Bolagsfakta

E.ON Business Services Sverige AB

Organisationsnummer

556015-3875

Telefon

040-25 50 00

Adress

205 09 Malmö

Antal ansvariga

3 st

Vad är E.ON Business Services Sverige?

E.ON Business Services Sverige AB är ett aktiebolag vars verksamhet skall vara implementering, drift, konsultation och support av IT system såväl som tillhandahållande av IT tjänster (inkluderande, men inte begränsat till,... Läs mer om E.ON Business Services Sverige

Carl Gustafs väg 1

Översikt bokslut 2015-2019

  • 2019

  • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

  • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för E.ON Business Services Sverige AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i E.ON Business Services Sverige består av

Ordförande

Cecilia Levinsohn Fridstjerna (36)

Styrelseledamot

Cecilia Levinsohn Fridstjerna (36)

Lars Jonny Mikael Ahlgren (52)

Maria Bengtsson (45)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Eva Jonséus Carlsvi (52)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för E.ON Business Services Sverige AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
  • Ansökningar
  • Betalningsanmärkningar
  • Utmätning
  • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

E.ON Business Services Sverige AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om E.ON Business Services Sverige

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556015-3875
Firmanamn E.ON Business Services Sverige AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 205 09 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1917-12-14
Bolaget registrerat 1918-02-27
Firmanamn registrerat 2013-10-01
Bolagsordning 2018-09-18
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2006-06-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2006-08-01
2020-10-31
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
62030 - Datordrifttjänster
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet skall vara implementering, drift, konsultation och support av IT system såväl som tillhandahållande av IT tjänster (inkluderande, men inte begränsat till, telefoni- och kommunikationstjänster) och genomförande av IT projekt och härtill närliggande verksamhet. Härutöver kan bolaget, ensamt eller tillsammans med andra, bilda, förvärva och driva bolag inom informationsteknologisektorn.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas var för sig av
  • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
MALMÖ HK
Besöksadress: Carl Gustafs väg 1
Postnummer: 217 42
Postort: Malmö
Län: Skåne län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 040-25 50 00
Arbetsställenummer: 44810042
SNI-kod: 62030 - Datordrifttjänster
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 9 919,2 270,7 138,0 179,5 190,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,0 62,6 29,2 46,4 50,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1 013,8 0,1 4,8 4,7 4,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -265 900 18 033 15 873 16 791
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 936 1 159 1 007 1 056
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 721 4 003 2 897 3 012
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -99,9 -81,9 16,1 -3,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 29 57 145 316 258 272 342 283 156
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 56 722 314 327 271 223 282 884
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 423 1 931 1 119 272
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -294 -56 316 -298 575 -257 872 -153 943
Övriga rörelsekostnader 0 -451 -1 984 -978 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 -36 137 -204 653 -160 822 -51 013
Personalkostnader -294 -19 657 -91 588 -94 671 -99 267
Avskrivningar 0 -522 -2 334 -2 379 -3 663
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -265 378 15 699 13 494 13 128
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 29 321 661 658 962
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 2 28 689
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 24 246 578 547 0
Externa räntekostnader 5 73 81 82 273
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 1 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -294 61 15 042 12 892 13 544
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -294 61 15 042 12 892 13 544
Bokslutsdispositioner 357 734 59 -262 442
Koncernbidrag 357 273 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 461 59 -262 442
Resultat före skatt 63 795 15 101 12 630 13 986
Skatt 14 228 3 410 2 772 3 224
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 49 567 11 691 9 858 10 762
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 579 35 955 110 490 132 085 116 367
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 579 35 955 110 490 132 085 116 367
Anläggningstillgångar 0 0 6 666 6 553 6 757
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 5 729 5 804 6 208
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 5 729 5 804 6 208
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 56 32 47
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 56 32 47
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 881 717 502
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 881 717 502
Omsättningstillgångar 2 579 35 955 103 824 125 532 109 610
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 579 35 955 103 824 125 532 109 610
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 566 35 227 88 954 10 849 91 342
Övriga kortfristiga fordringar 13 728 14 870 114 683 18 268
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 553 22 504 31 887 60 916 58 190
Summa bundet eget kapital 82 82 10 032 10 032 10 032
Aktiekapital 50 50 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 32 32 32 32 32
Summa fritt eget kapital 2 471 22 422 21 855 50 884 48 158
Balanserat resultat 2 422 31 805 10 164 41 026 37 396
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -9 950 0 0 0
Årets resultat 49 567 11 691 9 858 10 762
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 461 520 258
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 168 2 885 699 389
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 26 13 283 75 257 69 950 57 530
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 26 13 283 75 257 69 950 57 530
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 24 522 16 091 9 523
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 13 195 6 094 18 522 9 999
Övriga kortfristiga skulder 26 88 44 641 35 337 38 008
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 21 79 94 94
Löner till styrelse & VD 0 331 2 346 1 318 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 12 415 53 385 56 580 55 108
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 294 7 702 31 650 35 286 33 438
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 692 563 0
Summa säkerheter 0 692 563 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - 0 - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 0 - - -
Räntenetto finansbolag - 0 - - -
Utdelning 0 20 000 0 5 720 7 132

Årsredovisning

E.ON Business Services Sverige AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om E.ON Business Services Sverige

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2)
Omsättning
29 KSEK (-99,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-265 KSEK (-170,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
14 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
9 648 KSEK

E.ON Business Services Sverige AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 49 KSEK med omsättning 29 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -99,9 %. E.ON Business Services Sveriges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -1 013,8 % vilket ger E.ON Business Services Sverige placeringen 396 823 i Sverige av totalt 629 900 aktiebolag. Det ger samtidigt E.ON Business Services Sverige placeringen 13 544 av kommunens totalt 22 296 aktiebolag.

Ordförande för E.ON Business Services Sverige AB är Cecilia Levinsohn Fridstjerna och Styrelseledamot är Lars Jonny Mikael Ahlgren.

Under de senaste 5 åren har E.ON Business Services Sverige betalat in totalt 9 648 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 5 532 av Sveriges alla 629 900 aktiebolag.

E.ON Business Services Sverige AB har organisationsnummer 556015-3875. E.ON Business Services Sverige har säte i Malmö. Det går bra att ta kontakt med E.ON Business Services Sverige AB på telefonnummer 040-25 50 00.

Registrerat på adressen

205 09 Malmö
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress