Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Wayne Fueling Systems Sweden AB

Organisationsnummer

556023-6209

Telefon

040-36 05 00

Adress

c/o Setterwalls Advokatbyrå Ab
Box 4501
203 20 Malmö

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Wayne Fueling Systems Sweden AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Wayne Fueling Systems Sweden består av

Likvidator

Marc Tullgren (56)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Christina Nilsson (49)

Revisor

KPMG AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Wayne Fueling Systems Sweden AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Wayne Fueling Systems Sweden AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Wayne Fueling Systems Sweden

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556023-6209
Firmanamn Wayne Fueling Systems Sweden AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation beslutad 2019-12-20
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 4501
Postadress 203 20 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1924-12-27
Bolaget registrerat 1925-01-12
Firmanamn registrerat 2014-07-08
Bolagsordning 2017-09-11
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
28130 - Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
26200 - Tillverkning av datorer och kringutrustning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolagets verksamhet skall vara att idka mekanisk verkstadshandel för produkter inom drivmedelsbranschen och i samband därmed driva handel, service, entreprenadverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 626,8 915,1 135,3 87,2 135,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 84,0 89,6 49,0 23,9 50,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1,0 12,5 -16,1 -4,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 388 3 246 -21 794 -115 507 -50 127
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 4 876 3 421 3 386 3 422
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -99,9 -50,3 -7,2 1,4
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 400 326 669 656 818 707 733 698 066
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 314 202 656 727 707 733 658 039
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - -
Övriga rörelseintäkter 400 12 467 91 0 40 027
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -12 -323 423 -678 612 -823 240 -748 193
Försäljningskostnader 0 -11 912 -43 469 -58 145 -46 489
Administrationskostnader 0 -14 133 -29 128 -117 865 -58 578
Kostnader för forskning och utveckling 0 -5 989 -14 368 -20 675 -15 657
Övriga rörelsekostnader 12 9 808 26 155 5 361 10 336
Kostnad sålda varor 0 -281 581 -565 492 -621 194 -617 133
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 388 3 246 -21 794 -115 507 -50 127
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 16 834 51 105 079 2 206 16 731
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -5 026 1 917 16 497
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 109 614 0 0
Externa ränteintäkter 10 426 12 1 37 114
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 490 252 120
Externa räntekostnader 6 408 39 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 406 3 219 82 306 -113 805 -33 636
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 406 3 219 82 306 -113 805 -33 636
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 4 406 3 219 82 306 -113 805 -33 636
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 406 3 219 82 306 -113 805 -33 636
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 34 796 206 298 370 790 415 232 426 512
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 34 796 206 298 370 790 415 232 426 512
Anläggningstillgångar 0 9 983 27 169 33 743 32 552
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 43 2 776 3 816
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 43 2 776 3 816
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 27 126 30 967 28 736
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 15 611 17 933 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 17 583
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 11 398 12 899 10 398
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 117 135 755
Finansiella anläggningstillgångar 0 9 983 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 9 983 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 34 796 196 315 343 621 381 489 393 960
Summa varulager 0 0 90 112 107 221 105 764
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 90 112 107 221 105 764
Summa kortfristiga fordringar 27 694 156 678 190 941 240 395 259 423
Kundfordringar 0 43 259 142 760 190 903 173 137
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 27 659 107 587 12 563 8 243 25 617
Övriga kortfristiga fordringar 35 5 832 35 618 41 249 60 669
Summa kassa och bank 7 102 39 637 62 568 33 873 28 773
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 7 102 39 637 62 568 33 873 28 773
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 29 245 184 844 181 625 99 319 213 123
Summa bundet eget kapital 14 839 14 839 14 839 14 839 14 839
Aktiekapital 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839
Summa fritt eget kapital 14 406 170 005 166 786 84 480 198 284
Balanserat resultat 10 000 166 786 84 480 198 285 231 920
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 4 406 3 219 82 306 -113 805 -33 636
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 1 806 1 361 1 389
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 5 551 21 454 187 359 314 552 212 000
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 5 551 21 454 187 359 314 552 212 000
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 251 293 81 410 90 195 89 998
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 031 18 451 30 471 128 335 51 901
Övriga kortfristiga skulder 1 269 2 710 75 478 96 022 70 101
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 67 192 209 204
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 5 100 9 875 0 0
Summa säkerheter 0 5 100 9 875 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 5 555 5 260
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 5 555 5 260
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 160 005 0 0 0

Årsredovisning

Wayne Fueling Systems Sweden AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Wayne Fueling Systems Sweden

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 4501
203 20 Malmö
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress