Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag

Organisationsnummer

556012-2730

Telefon

08-658 01 90

Adress

118 85 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag?

Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag är ett aktiebolag som har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag idka handel med tändsticksfabrikat, tändarprodukter och tobaksprodukter, äga och... Läs mer om Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag

Marie-Louise Heiman (55)

Styrelsen i Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag består av

Ordförande

Marie-Louise Heiman (55)

Styrelseledamot

Marie-Louise Heiman (55)

Niclas Bengtsson (51)

Anders Larsson (38)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Karin Anneli Madeleine Pihl (42)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556012-2730
Firmanamn Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress
Postadress 118 85 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1914-08-20
Bolaget registrerat 1914-09-07
Firmanamn registrerat 1919-02-12
Bolagsordning 2019-06-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-12
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag idka handel med tändsticksfabrikat, tändarprodukter och tobaksprodukter, äga och förvalta aktier, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 30 094,6 3 766 868,8 24 556,6 5 544,6 0,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,9 99,9 99,9 99,9 67,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -138 -52 -228 -143 -199
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning - 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -138 -52 -228 -143 -199
Försäljningskostnader 0 0 0 0 0
Administrationskostnader -138 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -138 -52 -228 -143 -199
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 824 972 989 624 2 259 881 113 105 -1 597
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 816 746 984 328 2 254 244 112 118 -1 907
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 2
Externa ränteintäkter 0 0 0 1 1
Övriga finansiella ränteintäkter 224 307 187 884 0
Räntekostnader till koncernföretag 7 186 4 509 5 306 102 75
Externa räntekostnader 0 0 144 0 232
Övriga finansiella kostnader 816 480 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 808 830 979 594 2 248 753 112 758 -2 409
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 808 830 979 594 2 248 753 112 758 -2 409
Bokslutsdispositioner 36 000 4 736 5 490 -639 502
Koncernbidrag 36 000 4 736 5 490 -639 502
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 844 830 984 330 2 254 243 112 119 -1 907
Skatt 19 554 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 825 276 984 330 2 254 243 112 119 -1 907
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 10 824 417 9 991 805 9 008 079 8 955 800 1 324 117
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 10 824 417 9 991 805 9 008 079 8 955 800 1 324 117
Anläggningstillgångar 8 785 507 8 786 407 8 817 274 8 905 566 1 323 494
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 23 23 23 23 23
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 23 23 23 23 23
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 8 785 484 8 786 384 8 817 251 8 905 543 1 323 471
Andelar i koncern- och intresseföretag 8 785 484 8 786 384 8 817 251 8 905 543 1 323 471
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 038 910 1 205 398 190 805 50 234 624
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 038 910 1 205 398 190 805 50 234 624
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 038 910 1 205 398 190 805 50 111 502
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 123 122
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 10 809 288 9 984 011 8 999 713 8 947 262 891 930
Summa bundet eget kapital 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Aktiekapital 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 10 609 288 9 784 011 8 799 713 8 747 262 691 930
Balanserat resultat 9 784 011 8 799 681 6 545 470 8 635 143 693 837
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 825 276 984 330 2 254 243 112 119 -1 907
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 8 355 7 762 7 589 7 632 8 516
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 775 32 777 906 423 671
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 6 775 32 777 906 423 671
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 699 0 596 818 423 551
Övriga kortfristiga skulder 6 076 32 181 88 120
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 1 809 598 1 186 904 0 0 0

Årsredovisning

Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-138 KSEK (-165,4 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
1 809 598 KSEK
Inbetald skatt
19 554 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
19 554 KSEK

Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 825 276 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

VD för Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag är Marie-Louise Heiman och styrelseordförande är Marie-Louise Heiman.

Under de senaste 5 åren har Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag betalat in totalt 19 554 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 2 769 av Sveriges alla 655 149 aktiebolag.

Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag har organisationsnummer 556012-2730. Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Svenska tändsticksbolaget försäljningsaktiebolag på telefonnummer 08-658 01 90.

Registrerat på adressen

118 85 Stockholm
Företag (Säte)

-

Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress