Bolagsfakta

BonBalance AB

Organisationsnummer

556006-8586

Telefon

046-73 83 90

Adress

c/o Björn Bengtsson
Bruksgatan 32
244 30 Kävlinge

Antal ansvariga

3 st

Vad är BonBalance?

BonBalance AB är ett aktiebolag som ska bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. BonBalance AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 738 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om BonBalance

Bruksgatan 32

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Björn David Bengtsson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i BonBalance AB

Björn David Bengtsson (54)

Styrelsen i BonBalance består av

Ordförande

Bengt-Erik Bengtsson (85)

Styrelseledamot

Bengt-Erik Bengtsson (85)

Björn David Bengtsson (54)

Styrelsesuppleant

Marie Bengtsson (47)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för BonBalance AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

BonBalance AB är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om BonBalance

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556006-8586
Firmanamn BonBalance AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Bruksgatan 32
Postadress 244 30 Kävlinge
Säte Kävlinge, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1906-06-22
Bolaget registrerat 1906-06-28
Firmanamn registrerat 2018-07-19
Bolagsordning 2018-05-24
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-10-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Bengtsson, Bengt-Erik
 • - Bengtsson, Björn David

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 180,5 203,9 194,0 1 069,5 1 499,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 63,3 52,7 48,3 86,8 89,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -4 -9 -4 -4 -5
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 -9 -4 -4 -5
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -4 -9 -4 -4 -5
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -4 -9 -4 -4 -5
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 515 207 668 116 452
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 495 183 0 116 452
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 664 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 24 4 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 471 150 655 112 447
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 471 150 655 112 447
Bokslutsdispositioner 469 277 -139 -15 -42
Koncernbidrag 750 250 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -281 27 -139 -15 -42
Resultat före skatt 940 427 516 98 405
Skatt 202 94 114 22 79
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 738 333 402 76 326
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 3 459 2 813 2 775 1 647 1 664
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 3 459 2 813 2 775 1 647 1 664
Anläggningstillgångar 2 193 1 563 1 840 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2 193 1 563 1 840 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 40 40 40 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 153 1 523 1 800 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 265 1 250 935 1 647 1 664
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 250 250 0 0 1 571
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 250 250 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 1 571
Summa kassa och bank 1 016 999 935 1 647 93
Summa kortfristiga placeringar 794 985 892 1 571 0
Kassa och bank 222 14 43 76 93
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 659 1 171 1 007 1 205 1 280
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 1 539 1 051 887 1 085 1 160
Balanserat resultat 801 718 485 1 009 834
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 738 333 402 76 326
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 680 399 427 288 273
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 120 1 243 1 341 154 111
Summa långfristiga skulder 419 630 859 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 419 630 859 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 701 613 482 154 111
Skulder till kreditinstitut, korta 211 211 141 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 489 402 341 154 111
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 250 169 600 150

Årsredovisning

BonBalance AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om BonBalance

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-4 KSEK (+55,6 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
202 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
511 KSEK

BonBalance AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 738 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

VD för BonBalance AB är Björn David Bengtsson och styrelseordförande är Bengt-Erik Bengtsson.

Under de senaste 5 åren har BonBalance betalat in totalt 511 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 85 606 av Sveriges alla 628 631 aktiebolag.

BonBalance AB har organisationsnummer 556006-8586. BonBalance har säte i Kävlinge. Det går bra att ta kontakt med BonBalance AB på telefonnummer 046-73 83 90.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Kävlinge kommun.

Registrerat på adressen

Bruksgatan 32
244 30 Kävlinge
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress