Bolagsfakta

Jernhusen Norrmalm AB

Organisationsnummer

556012-4645

Telefon

08-508 319 76

Adress

Box 520
101 30 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Jernhusen Norrmalm?

Jernhusen Norrmalm AB är ett aktiebolag som ska äga, förvalta och utveckla fastigheter och tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Jernhusen Norrmalm AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -258 KSEK med omsättning 5 331 KSEK under 2019. Läs mer om Jernhusen Norrmalm

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

  • 2019

  • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

  • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Jernhusen Norrmalm AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Jernhusen Norrmalm består av

Ordförande

Kerstin Elisabeth Gillsbro (59)

Styrelseledamot

Kerstin Elisabeth Gillsbro (59)

Peter Anderson (50)

Styrelsesuppleant

Emelie Engholm (40)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Helena Ehrenborg (54)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Jernhusen Norrmalm AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
  • Ansökningar
  • Betalningsanmärkningar
  • Utmätning
  • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Jernhusen Norrmalm AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Jernhusen Norrmalm

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556012-4645
Firmanamn Jernhusen Norrmalm AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 520
Postadress 101 30 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1914-12-11
Bolaget registrerat 1915-02-15
Firmanamn registrerat 2005-06-01
Bolagsordning 2012-05-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2000-01-27
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2005-12-01
2020-10-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
52219 - Övriga stödtjänster till landtransport
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheter och tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
  • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 40946451
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 08-508 319 76
Arbetsställenummer: 40946451
SNI-kod: 52219 - Övriga stödtjänster till landtransport
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 7,0 3,2 46,4 3,4 24,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 9,9 14,6 32,4 48,1 47,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 95,8 90,1 93,7 94,5 57,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 5 124 4 100 4 331 5 183 3 230
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 18,9 -3,5 -15,5 -3,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 331 4 484 4 648 5 502 5 674
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 331 4 484 4 648 5 502 5 674
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 - - -
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -226 -404 -317 -319 -2 444
Försäljningskostnader 0 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0 -2 079
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 -317 -319 -365
Avskrivningar -19 -19 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 5 105 4 081 4 331 5 183 3 230
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 266 45 22 15 7
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 22 15 7
Externa ränteintäkter 0 2 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 266 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 43 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 839 4 040 4 353 5 198 3 237
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 839 4 040 4 353 5 198 3 237
Bokslutsdispositioner -5 097 -4 040 -4 353 -5 198 -3 237
Koncernbidrag -5 097 -4 040 -4 353 -5 198 -3 237
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -258 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -258 0 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 20 585 15 776 7 091 4 773 4 805
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 20 585 15 776 7 091 4 773 4 805
Anläggningstillgångar 19 288 15 340 4 868 4 688 4 707
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 19 288 15 340 4 868 4 688 4 707
Byggnader och mark 4 632 4 650 4 669 4 688 4 707
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 10 690 199 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 14 656 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 297 436 2 223 85 98
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 297 436 2 223 85 98
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 2 142 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 297 436 81 85 98
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 038 2 296 2 296 2 296 2 296
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200 200
Summa fritt eget kapital 838 1 096 1 096 1 096 1 096
Balanserat resultat 1 096 1 096 1 096 1 096 1 096
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -258 0 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 18 547 13 480 4 795 2 477 2 509
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 2 100
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 2 100
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 18 547 13 480 4 795 2 477 409
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 240 2 484 92 146 128
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 18 197 10 117 4 353 2 181 113
Övriga kortfristiga skulder 110 879 350 150 168
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Jernhusen Norrmalm AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Jernhusen Norrmalm

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2)
Omsättning
5 331 KSEK (+18,9 % mot föregående år)
Rörelseresultat
5 105 KSEK (+25,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Jernhusen Norrmalm AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -258 KSEK med omsättning 5 331 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 18,9 %. Jernhusen Norrmalms vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 95,8 % vilket ger Jernhusen Norrmalm placeringen 18 144 i Sverige av totalt 628 543 aktiebolag. Det ger samtidigt Jernhusen Norrmalm placeringen 4 423 av kommunens totalt 137 818 aktiebolag.

Ordförande för Jernhusen Norrmalm AB är Kerstin Elisabeth Gillsbro och Styrelseledamot är Kerstin Elisabeth Gillsbro.

Under de senaste 5 åren har Jernhusen Norrmalm betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 497 630 av Sveriges alla 628 543 aktiebolag.

Jernhusen Norrmalm AB har organisationsnummer 556012-4645. Jernhusen Norrmalm har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Jernhusen Norrmalm AB på telefonnummer 08-508 319 76.

Registrerat på adressen

Box 520
101 30 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress