Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag

Organisationsnummer

556007-1457

Telefon

08-522 400 00

Adress

Box 827
101 36 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag?

Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag är ett aktiebolag som skall idka reklammedieverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag består av

Ordförande

Kenneth Ek (60)

Styrelseledamot

Kenneth Ek (60)

Henriette Zeuchner (48)

Claes Kugelberg (44)

Revisor för bolaget

Revisor

Stefan Andersson Berglund (56)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556007-1457
Firmanamn Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 827
Postadress 101 36 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1906-12-03
Bolaget registrerat 1906-12-06
Firmanamn registrerat 2001-10-22
Bolagsordning 2001-09-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-10
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
73111 - Reklambyråverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall idka reklammedieverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 409,1 934,6 8,6 31,7 21,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 24,6 16,0 16,4 14,0 14,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -4 908,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -95 6 -191 -407 -3 323
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 25 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 25 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -95 -19 -191 -407 -3 323
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -95 -19 -191 -407 -3 323
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -95 6 -191 -407 -3 323
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 171 2 863 5 418 4 401 2 745
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 2 550 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 809 647 717 937
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 3
Övriga finansiella ränteintäkter 5 6 2 994 1 177
Räntekostnader till koncernföretag 1 163 2 045 2 213 2 213 0
Externa räntekostnader 3 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 3 6 477 628
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 256 -1 227 789 -1 387 -1 833
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 256 -1 227 789 -1 387 -1 833
Bokslutsdispositioner 1 256 1 227 1 761 1 387 1 836
Koncernbidrag 1 256 1 227 1 761 1 387 1 836
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 2 550 0 3
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 2 550 0 3
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 43 544 67 123 65 416 58 233 57 213
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 43 544 67 123 65 416 58 233 57 213
Anläggningstillgångar 40 909 65 609 65 364 57 581 56 987
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 40 909 65 609 65 364 57 581 56 987
Andelar i koncern- och intresseföretag 39 653 39 653 39 653 39 653 39 653
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 256 25 956 25 711 17 928 17 334
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 635 1 514 52 652 226
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 592 1 473 14 610 187
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 578 1 459 0 585 183
Övriga kortfristiga fordringar 14 14 14 25 4
Summa kassa och bank 43 41 38 42 39
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 43 41 38 42 39
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 10 727 10 727 10 727 8 177 8 176
Summa bundet eget kapital 658 658 658 658 658
Aktiekapital 480 480 480 480 480
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 178 178 178 178 178
Summa fritt eget kapital 10 069 10 069 10 069 7 519 7 518
Balanserat resultat 10 069 10 069 7 519 7 519 7 515
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 2 550 0 3
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 32 817 56 396 54 689 50 056 49 037
Summa långfristiga skulder 32 630 56 234 54 087 48 000 48 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 32 630 56 234 54 087 48 000 48 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 187 162 602 2 056 1 037
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 21 121
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 115 97 437 1 915 745
Övriga kortfristiga skulder 72 65 165 120 171
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 550 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 550 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-95 KSEK (-1 683,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

Ordförande för Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag är Kenneth Ek och Styrelseledamot är Kenneth Ek.

Under de senaste 5 åren har Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 425 774 av Sveriges alla 654 954 aktiebolag.

Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag har organisationsnummer 556007-1457. Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Clear Channel Baltics & Russia Aktiebolag på telefonnummer 08-522 400 00.