Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Fastighetsaktiebolaget Älvsborg

Organisationsnummer

556022-9089

Telefon

031-12 72 00

Adress

c/o Ulf Sahle
Kungsladugårdsgatan 115 B
414 76 Göteborg

Antal ansvariga

2 st

Vad är Fastighetsaktiebolaget Älvsborg?

Fastighetsaktiebolaget Älvsborg är ett aktiebolag som skall köpa, sälja, förmedla och äga fastigheter, värdepapper, byggnadsmaterial, olje- och miljöprodukter samt driva konsult- och entreprenadverksamhet inom fastighets-... Läs mer om Fastighetsaktiebolaget Älvsborg

Kungsladugårdsgatan 115 B

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Fastighetsaktiebolaget Älvsborg.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Fastighetsaktiebolaget Älvsborg består av

Styrelseledamot

Cecilia Sahle (58)

Styrelsesuppleant

Ulf Sahle (60)

Revisor för bolaget

Revisor

Martin von Brömsen (54)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Fastighetsaktiebolaget Älvsborg. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Fastighetsaktiebolaget Älvsborg

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556022-9089
Firmanamn Fastighetsaktiebolaget Älvsborg
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kungsladugårdsgatan 115 B
Postadress 414 76 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1924-04-17
Bolaget registrerat 1924-05-02
Firmanamn registrerat 1924-05-02
Bolagsordning 2000-03-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-02-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68310 - Fastighetsförmedling
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall köpa, sälja, förmedla och äga fastigheter, värdepapper, byggnadsmaterial, olje- och miljöprodukter samt driva konsult- och entreprenadverksamhet inom fastighets- och byggnadsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 22789580
Besöksadress: Kungsladugårdsgatan 115 B
Postnummer: 414 76
Postort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 031-12 72 00
Arbetsställenummer: 22789580
SNI-kod: 68310 - Fastighetsförmedling
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 62,0 103,4 56,6 91,1 5 509,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 27,5 15,5 3,2 4,5 98,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 225 400,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -36 -276 -628 -962 -1 751
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 60 126 469 730 956
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 144 20
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 144 0 0 0 20
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 144 0 0 0 20
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -187 -371 -714 -1 049 -1 856
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -120 -151 -159 -232 -814
Personalkostnader -60 -126 -469 -730 -956
Avskrivningar -7 -94 -86 -87 -86
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -43 -370 -714 -1 049 -1 837
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 78 404 291 1 067 46 918
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 45 026
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 5 19
Övriga finansiella ränteintäkter 78 99 17 1 062 1 873
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 304 273 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 34 -576 -971 18 45 080
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 34 -576 -971 18 45 080
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 88
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 88
Resultat före skatt 34 -576 -971 18 45 168
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 34 -576 -971 18 45 168
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 734 1 077 4 450 19 615 46 677
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 734 1 077 4 450 19 615 46 677
Anläggningstillgångar 403 136 2 012 2 552 1 665
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 22 116 173 259 346
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 22 116 173 259 346
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 381 19 1 839 2 293 1 319
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 381 19 1 839 2 293 1 319
Omsättningstillgångar 330 941 2 438 17 064 45 012
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 64 64 64 63
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 64 64 64 63
Summa kassa och bank 328 878 2 374 17 000 44 949
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 328 878 2 374 17 000 44 949
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 202 167 144 878 45 860
Summa bundet eget kapital 125 125 125 125 125
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 25 25 25 25 25
Summa fritt eget kapital 77 42 19 753 45 735
Balanserat resultat 42 18 590 735 567
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 600 400 0 0
Årets resultat 34 -576 -971 18 45 168
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 532 910 4 306 18 737 817
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 532 910 4 306 18 737 817
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 532 910 4 306 18 737 817
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1 1
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 1 000 1 000 400 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 000 1 000 400 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 163 45 000

Årsredovisning

Fastighetsaktiebolaget Älvsborg:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Fastighetsaktiebolaget Älvsborg

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
1
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
144 KSEK
Rörelseresultat
-43 KSEK (+88,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Fastighetsaktiebolaget Älvsborg har 1 anställd och gjorde ett resultat på 34 KSEK med omsättning 144 KSEK under 2019.

Styrelseledamot för Fastighetsaktiebolaget Älvsborg är Cecilia Sahle och Styrelsesuppleant är Ulf Sahle.

Under de senaste 5 åren har Fastighetsaktiebolaget Älvsborg betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 393 738 av Sveriges alla 647 399 aktiebolag.

Fastighetsaktiebolaget Älvsborg har organisationsnummer 556022-9089. Fastighetsaktiebolaget Älvsborg har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Fastighetsaktiebolaget Älvsborg på telefonnummer 031-12 72 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.

Registrerat på adressen

Kungsladugårdsgatan 115 B
414 76 Göteborg
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: