Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Bostadsaktiebolaget Draken

Organisationsnummer

556002-3078

Telefon

-

Adress

M Prästgårdsg 26
118 52 Stockholm

Antal ansvariga

5 st

Vad är Bostadsaktiebolaget Draken?

Bostadsaktiebolaget Draken är ett aktiebolag som skall för sina delägares räkning inköpa samt för all framtid besitta och förvalta egendom nr 13 kvarteret Draken med adress Maria Prästgårdsgata 26 i Stockholm. Läs mer om Bostadsaktiebolaget Draken

M Prästgårdsg 26

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Bostadsaktiebolaget Draken.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Bostadsaktiebolaget Draken. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Bostadsaktiebolaget Draken

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556002-3078
Firmanamn Bostadsaktiebolaget Draken
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress M Prästgårdsg 26
Postadress 118 52 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1884-02-09
Bolaget registrerat 1898-03-28
Firmanamn registrerat 1898-03-28
Bolagsordning 2014-03-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-02-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall för sina delägares räkning inköpa samt för all framtid besitta och förvalta egendom nr 13 kvarteret Draken med adress Maria Prästgårdsgata 26 i Stockholm.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 220,2 231,8 174,0 173,1 157,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 66,1 66,4 66,2 66,4 65,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -20,9 -20,3 -36,2 -44,4 -74,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 136 184 114 48 -92
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 18,0 0,0 -9,4 8,9
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 616 522 522 576 529
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 522 522 522 522 529
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 94 0 0 54 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -725 -583 -661 -781 -874
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -480 -338 -408 -528 -621
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -245 -245 -253 -253 -253
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -109 -61 -139 -205 -345
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 40 45 50 51 50
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 40 45 50 51 50
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -148 -106 -189 -256 -395
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -148 -106 -189 -256 -395
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -148 -106 -189 -256 -395
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -148 -106 -189 -256 -395
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 9 162 9 335 9 531 9 791 10 289
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 9 162 9 335 9 531 9 791 10 289
Anläggningstillgångar 8 726 8 971 9 216 9 469 9 722
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 8 726 8 971 9 216 9 469 9 722
Byggnader och mark 8 726 8 971 9 216 9 461 9 707
Maskiner 0 0 0 8 15
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 436 364 315 322 567
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 3 1 8 8
Kundfordringar 0 2 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 1 1 8 8
Summa kassa och bank 436 361 313 314 559
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 436 361 313 314 559
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 6 055 6 203 6 309 6 498 6 755
Summa bundet eget kapital 323 6 754 6 754 6 754 6 754
Aktiekapital 123 123 123 123 123
Överkursfond 0 6 431 6 431 6 431 6 431
Uppskrivningsfond 200 200 200 200 200
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 5 732 -551 -445 -256 1
Balanserat resultat 5 880 -445 -256 0 396
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -148 -106 -189 -256 -395
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 3 107 3 132 3 222 3 293 3 534
Summa långfristiga skulder 2 909 2 975 3 041 3 107 3 173
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 909 2 975 3 041 3 107 3 173
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 198 157 181 186 361
Skulder till kreditinstitut, korta 66 66 66 66 0
Leverantörsskulder 30 24 14 11 162
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 102 67 101 109 199
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 975 3 041 3 107 3 173 3 400
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 975 3 041 3 107 3 173 3 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Bostadsaktiebolaget Draken:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Bostadsaktiebolaget Draken

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
60,0 % män (3), 40,0 % kvinnor (2)
Omsättning
616 KSEK (+18,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-109 KSEK (-78,7 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Bostadsaktiebolaget Draken har 0 anställda och gjorde ett resultat på -148 KSEK med omsättning 616 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 18,0 %. Bostadsaktiebolaget Drakens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -20,9 % vilket ger Bostadsaktiebolaget Draken placeringen 360 225 i Sverige av totalt 647 399 aktiebolag. Det ger samtidigt Bostadsaktiebolaget Draken placeringen 69 784 av kommunens totalt 141 126 aktiebolag.

Ordförande för Bostadsaktiebolaget Draken är Per Lennart Sjögren och Styrelseledamot är Erik Ivan Hay.

Under de senaste 5 åren har Bostadsaktiebolaget Draken betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 530 207 av Sveriges alla 647 399 aktiebolag.

Bostadsaktiebolaget Draken har organisationsnummer 556002-3078. Bostadsaktiebolaget Draken har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Bostadsaktiebolaget Draken på adress M Prästgårdsg 26, 118 52 Stockholm.

Registrerat på adressen

M Prästgårdsg 26
118 52 Stockholm
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress