Bolagsfakta

Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden

Organisationsnummer

556013-5286

Telefon

08-556 559 80

Adress

c/o Cgm Ekonomi Ab
Box 316
135 29 Tyresö

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden består av

Likvidator

Carola Grundäng Mijovic (49)

Revisor för bolaget

Revisor

Peter Alm (60)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556013-5286
Firmanamn Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation beslutad 2019-04-12
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 316
Postadress 135 29 Tyresö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1916-06-07
Bolaget registrerat 1916-07-24
Firmanamn registrerat 2015-05-20
Bolagsordning 2015-04-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-10-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall driva fastighetförvaltning och annan jämförlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 54,9 1 412,5 2 752,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 48,8 48,9 48,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 1 093,7 1 093,7 21,5 28,1 -0,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -13 128 -938 1 525 1 723 400
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 0,0 -75,8 -0,3 48,8
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 475 475 1 960 1 965 1 321
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 425 425 1 700 1 700 1 321
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 50 50 260 265 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 -13 603 -1 190 -997 -921
Övriga rörelsekostnader -13 603 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 -1 413 -435 -242 -921
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 -12 190 -755 -755 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -13 128 -13 128 770 968 400
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 18 455 18 455 348 416 794
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 18 389 18 389 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 195
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 66 66 348 416 599
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 195 5 195 422 552 -4
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 195 5 195 422 552 -4
Bokslutsdispositioner 782 782 0 0 0
Koncernbidrag -7 015 -7 015 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 7 797 7 797 0 0 0
Resultat före skatt 5 977 5 977 423 551 -4
Skatt 0 0 292 121 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 977 5 977 131 430 -4
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 20 343 20 343 44 316 43 938 43 090
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 20 343 20 343 44 316 43 938 43 090
Anläggningstillgångar 0 0 32 801 33 556 34 311
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 32 801 33 556 34 311
Byggnader och mark 0 0 32 801 33 556 34 311
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 343 20 343 11 514 10 382 8 779
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 19 635 19 635 9 285 9 250 8 779
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 19 532 19 532 9 231 9 231 8 779
Övriga kortfristiga fordringar 103 103 54 19 0
Summa kassa och bank 708 708 2 229 1 131 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 708 708 2 229 1 131 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 20 343 20 343 15 536 15 406 21 056
Summa bundet eget kapital 2 033 2 033 14 359 14 360 14 584
Aktiekapital 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 12 326 12 327 12 551
Övrigt bundet eget kapital 533 533 533 533 533
Summa fritt eget kapital 18 310 18 310 1 177 1 046 6 472
Balanserat resultat 12 333 12 333 1 046 616 6 476
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 5 977 5 977 131 430 -4
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 7 797 7 797 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 1 715
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0 20 983 20 735 20 319
Summa långfristiga skulder 0 0 0 20 000 20 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 20 000 20 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 20 983 735 319
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 45 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 128 9 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 20 810 726 319
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 25 000 25 000 25 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 25 000 25 000 25 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 18 310 1 170 0 0

Årsredovisning

Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Fastighetsaktiebolaget Vattenfriden

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 316
135 29 Tyresö
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress