0 6 990 6 990 6 990
Koncernbidrag 0 0 5 440 5 440 5 440
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 1 550 1 550 1 550
Resultat före skatt 920 283 527 686 165 208 140 451 38 027
Skatt 9 736 9 277 11 054 11 555 18 087
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 910 547 518 409 154 154 128 896 19 940
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 595 391 2 890 576 2 287 966 2 138 727 2 080 305
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 595 391 2 890 576 2 287 966 2 138 727 2 080 305
Anläggningstillgångar 1 881 757 1 746 250 1 529 241 1 347 475 1 256 922
Immateriella anläggningstillgångar 21 002 28 366 14 499 22 143 6 985
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 21 002 28 366 12 795 12 795 12 795
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 2 214 2 214 2 214
Materiella anläggningstillgångar 665 602 437 472 234 380 199 912 219 094
Byggnader och mark 305 253 173 690 168 377 176 158 194 771
Maskiner 0 6 136 12 279 12 279 12 279
Inventarier 36 980 46 371 14 232 14 232 14 232
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 211 275 2 645 2 645 2 645
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 323 369 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 195 153 1 280 412 1 280 362 1 125 420 1 030 843
Andelar i koncern- och intresseföretag 393 310 379 832 865 165 865 165 865 165
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 801 843 900 580 13 213 13 213 13 213
Omsättningstillgångar 1 713 634 1 144 326 758 725 791 252 823 383
Summa varulager 1 949 1 732 3 865 1 837 2 604
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 949 1 732 2 524 2 524 2 524
Summa kortfristiga fordringar 44 531 81 593 136 784 136 784 136 784
Kundfordringar 27 368 29 354 28 662 34 328 29 385
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 82 045 82 045 82 045
Övriga kortfristiga fordringar 17 163 52 239 24 202 24 202 24 202
Summa kassa och bank 1 667 154 1 061 001 840 501 669 235 565 849
Summa kortfristiga placeringar 141 817 283 431 447 185 447 185 447 185
Kassa och bank 1 525 337 777 570 393 316 222 050 118 664
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 248 079 2 571 234 2 048 542 1 900 498 1 856 041
Summa bundet eget kapital 27 081 27 081 33 202 33 202 33 202
Aktiekapital 27 081 27 081 27 081 27 081 27 081
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 6 121 6 121 6 121
Summa fritt eget kapital 3 220 998 2 544 153 2 015 340 1 867 296 1 822 839
Balanserat resultat 2 310 451 2 025 744 1 421 109 1 421 109 1 421 109
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 910 547 518 409 154 154 128 896 19 940
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 15 962 15 962 15 962
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 109 793 95 806 92 577 90 939 91 947
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 237 519 223 536 146 847 147 290 132 317
Summa långfristiga skulder 13 634 23 702 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 955 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 13 634 22 747 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 223 885 199 834 146 847 147 290 132 317
Skulder till kreditinstitut, korta 0 92 0 0 0
Leverantörsskulder 36 123 38 437 46 398 29 914 27 826
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 3 351 3 351 3 351
Övriga kortfristiga skulder 187 762 161 305 112 578 112 578 112 578
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 580 585 298 309 309
Löner till styrelse & VD 10 322 7 828 6 245 6 024 5 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 210 450 203 704 112 700 119 860 106 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 85 743 85 579 43 496 43 496 43 496
Företagsinteckningar 1 000 1 000 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 300 1 300 0 0 0
Summa säkerheter 2 300 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 15 274 8 967 8 967 8 967
Summa ansvarsförbindelser 1 527 8 967 8 967 8 967
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

NWT Gruppen AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om NWT Gruppen

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
31
Könsfördelning styrelse
64,3 % män (9), 35,7 % kvinnor (5)
Omsättning
40 214 KSEK (-68,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-6 441 KSEK (-109,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
7 055 KSEK
Utdelning till aktieägare
33 396 KSEK
Inbetald skatt
80 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
55 269 KSEK

NWT Gruppen AB har 31 anställda och gjorde ett resultat på 910 547 KSEK med omsättning 40 214 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -68,0 %. NWT Gruppens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -3,8 % vilket ger NWT Gruppen placeringen 344 019 i Sverige av totalt 696 822 aktiebolag. Det ger samtidigt NWT Gruppen placeringen 3 124 av kommunens totalt 6 217 aktiebolag.

Extern VD för NWT Gruppen AB är Sture Bergman och styrelseordförande är Mårten Hulterström.

Under de senaste 5 åren har NWT Gruppen betalat in totalt 55 269 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 1 092 av Sveriges alla 696 822 aktiebolag.

NWT Gruppen AB har organisationsnummer 556024-5812. NWT Gruppen har säte i Karlstad. Det går bra att ta kontakt med NWT Gruppen AB på telefonnummer 054-19 90 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Karlstads kommun.